Chorvatsko

Návštěva chorvatských archivů

V pátek 14. května 2010 ve 22,00 hodin vyrazil od Národního archivu v Praze autobus jihočeské společnosti BOLERO plný poznání chtivých archivářů z celé republiky na exkurzi po chorvatských archivech. Cestou k hraničnímu přechodu v Dolním Dvořišti na dvou zastávkách v Třeboni a v Českých Budějovicích nabral zbývající účastníky a pokračoval směrem na Linec, Štýrský Hradec a Maribor.

Hajzlerová, Irena; Plucarová, Laděna. Návštěva chorvatských archivů. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6304>. urn:nbn:cz:ik‐006304. ISSN 1212-5075.

Nové knihovny v Záhřebu

Návštěvy knižního veletrhu Interliber v Záhřebu jsou jedinečnou příležitostí k seznámení s novou knižní produkcí chorvatských vydavatelů a k jednáním s knihovnami, které jsou partnery Národní knihovny ČR.

Na loňském listopadovém Interliberu jsem si uvědomila, že během třinácti let byly pro knihovny v Záhřebu postaveny nebo zrekonstruovány tři budovy.

Truchlá, Klára. Nové knihovny v Záhřebu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5310>. urn:nbn:cz:ik‐005310. ISSN 1212-5075.

Souborné katalogy zemí bývalé Jugoslávie, Maďarska a Bulharska


Chorvatsko

Chorvatsko je rozlohou téměř o třetinu menší, počtem obyvatel je poloviční než Česko.

Bulínová, Eva. Souborné katalogy zemí bývalé Jugoslávie, Maďarska a Bulharska. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1768>. urn:nbn:cz:ik‐001768. ISSN 1212-5075.

Elektronické seriály v knihovnách - mezinárodní pohled

Elektronické publikování výraznou měrou ovlivňuje postavení knihoven ve vztahu k novým formám dokumentů, které v tomto prostředí vznikají. Zejména národní knihovny s archivační povinností stojí před otázkou, jak naložit s elektronickými zdroji, které jsou šířené pouze prostřednictvím počítačových sítí, např. sítě internet. Mezinárodní seminář E-serials in Libraries, který se konal v chorvatském Záhřebu ve dnech 19. a 20.

Šťastná, Petra. Elektronické seriály v knihovnách - mezinárodní pohled. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/765>. urn:nbn:cz:ik‐000765. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah