Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

XI. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

XI. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě

0 comments

Jedenáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (dále jen ISSS) se uskutečnil v Konferenčním centru Aldis v Hradci Králové ve dnech 7. až 8. dubna 2008. Jednání konference, konané pod záštitou premiéra Mirka Topolánka, předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, ministra vnitra a informatiky Ivana Langera a Asociace krajů České republiky, se účastnilo mnoho osobností veřejného a politického života. Podle oficiálního sdělení se letošní konference zúčastnilo přibližně 2 200 zaregistrovaných účastníků. Během dvou konferenčních dnů odeznělo více než 250 přednášek a prezentací. Ve výstavní části prezentovalo své produkty přes 110 vystavovatelů - dodavatelů informačních technologií a služeb především pro sektor veřejné správy. Jednou z významných akcí uskutečněných během letošního programu bylo zasedání Rady vlády pro informační společnost. Souběžně s konferencí ISSS se popáté sešli zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky na konferenci V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), kteří jednali zejména o rozvoji eGovernmentu, informatizaci společnosti a dalších tématech ve středoevropském kontextu.

Největší zájem z tradičně velmi bohatého programu konferenčního dění byl o odborné programové bloky a témata zaměřená mj. na:

 • informatizaci územních samospráv,
 • eGovernment Act, legislativní záměry vlády v oblasti ICT, které se promítnou do:
  1. zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů,
  2. novely archivního zákona,
  3. návrhu zákona o základních registrech (všechny s předpokládanou účinností od 1. 7. 2009),
  4. navazujících zákonů, včetně např. zákona o elektronickém občanském průkazu, registru obyvatel, registru práv a povinností, registru územní identifikace, adres a nemovitostí a registru osob,
  5. eLegislativy,
  6. eSbírky, zákona o sbírce zákonů a mezinárodních smluv a zákona o Svodu platných právních předpisů,
 • a projekty:
  • eKatastr a digitalizaci katastrálních map, informační systém katastru nemovitostí ČR a služby centrální databáze katastru nemovitostí,
  • eJustice a elektronický spis, legislativní aspekty využívání elektronických dokumentů, archivace elektronického spisu, standard pro předávání dokumentů pro archiv,
  • infoSoud, poskytující informace o průběhu soudních řízení okresních soudů,
  • eHealth a nové aspekty služeb v péči o zdraví,
  • bezpečnost a správa elektronických dokumentů, přístupy k řešení dlouhodobé archivace,
  • eTourism a nové elektronické služby v cestovním ruchu,
  • digitalizace televizního vysílání,
  • GIS a budoucnost české geoinfrastruktury, vznik národní prostorové infrastruktury
  • a Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál), jehož cílem je poskytovat občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků.

Přednášející neobešli ve svých prezentacích ani strukturální fondy a komunitární programy v oblasti informační společnosti, včetně realizace strategie Smart Administration (efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby), popis informačního systému pro státní a veřejnou správu, outsourcing jako flexibilní nástroj pro státní správu či práci s elektronickým dokumentem a další témata.

V průběhu slavnostního večera byly opět vyhlášeny výsledky a předána ocenění těchto soutěží:

 • Český zavináč, který v předvečer konference získal za projekt „SMS jízdenek“ Dopravní podnik Hlavního města Prahy,
 • Biblioweb, 9. ročník soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihoven, kterou organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s Asociací krajů České republiky.

#?-:nbsp;

Vítězem v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel se stala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. V kategorii knihoven v obcích s 5 až 25 tisíci obyvateli zvítězila Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě a v kategorii knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Obecní knihovna v Kondraci (Středočeský kraj, okres Benešov).

Při udělování ocenění Blind Friedly Web celkové pořadí opět výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené občany. Jako nejlepší v této kategorii byly vyhodnoceny webové stránky Městské knihovny v Litvínově. V hodnocení laické veřejnosti se letos nejlépe umístila Městská knihovna v České Třebové.

Dále byly vyhlášeny ceny:

 • Zlatý Erb (o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a krajů),
 • EuroCrest (o nejlepší webové stránky měst, obcí a regionů v Evropě),
 • Cena ministra vnitra České republiky
 • a Cena JuniorErb, jež byla letos poprvé udělena v nové nezávislé soutěži mladých lidí do 18 let, kteří se „aktivně zajímají o internet a svoje znalosti, energii a nadšení využívají ve prospěch místních komunit či celé společnosti“.

Z řízených panelových i neformálních diskusí přítomných politiků (bez ohledu na jejich stranickou příslušnost) a odborníků vyplynula snaha o maximální dostupnost komplexních elektronických služeb státní a veřejné správy, včetně služeb sociálních, pro každého, tedy i hendikepovaného občana. Snížení neúnosné papírové zátěže při oběhu dokumentů ve státní správě představuje následné nezanedbatelné finanční úspory, snížení zátěže pro životní prostředí a zrychlení komunikace. Úkolem je vytvořit dobře fungující systém služeb, které bude stát „informační společnosti“ poskytovat.

Letošní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě lze považovat za dobře zorganizované a ve svižném tempu vedené mezinárodní společensko-politické a profesní fórum skýtající možnost mezinárodní výměny zkušenosti z informatizace. Stoupající tendenci má zájem specialistů ze státních institucí, samospráv, zástupců asociací municipalit a regionů z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska. Zvýšený zájem o participaci projevují i další sousedící evropské země, které řeší obdobné problémy a mají i velmi podobné výchozí podmínky v této oblasti. Akce zúčastňují i sponzorující partneři a řada prezentujících soukromých firem. Podrobné konferenční materiály jsou dostupné na adrese http://www.isss.cz/.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
ŽIGMUNDOVÁ, Kvetoslava. XI. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-12769. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12769

automaticky generované reklamy
registration login password