Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Astronomie

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Astronomie

0 comments

Náš sloupek Oborové webové stránky se ve dvou minulých číslech zabýval filozofií. V tomto čísle se tematicky vracíme do oblasti přírodních věd. Tentokrát se stručně seznámíme s významnou databází z astronomie a především astrofyziky "Astrophysics Data System".


NASA Astrophysics Data System

Obsahová charakteristika: Databáze NASA Astrophysics Data System (dále jen ADS), kterou nalezneme na internetové adrese http://adsabs.harvard.edu, je bezpochyby jednou z nejvyhledávanějších bibliografických databází a také jednou z nejnavštěvovanějších digitálních knihoven v oblasti astrofyziky vůbec. Jedná se o projekt NASA a databáze je udržovaná Centrem pro astrofyziku, což je výzkumný ústav, který vznikl ve spolupráci Harvard College Observatory a Smithsonian Astrophysical Observatory v USA. ADS tedy nabízí zejména:

 • vyhledávání v publikacích,
 • prohlížení digitálních dokumentů.

Dále se o těchto službách zmíníme podrobněji.

V současnosti ADS obsahuje více než 3,9 milionů záznamů, které je možno prohledávat v následujících čtyřech bibliografických databázích:

 • Astronomy and Astrophysics s více než milionem záznamů, včetně časopisů Planetary Sciences a Solar Physics.
 • Instrumentation s téměř tři čtvrtě milionem záznamů.
 • Physics and Geophysics s téměř dvěma miliony záznamů, včetně záznamů z časopisů Americké fyzikální společnosti
 • ArXiv, o němž jsme již na stránkách Ikara psali, s více než čtvrt milionem článků volně ke stažení.

Databáze ADS je tedy neobyčejně rozsáhlým zdrojem bibliografických záznamů, které lze vyhledávat pomocí sofistikovaných vyhledávacích formulářů (Abstract Service query forms). Jak už se stalo v oboru přírodních věd zvykem, vyhledávač umožňuje, na základě použití řady filtrů a specifikací požadovaných článků, velmi jemné vyhledávání. V obecném případě takto získáme úplný záznam včetně abstraktu. Speciálně je pak možné vyhledávat i v databázi plných textů vybraných článků.

Mimo přímého vyhledávání článků je dále v ADS k dispozici prohlížení digitálních dokumentů pomocí příslušného grafického rozhraní. K dispozici jsou následující způsoby prohlížení:

 • Časopis/Ročník/Strana - vyhledávání záznamů v ADS na základě přesné citace publikace.
 • Obsahy - prohlížení posledních obsahů nejdůležitějších časopisů.
 • Časopis - tato služba umožňuje zobrazit a posléze i vytisknout naskenované stránky publikací, které byly digitalizovány ADS.
 • Naskenovaná historická literatura, která umožňuje prohlížení a vytištění skenovaných stránek starších astrofyzikálních příspěvků.
 • Naskenované knihy, což je služba umožňující prohlížet vybrané digitalizované knihy.

Pro zajímavost uveďme, že pomocí nového mechanismu skenování je nyní k dispozici způsob vyhledávání, který nachází články, které obsahují dané slovní spojení či astrofyzikální údaje kdekoli v textu. Tyto dvě kategorie, Vyhledávání záznamů a Prohlížení digitální knihovny, jsou hlavní devízou ADS. Kromě toho však ADS obsahuje odkazy a ukazatele na velké množství dalších externích zdrojů, elektronických článků, katalogů a archivů (přes 4,1 milionů záznamů udržovaných spolupracovníky projektu a specialisty v astrofyzice).

Zakončeme tento odstavec zmínkou o tom, že je možné, kromě záznamů a digitálních dokumentů, vyhledávat i údaje o extraterestriálních objektech ve vesmíru, popř. je na základě zadaných úhlových souřadnic na hvězdné obloze identifikovat.

Obecné vlastnosti: Všimněme si, že narozdíl od většiny jiných obdobných databází není ADS strukturovaná na dílčí disciplíny (strukturovány jsou až shora zmíněné čtyři velké databáze). Rovněž ADS není pouze internetovým rozcestníkem, ale především a hlavně to je databáze článků. Připomeňme, že se jedná o články publikované v renomovaných vědeckých časopisech, což činí ADS elektronickým informačním zdrojem, který umožňuje získat vědomosti na úrovni současného výzkumu. Potřebuje-li tedy někdo rychle vyhledat abstrakt k určité citaci, je ADS tou pravou databází.

Přístup: Všechny záznamy, abstrakty a digitalizované materiály jsou volně dostupné. Databáze je interaktivní v tom smyslu, že každý publikovaný odborný článek z astrofyziky a příbuzných věd může být databází vyhledán (není třeba jej explicitně zasílat do ADS, stačí jej zaslat do některé ze čtyř hlavních databází, mapovaných ADS). Pokud se nám zdá, že daná publikace si zaslouží být citována v ADS a není, je zde formulář pro zaslání abstraktu atd.

Design: Z formálního hlediska jsou stránky ADS velmi přehledně a srozumitelně organizovány. Vyneseny jsou dva hlavní linky na vyhledávání záznamů a na prohlížení digitálních dokumentů. Na liště po levé straně jsou dále vyneseny základní služby ADS, seznam dalších center NASA a odkazů na ně a příbuzné webové stránky. Hlavní tělo textu obsahuje linky na novinky, mapu stránek a zrcadla ADS. Grafický design je poměrně jednoduchý, ale zcela postačující.

Celkové hodnocení: ADS je v oblasti astrofyziky jedním z nejrozsáhlejších špičkových informačních zdrojů. Jeho skutečné kvality ocení nejen odborníci v oboru, ale také laičtí zájemci. Grafický design je též poměrně zdařilý.

Obsah:
Forma:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OPLETALOVÁ, Gabriela. Astronomie. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 8 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11666. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11666

automaticky generované reklamy