Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veletrh Svět knihy ’99 představí Francii

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Veletrh Svět knihy ’99 představí Francii

0 comments
Autoři: 
Měsíc květen si odborná (a snad i laická) veřejnost zvykla spojovat mimo jiné s mezinárodním knižním veletrhem Svět knihy. V letošním roce oslaví tento veletrh první malé kulaté jubileum, neboť se bude konat již popáté. V době od 21. do 23. května budou opět na pražské Výstaviště proudit davy knihchtivých lidí; profesionální účastníci knižního trhu budou moci projít branami Výstaviště již o den dříve (tedy 20. května).

Již jsme si zvykli, že na veletrhu Svět knihy nenajdeme pouze haly plné stánků s knihami (CD-ROMy, kalendáři, omalovánkami...), které čekají na své majitele, ale že zde mezi vystavovateli najdeme řadu institucí zasahujících nějak svou činností do oblasti knižního trhu a knižní kultury, a že také můžeme navštívit některý z doprovodných programů.

Stalo se také již tradicí představit v rámci veletrhu kulturu jedné země světa. Letos je touto zemí Francie. Pořadatel veletrhu (kterým je Svaz českých knihkupců a nakladatelů prostřednictvím společnosti Svět knihy) připravil řadu akcí představujících kulturu a literární dějiny i současnost Francie.

Do Prahy přijede řada francouzských hostů: spisovatelé Sylvie Germain, Marie Darriesecq, Pierre Assouline, Yves Berger, M. Winock, Malika Ferdjoukh, ilustrátor Jean Jacque Sempé, autor ilustrací k příběhům o nezbedném Mikulášovi, či Alain Gründ, předseda Mezinárodní asociace nakladatelů (IPA) a bývalý prezident Svazu francouzských nakladatelů.

Francie se nám představí také v oblasti filmové a divadelní tvorby. Po celý „knižní" týden budou promítány dokumentární filmy o francouzských spisovatelích a některá pražská, ale i mimopražská divadla (Poetická vinárna Viola, Divadlo Komedie, Divadlo v Dlouhé, Divadlo ve Zlíně) přispějí uváděním her francouzských dramatiků k programu veletrhu Svět knihy ’99.

Doprovodný program bude dále zahrnovat výstavu fotografií M. Tůmy, která má název Paris que j’aime (Paříž, kterou miluji). Vernisáž výstavy se bude konat 11. 5. 1999 v Komorní galerii Domu fotografie Josefa Sudka. Výstava pak potrvá až do skončení veletrhu Svět knihy ’99, tedy do neděle 23. května.

Kromě pořadů týkajících se Francie jsou připraveny i další akce (autorská čtení, setkání s osobnostmi knižní kultury, literární pořady, divadelní představení, konference, přednášky, semináře, demonstrační ukázky, firemní prezentace, aukce, soutěže, společenské pořady, diskuze atd.), jejichž výběr uvádí následující přehled.


Výstavy

Nejkrásnější české knihy roku 1998
Výstava knih oceněných ve stejnojmenné soutěži vyhlašované každoročně Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví. (střední hala)

120. výročí založení Svazu českých knihkupců a nakladatelů
Výstava materiálů dokumentujících dlouholetou činnost SČKN založeného v roce 1879.

Encyklopedie - klíč k vědění
Výstava seznamující se světovou encyklopedickou tvorbou v minulosti i v současnosti.

Typo Design Club
Výstava prací členů klubu grafických designerů.

Fotografická publikace roku
Výstava vítězných fotografických publikací 5. ročníku soutěže vyhlašované časopisem Fotografie - Magazín. Slavnostní vyhlášení vítězných prací proběhne v rámci vernisáže výstavy. (střední hala)

Slovník roku 1999
Výstava a soutěž o nejlepší slovník roku pořádaná Jednotou tlumočníků a překladatelů. (střední hala)

Překladatelské počiny
Literární překlady oceněné Obcí překladatelů.

Albatros dětem - děti Albatrosu aneb Moje první ilustrace
Putovní výstava dětských ilustrací u příležitosti 50. výročí založení nakladatelství Albatros. (galerie, střední hala)

Dětské knihy ke čtení a poslechu
Výstavu knih a zvukových nosičů pořádá nakladatelství Albatros a Supraphon.


Výběr z literárních pořadů

Oslava 50 let nakladatelství Albatros

Literární kavárna
Setkání čtenářů s českými autory tradičně připravované Obcí spisovatelů.

Skřipec
5. ročník ankety Obce překladatelů, na němž je předávána anticena nakladateli a překladateli za nejhorší překlad roku. V průběhu semináře zazní ukázky z „vítězných děl", ale bude se hovořit i o těch, kdo se snaží kultuře překladu pomáhat.

Ceny nadace Českého literárního fondu
Poprvé bude Nadace ČLF udělovat ceny za nejlepší literární díla roku 1998 přímo na veletrhu. Ceny budou uděleny za oblast prózy, poezie, literárního eseje a literární vědy.


Odborný program

  • Zasedání evropské federace knihkupců
  • Zasedání mezinárodní federace knihkupců
  • Francouzská literatura v českém kulturním kontextu (pořádá Obec spisovatelů)
  • Inforum (pořádá Albertina icome Praha)
  • Knihkupecké forum (pořádá Svaz českých knihkupců a nakladatelů)


Poznámka:
Připraveno na základě podkladů společnosti Svět knihy, s.r.o., za jejichž poskytnutí děkujeme.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Veletrh Svět knihy ’99 představí Francii. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 5 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-10342. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10342

automaticky generované reklamy
registration login password