Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitální herbárium na České zemědělské univerzitě v Praze

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Digitální herbárium na České zemědělské univerzitě v Praze

0 comments
Anglicky
English title: 
Digital herbarium at the Czech University of Life Sciences Prague
English abstract: 
<p>During year 2009 Study and Information Centre of CULS together with Department of Botany and Plant physiology of FAFNR solved project "Digitalization, archiving and accessing of unique Herbarium library" supported by Higher Education Development Fund. More than 1700 herbarium specimen were digitized, database with fulltext searching is available at <a href="http://www.sic.czu.cz/herbarium">http://www.sic.czu.cz/herbarium</a>. Matthioli herbarium together with more than ten books were digitized too - all are available at <a href="http://www.sic.czu.cz/digiknihovna">http://www.sic.czu.cz/digiknihovna</a>. </p>

V roce 2009 řešilo Studijní a informační centrum ČZU v Praze spolu s Katedrou botaniky a fyziologie rostlin Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (dále FAPPZ ČZU) projekt financovaný z Fondu rozvoje vysokých škol „Digitalizace, archivace a zpřístupnění unikátní herbářové knihovny“. Projekt byl zaměřen na digitalizaci unikátních herbářových položek - Matthioliho herbáře, Plantarum Brasiliae a dalších herbárií a systematik v Botanické knihovně Katedry botaniky a fyziologie rostlin.

Hlavním cílem projektu bylo umožnit přístup k herbářovým položkám a herbáriím nejen studentům a pedagogům ČZU v Praze, ale také ostatní pedagogické odborné veřejnosti i dalším studentům oborů biologického zaměření v ČR i v zahraničí. Digitální podobu těchto herbárií si zájemci mohou prohlížet nejen v prostorách knihovny, ale i v prostředí internetu. A to nejen na speciálních webových stránkách vytvořených pro potřeby digitální zemědělské knihovny, ale některé z nich po schválení příslušné odborné komise i prostřednictvím projektu Manuscriptorium.

Pro vlastní digitalizaci bylo využito stávajícího pracoviště umístěného na SIC ČZU, které bylo vybaveno z finanční dotace kapitálového projektu FRVŠ 1557/2007. Na kvalitním barevném knižním skeneru PS5000C s přítlačným sklem (plocha snímání 297 mm x 432 mm, až 600 dpi, osvětlení zajišťují dvě fluorescentní lampy ve tvaru „U“) byly digitalizovány jak herbářové položky, tak unikátní knihy v základním rozlišení 400 dpi.

Špičkové digitalizační vybavení je dobrým základem. Pokud však mělo být dosaženo kvalitních výsledků digitalizace, bylo nutné správně používat celou řadu dalších technologických nástrojů. Jedná se především o technologie pro pořizování a ukládání doprovodných textových dat (bibliografické popisy dokumentů, herbářových položek, popisy stránek nebo plné texty dokumentů). Dále to byly technologie pro prezentaci pořízených dat, které umožnily vznik vhodného uživatelského rozhraní – od vytvoření prosté elektronické vazby až po zařazení sofistikovaných rešeršních nástrojů (online či offline). A velmi důležité je také zajištění archivace a dlouhodobé životnosti dat (používání formátů, které mají z principu maximální životnost, zajištění kontroly fyzického stavu datových nosičů apod.).

Při řešení některých z těchto úkolů jsme upřednostnili osvědčenou spolupráci s profesionály. Pro účely tohoto projektu byl vyvinut firmou Aip Beroun s.r.o. specializovaný software Herbarium-Edit 1.0, který slouží pro popis textových dat ve formátu XML s možností tvorby rejstříků a plnotextového vyhledávání v naskenovaných herbářových položkách. Jedná se o aktulizovanou verzi programu, který byl poprvé použit v pilotním projektu digitalizace základního botanického díla C. Linného Species Plantarum (1753) a dále při tvorbě Digitální zemědělské knihovny. Linného Species Plantarum a dalších 62 knih se zemědělskou tematikou bylo digitalizováno v rámci řešení projektů FRVŠ 616/2005, 600/2007. Výsledky těchto projektů mohou čtenáři ocenit v databázi Manuscriptorium, kde je dostupná celá digitalizovaná kniha (Linné), a dále především v databázi zemědělské digitální knihovny ČZU v Praze, kde lze v těchto publikacích i vyhledávat v závislosti na podrobnosti zpracování plnotextového vyhledávání.

Součástí řešení projektu „Digitalizace, archivace a zpřístupnění unikátní herbářové knihovny“ bylo také zabezpečení archivace unikátních herbářových položek. Archivace umožní využít tyto herbářové položky jako srovnávací materiál i pro další generace botaniků. Archivace je zajištěna ve specializovaných prachotěsných archivních herbářových boxech české firmy Charvát Safe. Financování proběhlo s podporou Katedry botaniky a fyziologie rostlin ČZU a částečně FRVŠ.

Konkrétní výstupy tohoto projektu byly široké veřejnosti zpřístupněny ve zkušebním provozu v prosinci 2009 a od 1. 1. 2010 je databáze plně funkční. Databázi „Herbárium“ bude spravovat Studijní a informační centrum ČZU v Praze, centrálním přístupovým bodem jsou tedy jeho webové stránky, konkrétně odkaz „Herbárium“. V první etapě je zpracováno přes 1700 herbářových položek a digitalizovaných knih a na deset knih s tematikou vztahující se k herbářům a systematické botanice. V herbářových položkách lze vyhledávat podle devíti různých kritérií (český název a vědecký název druhu, naleziště a locality, čeleď a familia země, stanoviště, sběratel).

Věříme, že výsledky řešení projektu „Digitalizace, archivace a zpřístupnění unikátní herbářové knihovny“ budou přínosné nejen pro studenty a pedagogy, ale i pro další zájemce z řad odborné veřejnosti i knihovníků.

Tento projekt byl podpořen Fondem rozvoje vysokých škol 616/2005, 1557/2007, 600/2007, 1261/2009 a výzkumným záměrem MŠMT 6046070901.

Herbářová položka z Vietnamu

Herbářová položka z Vietnamu

Herbářová položka ye Senegalu

Herbářová položka ze Senegalu

Pérovka z: Matthioli Pierandrea: Herbář (1562)

Pérovka z: Matthioli Pierandrea: Herbář (1562)

Pérovka z: Pohl: Plantarum Brasiliae (1828)

Pérovka z: Pohl: Plantarum Brasiliae (1828)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKALICKÝ, Milan a NOVÁK, Daniel. Digitální herbárium na České zemědělské univerzitě v Praze. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 2 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13946. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13946

automaticky generované reklamy