Rakousko

S knihovníky v Rakousku – dvakrát mezi/národně

V letošním roce jsem měl příležitost vydat se do Rakouska na dvě inspirativní knihovnické cesty. První, v květnu, měla v zásadě charakter internacionální, ale pochopitelně jsem se na ní ve zvýšené míře potkal s kolegyněmi a kolegy z Rakouska. Ta druhá, v září, měla primárně rakouský národní obsah, ovšem významně poznamenaný účastí ze zahraničí.

Matušík, Zdeněk. S knihovníky v Rakousku – dvakrát mezi/národně. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5739>. urn:nbn:cz:ik‐005739. ISSN 1212-5075.

Zápisky z Vídně 2008 (o Turcích, českých babičkách a Jörgu Haiderovi)

Slavný český turkofil (a výtvarník) Adolf Born opakovaně běduje nad tím, že Turci nakonec nedobyli Vídeň. Podle tvrzení filozofa a spisovatele Stanislava Komárka, které značně odporuje zažitému stereotypnímu obrazu Turka, ovšem k jakémusi kulturnímu dobytí Vídně stejně došlo: dodnes se tu podle něj dají najít četné stopy Osmanské říše - káva, sladkosti, perské koberce nebo zdvořilé chování.

Lukavec, Jan. Zápisky z Vídně 2008 (o Turcích, českých babičkách a Jörgu Haiderovi). Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5176>. urn:nbn:cz:ik‐005176. ISSN 1212-5075.

Cestovní zpráva z exkurze katedry PVH po Tyrolsku, Korutanech a severní Itálii

Na exkurzi s katedrou pomocných věd historických jsem jela po loňské výborné zkušenosti ze Saska a Lužice. Letošní exkurze byla stejně výborně připravená a zorganizovaná a výběr navštívených lokalit byl mistrovský, za což patří dík všem, kdo se na její přípravě podíleli.

Neděle 21.

Jonáková, Karolina. Cestovní zpráva z exkurze katedry PVH po Tyrolsku, Korutanech a severní Itálii. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/612>. urn:nbn:cz:ik‐000612. ISSN 1212-5075.

Redakce navštívila profesora Fiedlera ve Vídni

Čtvrtek 29. 4.

10:00 odjezd z Prahy
Jonáková, Karolina. Redakce navštívila profesora Fiedlera ve Vídni. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/379>. urn:nbn:cz:ik‐000379. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah