Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zastavil se vývoj ve vyhledávání? (Pavel Kocourek)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zastavil se vývoj ve vyhledávání? (Pavel Kocourek)

0 comments
Autoři: 

Pořád mluvíme o tom, kam se žene vyhledávání a jaké jsou nové trendy, ale současně se toho ve vyhledávání samotném moc nemění. Pavel Kocourek ze společnosti INCAD se proto rozhodl, že ve svém příspěvku začne trochou teorie o metodách vyhledávání.

Jednou z nejpoužívanějších metob je Booleovská algebra, v rámci které se nejčastěji používají operátory jako "and", "or", či "not". Dalším rozšířeným typem je podobnostní vyhledávání, které vyhledává nejpodobnější výskyt a je aplikovatelné i na ne-textová data (např. obrázky).

Třetím typem je sémantické vyhledávání, které spočívá ve snaze o porozumění záměru uživatele a porozumění významu textu. Mezi základní prvky patří související termíny, referencování výsledků, významové hledání, navigace, fasety, filtry, full text... relevance. Všechno směřuje k tomu, aby se uživatel mohl dotazovat přirozeným jazykem.

Současná realita je taková, že se jedná o kombinaci všech tří způsobů. Vyhledávání se stává komoditou, věnují se mu největší IT společnosti, a na vážnosti získává i open source varianta. Proč se to děje? Hlavní důvody jsou tři: mobilní trh, big data a trendy ve vyhledávání.

U mobilního trhu nás asi nic nepřekvapí; mobilů (a zejména těch chytrých) neustále přibývá a jejich prodeje se pohybují v desítkách milionů. Pokud hovoříme o termínu "big data", mluvíme řádově o zettabytech dat. Pro srovnání: jeden zettabyte by naplnilo přibližně 50 milionů Kongresových knihoven. A v tomto nepředstavitelné množství informací je třeba se orientovat, ukládat je, zpracovávat, analyzovat, a samozřejmě i využívat.

Aktuálním trendům se už věnovaly ostatní přednášky. Obecně platí, že sociální média se stávají důležitým faktorem ve vyhledávacích algoritmech, silněji se budou prosazovat i ve spojení s mobilními zařízeními. Prohlubovat se bude také personalizace a klíčová bude i aktuálnost. Očekává se také odklon od “keyword” přístupu a klikání (a naopak rozvoj hlasového či vizuálního vyhledávání).

Zkrátka a dobře, samotné vyhledávání se příliš nemění, ale to co uživatelé očekávají se mění rapidně.

(vk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zastavil se vývoj ve vyhledávání? (Pavel Kocourek). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-13879. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13879

automaticky generované reklamy
registration login password