analytické zpracování informací

Vizualizace historie změn textu

English title: 
Visualizing text history
Abstract: 

The article deals with the topic of data visualization, while focusing on the visualizing of changes in a text. It presents the context and background of data visualization, as well as some of the most important projects regarding visualizing data from Wikipedia. In the practical section, it presents the workflow and conclusions obtained by developing an interactive application to visualize changes of a specific Wikipedia article.

Podle všeobecně rozšířeného názoru žijeme v „informační společnosti“, jsme informacemi „zaplaveni“, „přesyceni“ či „válcováni“. Již před 20 lety jsme z nich měli rovnou „úzkost“ (Wurman, 1989). Každému je pouze na základě osobní zkušenosti zřejmé, že jak množství informací, které denně zpracováváme, tak jejich dostupnost se za uplynulých několik desetiletí několikanásobně zvýšila — zejména díky internetu. Informace je nejen možné čím dál snadněji rozšiřovat i shromažďovat — výpočetní výkon počítačů umožňuje zpracovávat čím dál větší objemy dat. Běžný mobilní telefon je dnes několikanásobně výkonnější než počítač, který řídil misi vyslání člověka na Měsíc — a připojen k internetu poskytuje více informací než běžná knihovna.

Minařík, Karel. Vizualizace historie změn textu. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6257>. urn:nbn:cz:ik‐006257. ISSN 1212-5075.

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

English title: 
How to fight successfully with economic crisis using CI
Abstract: 

Every age brings opportunities and threats, only ones who can match these challenges are successful. Tools for Competitive Intelligence (CI) help them to identify threats and opportunities, understand their nature and use it for their own benefit.

The economic crisis more or less affects all world economies. Sooner or later, it will hit most businesses. Some of them will not manage this situation and will close the business, others with sill survive with larger or smaller losses. On the other hand, some companies will use the crisis to consolidate their position on the market and many new businesses will start, because the crisis is an opportunity to come up with new ideas.

The right information at the right time is the key to business success. In times of crisis, it is doubly true. Professional tools for CI help to effectively process the information inside and outside the company. Tools for CI enable finding individual pieces of information giving them into the context and using them to obtain the competitive advantage. Company than can choose the right strategy for the prevention of threats and seek and exploit new opportunities. CI tools are used mainly in the sales protection (for the verification and monitoring of companies and individuals) and fort the protection of corporate assets and intellectual property (risk assessment and fraud detection). CI tools allow to increase productivity through fast access to information and also to identify new opportunities and to gain competitive advantage using tools for mapping the market.

Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat hrozby i příležitosti, pochopit jejich podstatu a využít je ve vlastní prospěch.

Marc, Michal. Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5688>. urn:nbn:cz:ik‐005688. ISSN 1212-5075.

test

sdfsdfs
Abu El-Khair, Ibrahim. test. Ikaros [online]. , roč. , č. [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5187>. urn:nbn:cz:ik‐005187. ISSN 1212-5075.

Informační služby s přidanou hodnotou

English title: 
Value-added information services
Abstract: 

The master thesis is devoted to various types of information services and an aspect of “added value” within these services. The author maps added value in information services and tries to find a basis for achieving added value in both commercial and public sphere and in context of information systems. Based on a research carried out by the author, current situation in the Czech Republic is described. Furthermore, the thesis describes some particular examples of value-added information services and their practical use, characterizes information processing software tools and outlines trends in value added information services area. (The abstract refers to the original master thesis text.)

Poznámka redakce:
Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu 2007. Z rozsáhlé diplomové práce vybrala autorka praktickou část týkající se průzkumu situace v informačních službách s přidanou hodnotou v České republice.

Bibliografický záznam původní práce:
POJEROVÁ, Kateřina. Informační služby s přidanou hodnotou. [Value-added information services]. Praha, 2007. 94 s., 42 s. příl. Diplomová práce.
Pojerová, Kateřina. Informační služby s přidanou hodnotou. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4298>. urn:nbn:cz:ik‐004298. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah