Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tisíc dnů pro Evropu v Českém Krumlově

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Tisíc dnů pro Evropu v Českém Krumlově

0 comments
Francie je další zemí Evropské unie, která je široké veřejnosti představována v rámci dlouhodobého projektu Tisíc dní pro Evropu v průběhu měsíce dubna.

LOGO PROJEKTU

Tato společná akce kulturních zařízení, středních škol a neziskových organizací města Český Krumlov vznikla jako ohlas na iniciativu Unie svobody. Stejně jako v Českém Krumlově probíhá Tisíc dní pro Evropu také v Kaplici - i zde je hlavním koordinátorem veřejná knihovna. Ostatní profesionální knihovny regionu se k projektu připojují volněji.

Cílem je jak podpora vstupu naší země do Evropské unie, tak také přispět vytvořením vhodných podmínek pro vzájemnou spolupráci kulturních zařízení a neziskových organizací k obnově občanské společnosti. Protože jen sebevědomá občanská společnost, vycházející z pevných kořenů a plně si uvědomující odkaz svých předků, nepodlehne negativním tlakům celosvětové globalizace.

Sonda do kulturní i politické historie představovaných zemí ukazuje, že myšlenka sjednocené Evropy, vzájemně se ovlivňující a kooperující, není ničím novým ani ojedinělým.

Představení vybrané země zahajuje vždy tisková konference se zástupcem příslušné ambasády a vyvěšením státní vlajky.

Série článků v regionálním tisku je zaměřena na přiblížení daného státu. Čtenáři se mohou zúčastnit znalostního kvízu, jehož výherce bývá oceněn na besedě se zajímavým hostem.

Nedílnou součástí projektu je vytváření časové přímky, která zpřístupňuje nejzajímavější okamžiky vzájemného ovlivnění naší a představované země. Papírová podoba přímky, která vzniká v Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově, je umístěna v muzeu a dvou středních školách (gymnáziu a střední zdravotnické škole). Také v Kaplici byla přímka umístěna v budovách gymnázia a obchodní akademie. Její elektronickou podobu vytváří Evropské informační centrum Jihočeské univerzity. Tuto přímku spolu s Virtuálním průvodcem Evropskou unií a elektronickou kronikou průběhu celé akce lze najít na Internetu v rámci Oficiálního informačního systému města a regionu Český Krumlov. Návštěvníci zde naleznou vedle oficiálních údajů, také nejrůznější kuriozity a perličky. Unie svobody využívá svých kontaktů mezi poslanci a senátory a zajišťuje návštěvy zajímavých osobností a zástupců jednotlivých ambasád. Patronát nad projektem přijal ing. Jiří Lobkowicz.

Veřejné knihovny připravují výstavy literárních děl a besedy se zajímavými hosty. Nabízejí svým čtenářům propagační materiály a důležité informace o zemích EU. Muzeum nabízí také prostory k uspořádání výstav nebo besed a propagaci ve svém bulletinu (M-měsíčník). V plánu je také příprava putovní výstavy Naše cesta do Evropské unie. Městské divadlo využívá svého dramaturgického plánu k seznámení veřejnosti s dramatickou tvorbou představovaných zemí. Stejně jako muzeum nabízí své prostory k pořádání výstav fotografií a pravidelně informuje o průběhu akce v Českokrumlovském kulturním kalendáři (KUK).

Výrazný podíl na úspěšném průběhu celého projektu mají neziskové organizace. Ty se podle svého zájmu připojují průvodním programem.

Při představování Francie se návštěvníci jednotlivých akcí dozví o kavalírských cestách mladých Eggenberků po Evropě a přiblíží si krásy Francie nejen výstavou fotografií, ale také besedami. Studenti pohovoří s ing. Peškem o Radě Evropy ve Strasbourgu a pro pracovníky státní správy a samosprávy je připraveno setkání se zmocněncem francouzského velvyslanectví pro otázky EU panem Phillipem Vergnem. Taneční soubory Fioretto a Carmentis, spolu s Krumlovskými pištci a skupinou Kapka předvedou francouzské písně a tance od gotiky do období francouzské revoluce.

Jelikož se jedná o otevřený projekt, mohou se do něj zájemci zapojit na některé z kontaktních adres:

Poslanecká kancelář US, Český Krumlov, Kostelní 165
Blanka Rožánková - telefon 0337/713 104
e-mail: ppesek@ck.bohem-net.ck
Unie svobody - iniciátor projektu, zajišťuje kontakty s poslanci, senátory a zástupci velvyslanectví a ambasád.

Městská knihovna, Český Krumlov, Horní 155
Daniela Wimmerová - telefon 0337/4385
e-mail: wimmerova@knih-ck.cz
Městská knihovna - přirozené centrum kulturní činnosti ve městě, zajišťuje svobodný a rovnoprávný přístup občanů k informacím, dlouhodobě spolupracuje s ostatními kulturními zařízeními a občanskými iniciativami.

Evropské informační centru JU, Český Krumlov, Horní 155
Mgr. Magda Peterková - telefon 0337/713 075
e-mail: eic@ck.ipex.cz
Evropské informační centrum - zajišťuje kontakty se zástupci velvyslanectví a ambasád, zpřístupňuje informace o zemích EU prostřednictvím virtuálních průvodců na Internetu, propaguje akci v tisku a rozhlase.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
WIMMEROVÁ, Daniela. Tisíc dnů pro Evropu v Českém Krumlově. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2023-11-30]. urn:nbn:cz:ik-10554. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10554

automaticky generované reklamy