Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Institucionální repozitář jako nástroj podpory VaV (Lukáš Budínský)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Institucionální repozitář jako nástroj podpory VaV (Lukáš Budínský)

0 comments
Autoři: 

Na začátku svého příspěvku poděkoval Lukáš Budínský z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně kolegyni Olze Biernátové za vytvoření originálního layoutu prezentace (představuje písmo bílou a modrou křídou na černé tabuli). Podtrhl tak důležitost prezentace informací, o které se na Inforu soustavně hovoří již od začátku konference.

Lukáš Budínský hovoří o podpoře vědy a výzkumu

Lukáš Budínský hovoří o podpoře vědy a výzkumu

Obecně platí, že knihovna by se měla zaměřit na podporu VaV (tedy "vědy a výzkumu"), aby byla důvěryhodným partnerem. Je nutné nabízet nadstandardní služby a vycházet vstříc budoucím požadavkům. Na UTB se podařilo posílit roli knihovny mimo jiné i díky spolupráci s novou prorektorkou pro vědu. Vznikl Portál na podporu VaV a knihovna se zasloužila o systémové změny při aktivitách souvisejících s podporou VaV (nabídla znalosti, služby a lidi).

Technické řešení pro univerzitní repozitář je založeno na DSpace, se kterým měla knihovna zkušenosti z už z repozitáře diplomových prací. Nejnáročnější byla příprava a implementace metadat, a to ze 4 různých zdrojů (OBD, RIV, Scopus, WoS). Repozitář obsahuje články z časopisů, konferenční příspěvky a patenty, brzy přibudou i kapitoly knih.

Systém komunikuje s databází SHERPA/RoMEO a kontroluje status přístupu k časopisu. Repozitář využívá SFX. V plánu je vytvoření autorit, silnější podpora Open Acess díky povinnosti odevzdávání plných textů do repozitářem využívané databáze OBD. Repozitář se také připojuje do sítě větších repozitářů.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Institucionální repozitář jako nástroj podpory VaV (Lukáš Budínský). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-13907. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13907

automaticky generované reklamy