knihovnické služby

Zpráva z mezinárodního semináře Classification & Ontology: Formal approaches and access to knowledge

Podnázev: 
Staré víno knihovnických klasifikací v nových lahvích sémantického webu?

Ve dnech 19. – 20. září 2011 se konal v prostorách Královské knihovny – Nizozemské národní knihovny v Haagu již třetí seminář, který pořádá v dvouletých intervalech Konsorcium pro mezinárodní desetinné třídění (MDT) s cílem podpořit výzkum a komunikaci v oblasti bibliografických klasifikačních systémů. Tentokrát se ho kromě tvůrců a uživatelů klasifikací z prostředí knihoven v reprezentativním zastoupení zúčastnili i představitelé iniciativy sémantického webu a otevřených propojených dat (linked open data).

Kučerová, Helena. Zpráva z mezinárodního semináře Classification & Ontology: Formal approaches and access to knowledge. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7228>. urn:nbn:cz:ik‐007228. ISSN 1212-5075.

Práce Krajské knihovny Karlovy Vary s neslyšícími

Spolupráce Krajské knihovny Karlovy Vary s neslyšícími začala v roce 2004, kdy knihovnu oslovil zástupce o.s. Planeta neslyšících Miroslav Plachý spolu s tlumočníkem do českého znakového jazyka Karlem Redlichem se žádostí, zda by bylo možné rozvíjet v krajské knihovně aktivity směrem k neslyšícím tak, aby byla podpořena jejich integrace do většinové společnosti.

Němcová, Michaela. Práce Krajské knihovny Karlovy Vary s neslyšícími. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6759>. urn:nbn:cz:ik‐006759. ISSN 1212-5075.

Bezbariérová.knihovna.cz – spojení se světem handicapovaných

English title: 
Barrier free library - connection to the world of disabled
Abstract: 

The paper deals with the current situation of the provision of information and library services for handicapped users. It presents a project Barrier free library that focuses on libraries and librarians and questions of working with handicapped users.

Úvod

Handicapovaní lidé jsou nedílnou součástí našich životů. Podle statistik se dokonce každý desátý člověk v České republice řadí mezi osoby se zdravotním postižením[1]. Potkáváme je na ulici, pracovištích, úřadech, školách a také v knihovnách. Ne každá veřejná knihovna[2] je však pro handicapované osoby dosažitelná. Ačkoli se některé (nespecializované) knihovny práci s handicapovanými uživateli dlouhodobě věnují,[3] stále ještě existuje i mnoho těch, které jsou jak ve své přístupnosti, tak v nabízených službách zcela „bariérové“. Někteří autoři přičítají chybu legislativnímu uchopení pojmu knihovna,[4] jiní spatřují úskalí v nedostatečném vzdělání knihovníků v této oblasti. Velký problém tvoří také finanční situace jednotlivých knihoven. Smyslem tohoto článku není pozastavovat se nad důvody, proč je míra poskytování služeb pro handicapované uživatele odlišná, ale spíše poukázat na to, že se handicapovaní klienti v knihovnách neustále potýkají s bariérami, které však lze alespoň částečně zmírnit.

Rousková, Zdena. Bezbariérová.knihovna.cz – spojení se světem handicapovaných. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6756>. urn:nbn:cz:ik‐006756. ISSN 1212-5075.

Nový orientační systém v knihovnách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Podnázev: 
aneb Jak hravě vyhledat publikaci
English title: 
New guidance system in the libraries of Faculty of Science, Charles university in Prague
English subtitle: 
How to easily find a publication
Abstract: 

Library free choice is a current trend in modern libraries which brings higher demands on library users in the sence of self orientation in free shelves collections of libraries. Touch screens with online guidance system represent an user-friendly interface which simplifies the user‘s posibility to find an exemplar of a publication in the library and offer more comfortable solution to the user. Self-service system saves time and work of librarians (explanation, searching, bringing an exemplar from free shelves collection etc. ) so they can put the saved time and energy to their profesional work. The creation of an active online application was suported by the project of the fund „Fond rozvoje vysokých škol“ number FRVS 111/2010.

Úvod

Současný trend rozšiřování otevřených volných knihovních fondů přináší vyšší nároky na uživatele ve smyslu samostatné orientace v knihovně. Běžně  v knihovnách existují  pouze   orientační systémy ve formě tištěných navigačních panelů. Stanovili jsme si za úkol vytvořit samoobslužný online orientační systém, který uživatelům zjednoduší možnost fyzicky nalézt exemplář hledané publikace v knihovně a poskytuje tak určitý uživatelský komfort. Mimo jiné vytvořený systém ušetří čas a práci knihovníkům (vysvětlování, vyhledávání, eventuálně donášení publikací z otevřeného volně dostupného fondu apod.). Ušetřený čas a energii mohou knihovníci věnovat odborným pracím.

Lukášová, Radka; Šatal, Michal; Volková Balvínová, Alena. Nový orientační systém v knihovnách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6594>. urn:nbn:cz:ik‐006594. ISSN 1212-5075.

Knihovny se stěhují za svými čtenáři

V době moderních technologií už nemusí kniha za svým čtenářem urazit tak dlouho cestu jako kdysi. Knihovníci běžně nabízejí elektronické rezervace a meziknihovní výpůjční služby, v obřích knihovnách knihy doputují z regálu či ze skladu přímo za zákazníkem k pultu a ke čtenářům, kteří nemají svoji knihovnu na dosah, dojíždějí bibliobusy. Fantazie knihovníků a knihovnic tím ale ani zdaleka nekončí.

Oujezdská, Blanka. Knihovny se stěhují za svými čtenáři. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 13 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6564>. urn:nbn:cz:ik‐006564. ISSN 1212-5075.

Jak školí knihovny veřejných vysokých škol nové uživatele (výsledky průzkumu)

English title: 
How academic libraries of public universities train new users (survey results)
Abstract: 

The article presents the results of a survey carried out among the libraries of public universities at the beginning of 2010. The survey covered the methods of promotion of library services among new users of university libraries.

Na začátku akademického roku 2009/2010 jsme v Ústřední knihovně Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zavedli několik nových opatření týkajících se propagace knihovny mezi studenty prvních ročníků [1]. Tím jsme v této oblasti dosáhli významného pokroku, chtěli jsme však do budoucna zavést i další opatření a propracovat ta stávající. Proto jsme se rozhodli, že se poučíme od jiných knihoven našeho typu.

Koukalová, Kateřina. Jak školí knihovny veřejných vysokých škol nové uživatele (výsledky průzkumu). Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6313>. urn:nbn:cz:ik‐006313. ISSN 1212-5075.

Informační služby s přidanou hodnotou

English title: 
Value-added information services
Abstract: 

The master thesis is devoted to various types of information services and an aspect of “added value” within these services. The author maps added value in information services and tries to find a basis for achieving added value in both commercial and public sphere and in context of information systems. Based on a research carried out by the author, current situation in the Czech Republic is described. Furthermore, the thesis describes some particular examples of value-added information services and their practical use, characterizes information processing software tools and outlines trends in value added information services area. (The abstract refers to the original master thesis text.)

Poznámka redakce:
Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu 2007. Z rozsáhlé diplomové práce vybrala autorka praktickou část týkající se průzkumu situace v informačních službách s přidanou hodnotou v České republice.

Bibliografický záznam původní práce:
POJEROVÁ, Kateřina. Informační služby s přidanou hodnotou. [Value-added information services]. Praha, 2007. 94 s., 42 s. příl. Diplomová práce.
Pojerová, Kateřina. Informační služby s přidanou hodnotou. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4298>. urn:nbn:cz:ik‐004298. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah