Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Souborné katalogy zemí bývalé Jugoslávie, Maďarska a Bulharska

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Souborné katalogy zemí bývalé Jugoslávie, Maďarska a Bulharska

0 comments
Autoři: 

Chorvatsko

Chorvatsko je rozlohou téměř o třetinu menší, počtem obyvatel je poloviční než Česko.

Chorvatský národní souborný katalog obsahuje bibliografické záznamů z katalogu Národní a univerzitní knihovny a z katalogů knihoven, zapojených do sítě kooperujících knihoven s názvem CROLIST provozující sdílenou katalogizaci. SK obsahuje více než 500 000 bibliografických záznamů monografií, článků a časopisů z 42 veřejných, odborných a univerzitních knihoven. Vstup do SK se nachází na adrese http://nskcrolist.nsk.hr/bnew/searche.html.


COBISS.net - souborné katalogy některých zemí bývalé Jugoslávie

V roce 1987 byl vyvinut systém sdílené katalogizace v Jugoslávii, který se stal základem automatizovaného knihovního systému. V centru těchto aktivit stál Ústav informační vědy v Mariboru (Institut informacijskih znanosti Maribor - IZUM). V době rozdělení Jugoslávie v roce 1991 systém zahrnoval 55 knihoven z celé federace. IZUM pokračoval ve vývoji systému pro sdílenou katalogizaci pod názvem COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and Services), což byl zároveň akronym pro automatizovaný knihovní systém. COBISS reprezentuje organizační model zapojení knihoven do jednotného AKS se sdílenou katalogizací. COBIB je modul COBISS pro souborný katalog a společně s dalšími funkcemi, které plní, jsou na něm vybudovány národní virtuální knihovny některých zemí bývalé Jugoslávie. Na této platformě pracují souborné katalogy Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Srbska a Černé Hory.


Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina je stát s dvoutřetinovou rozlohou a polovičním počtem obyvatel České republiky.

Souborný katalogBosny a Hercegoviny COBIB.BH je budován jako produkt a nástroj sdílené katalogizace v zemi. Obsahuje více než 200 000 bibliografických záznamů monografií, seriálů a článků ze 13 knihoven. Vstup do souborného katalogu je volný.


Makedonie

Makedonie má třetinu rozlohy a čtvrtinu počtu obyvatel Česka.

Do makedonského souborného katalogu COBIB.MK přispívá 8 makedonských knihoven. SK obsahuje 2 400 000 bibliografických záznamů monografií, periodik a článků. Vstup do SK je volný.


Srbsko a Černá Hora

Území Srbska a Černé Hory je o čtvrtinu větší než rozloha území Česka, počet obyvatel je přibližně stejný.

Srbský SK COBIB.SR obsahuje 1 400 000 bibliografických záznamů monografií, seriálů a článků z 16 knihoven. Vstup do SK je volný.

Souborný katalog knihoven Černé Hory COBIB.CG obsahuje více než 30 000 bibliografických záznamů monografií, seriálů a článků ze dvou knihoven. Vstup do SK je volný.


Slovinsko

Slovinsko má čtvrtinu rozlohy a pětinu počtu obyvatel Česka.

Slovinský souborný katalog COBIB.SI obsahuje více než 2 400 000 bibliografických záznamů monografií, seriálů a článků z 272 knihoven. Vstup do katalogu se nachází na adrese http://www.cobiss.si/.


Maďarsko

Maďarsko je rozlohou přibližně o pětinu větší než Česko, počet obyvatel je přibližně stejný.

Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) je národní souborný katalog periodik obsahující bibliografické záznamy 45 000 titulů periodik, které dodává více než 600 maďarských knihoven. SK obsahuje záznamy periodik od roku 1665 do roku 2000. Kromě záznamů tištěných publikací obsahuje záznamy dalších typů dokumentů: CD-ROM, diskety, mikrofiše a video. Lokační informace jsou u záznamů uváděny od začátku vydávání periodika. SK je dostupný na adrese http://www.iif.hu/db/npac/npacegya.htm.

MOKKA je maďarský národní souborný katalog knih, jenž sdílenou katalogizací buduje 15 největších maďarských knihoven. Cca 2 000 000 bibliografických záznamů v katalogu. OPAC je přístupných na adrese http://www.mokka.hu/corvina/opac/wpac.cgi.

Virtuální souborný katalog KözElKat (Közös Elektronikus Katalógus) nabízí paralelní prohledávání až 13 katalogů na adrese http://www.kozelkat.iif.hu/cgi-bin/brokere.cgi.

Další virtuální katalog je LibriVision, dostupný na adrese http://morus.oszk.hu/LVbin/LibriVision; nabízí paralelní prohledávání významných maďarských katalogů a databází: katalog maďarské národní knihovny, SK periodik NPA, sbírka rukopisů NK, sbírka starých knih a maďarská elektronická knihovna.


Bulharsko

Bulharsko má o čtvrtinu větší územní rozlohu než Česko, ale o více než desetinu obyvatel méně než Česko.

Souborný katalog zahraničních periodik v Bulharsku se nachází na adrese http://search.nationallibrary.bg/CyrISISweb/DataBaseSearchPeriodicals.html. SK obsahuje bibliografické záznamy ze 182 knihoven Bulharska od roku 1984 do současnosti.

Souborný katalog zahraničních knih v Bulharsku obsahuje bibliografické záznamy od roku 1995 z 25 knihoven v hlavním městě Sofii. SK je na adrese http://search.nationallibrary.bg/CyrISISweb/DataBaseSearchForeignBooks.html.Tabulka: SK Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Srbska a Černé Hory, Slovinska, Maďarska a Bulharska

Legenda:
nár. - národní SK
reg. - regionální SK
R - reálný SK
V - virtuální SK
s - seriály
a - články
m - monografie
sd - speciální typy dokumentů
x - relevantní údaj pro danou položku neexistuje
? - údaje se nepodařilo zjistitZemě Zaměř. Typ Originální název Zkr. Druh dok. Počet úč. Retrosp. Počet zázn.(v tis.) Aktuálnost údajů
Chorvatsko nár. R Skupni katalog (OPAC) x m, s, a 42 ? 500 ? 2004
Bosna a Hercegovina nár. R COBIB.BH (OPAC) x m, s, a 13 ? 200 ? 2003
Makedonie nár. R COBIB.MK (OPAC) x m, s, a 8 ? 2400 ? 2004
Slovinsko nár. R COBIB.SI (OPAC) x m, s, a 272 ? 2400 ? 2003
Srbsko a Černá Hora reg. R COBIB.SR (OPAC) x m, s, a 16 ? 1400 ? 2004
Srbsko a Černá Hora reg. R COBIB.CG (OPAC) x m, s, a 2 ? 30 ? 2004
Maďarsko nár. R Nemzeti Periodika Adatbázis (OPAC) NPA s 600 1665-2000 45* ? 2000 * jde o tituly, nikoliv o počet bbg. záznamů
Maďarsko nár. R Magyar Országos Közös Katalógus (OPAC) MOKKA m 15 ? 2000 ? 2004
Maďarsko nár. V Közös Elektronikus Katalógus (OPAC) KözElKat m, s, sd 13* ? x x 1997 * jde o počet zapojených katalogů
Maďarsko nár. V LibriVision x m, s, sd 8* ? x x 2004 * jde o počet zapojených katalogů
Bulharsko nár. R Своден каталог на чуждестранните периодични издания в България (1984 г. - ) (OPAC) x s ? 1984-> ? ? 2004
Bulharsko nár. R Своден каталог на чуждестранните книги (OPAC) x m 25 1995-> ? ? 2004
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Souborné katalogy zemí bývalé Jugoslávie, Maďarska a Bulharska. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 9 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-11688. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11688

automaticky generované reklamy
registration login password