Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů (Martin Lhoták)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů (Martin Lhoták)

0 comments
Autoři: 

Martin Lhoták z Knihovny Akademie věd ČR pohovořil o projektu České digitální knihovny, který řeší s Národní knihovnou. Hlavním cílem projektu je vytvoření digitální knihovny, dalšími cíly jsou systémy Kramerius, RDflow a ProARC. Jistě bude zajímavé sledovat a porovnávat projekt České digitální knihovny (který je o agregasi metadat) a projekt Národní digitální knihovny (který je o digitalizaci bohemik).

Česká digitální knihovna je financována jako projekt Ministerstva kultury ČR v objemu cca 20 mil. korun. Jedná se o zastřešující projekt, který bude pravděpodobně realizován pomocí sklízení webu a metadat jednotlivých zdrojů. Neměl by to být pouze index, ale i rozhraní pro zobrazení plného textu v reálném čase. Realizátoři by také byli rádi, aby mohla ČDK posloužit i jako agregátor pro projekt Europeana.

Systém Kramerius je open source systém, který je vyvíjen již několik let. Byl vybrán jako výchozí bod pro řešení ČDK, ale nebylo ještě řečeno, zda bude použitý i pro portál. V letošním roce by mělo proběhnout sklízení dat pomocí OAI-PMH, zlepšení statistik, podpora DS VuFind a vylepšení administračního a uživatelského rozhraní. Současná verze systému je 4.5.2 Na adrese http://code.google.com/p/kramerius je možné sledovat aktuální vývoj a zasílat připomínky.

RDflow je systém pro sledování digitalizačního workflow, který vychází z Registru digitalizace. Eviduje jednoltivé kroky, které se na pracovišti v rámci digitalizace provádějí. Omezením je, že Registr digitalizace je jen na jednom místě, a pokud vypadne server, není kam zaznamenávat aktuálně provedené kroky. Cílem RDflow je, aby bylo možné nainstalovat si kdekoliv klientský program, který pak bude komunikovat s Registrem digitalizace. Produkt by měl být volně dostupný všem, kteří digitalizuji.

ProARC je systém, který by měl sloužit pro produkci digitálních dokumentů a jejich archivaci. Vývoj systému započal již v roce 2011 díky financování Ministerstva kultury ČR. Nyní je v pilotním provozu v Akademii věd ČR část pro produkci dokumentů a ukládání na Fedoru, po uvolnění systému bude tato funkcionalita volně dostupná všem, kteří digitalizují.

Projekt České digitální knihovny si tedy dává za cíl stát se agregátorem digitálních sbírek v ČR, vytvořit interface pro zobrazení dokumentů a být partnerem projektru Europeana. Výstupem projektu mají být také tři výše popsané programy.

(vk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů (Martin Lhoták). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13888. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13888

automaticky generované reklamy
registration login password