Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vyhledávání s Atomz.com efektivnější

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Vyhledávání s Atomz.com efektivnější

0 comments
V minulém čísle kritizovaný nedostatek vyhledávacího systému, zdarma nabízeného na serveru Atomz.com, kterým byla nemožnost použití pravostranného rozšíření, je již minulostí. V průběhu prosince byly rešeršní techniky této služby, která by neměla uniknout pozornosti žádnému správci webovských prezentací, doplněny nejen o pravostranné, ale i levostranné rozšíření s pomocí tradičního znaku - hvězdičky. Hodnocení systému vychází ze zkušeností s jeho aplikací v rámci prezentace knihovny ETF UK.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Vyhledávání s Atomz.com efektivnější. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 1 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-11079. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11079

automaticky generované reklamy
registration login password