Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zdravý rozum pro budovu Národní technické knihovny

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zdravý rozum pro budovu Národní technické knihovny

0 comments
Autoři: 

Těsně před veřejným otevřením nové budovy Státní vědecké knihovny v Liberci a několik týdnů před avizovaným slavnostním otevřením nové budovy Moravské zemské knihovny v Brně byl oficiálně vyhlášen záměr postavit novou budovu knihovny také v našem hlavním městě. Státní technická knihovna v Praze (STK) uspořádala v pražské Galerii Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí dne 30. ledna t. r. tiskovou konferenci, na které byl představen vítězný architektonický návrh na budovu Národní technické knihovny (NTK).

Jak je patrné z názvu budoucí, dosud neexistující knihovny, nejde v tomto případě jen o událost stavby nové budovy. Tzv. Projekt výstavby Národní technické knihovny schválený vládním usnesením č. 699 ze dne 12. 7. 2000 vymezuje NTK jako celorepublikové centrum s úkolem řešit informační zabezpečení oblastí výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb, s důrazem na technické obory.

cíle Projektu výstavby NTK

  • vybudovat centrální uzel informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb především pro oblast techniky a s technikou souvisejících aplikovaných přírodních a společenských věd
  • transformovat stávající Státní technickou knihovnu a knihovny Vysoké školy chemicko-technologické a Českého vysokého učení technického do vhodné právní formy instituce Národní technické knihovny
  • vytvořit nezbytné prostorové, provozní a technické podmínky realizace funkcí Národní technické knihovny výstavbou nové budovy

Vzhledem k tomu, že prostory STK v pražském Klementinu nevyhovují tomuto záměru, bylo rozhodnuto vybudovat prostory nové. Pro tento účel je v územním plánu hl. m. Prahy určena parcela nacházející se v samém středu areálu vysokých škol v Praze - Dejvicích (viz mapka pocházející z dokumentace autorů vítězného návrhu). Předběžné náklady na výstavbu knihovny, se kterou by se mělo začít v polovině roku 2002, byly stanoveny ve výši 1,5 mld. Kč.

Veřejná mezinárodní architektonická soutěž byla vyhlášena k 31. květnu 2000, uzávěrka soutěže byla pak stanovena na 30. listopadu 2000. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 44 návrhů, většina z nich pocházela od domácích architektů či architektonických týmů. První cena byla udělena projektu (obr. 1, obr. 2), který předložilo sdružení AK architekti z Prahy. Tento návrh zaujal porotu především zohledněním nutnosti flexibility knihovny - všichni si jistě uvědomujeme dnešní nejasnou představu o podobě knihoven za dvacet třicet let. Interiér budovy, jehož hlavní část tvoří velká hala přesahující téměř všechna poschodí, je řešen nejen jako místo určené pro studující uživatele knihovny (s místnostmi pro velké skupiny i pro studenty - samotáře), ale také jako prostor pro setkávání, jako kulturní stánek. Jednou z významných podmínek zadavatele, Státní technické knihovny, bylo umístění značné části fondu do volného výběru (ve vítězném návrhu by to měla být polovina fondu).

Vítězný návrh vzešlý z architektonické soutěže vyhovuje všem dosud zúčastněným stranám. Podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek (č. 401/2000 Sb.) však není zatím jasné, zda bude tento návrh skutečně realizován. Své nyní budou muset vykonat právníci a také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který má nad zadáváním veřejných zakázek dohled. Jak zdůraznili účastníci tiskové konference: věřme, že zvítězí zdravý rozum.


Poznámka:
Vernisáž všech projektů přihlášených do zmíněné architektonické soutěže by se měla uskutečnit 19. března 2001 ve Galerii Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí v Praze.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Zdravý rozum pro budovu Národní technické knihovny. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 2 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-10678. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10678

automaticky generované reklamy
registration login password