Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Promoce

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Promoce

0 comments
m-cejpek.jpg

Náš milý kolega Filip Vojtášek měl ve velké aule Karolina dne 11. prosince 2000 promoci, na které mu byl ve vší slávě udělen titul magistr filosofie. Protože redakce Ikaros a především přátelé a rodina Filipa si nenechali tuto příležitost ujít, můžeme vám nyní přinést zajímavé fotografie, které odhalují nejen to, jak celou událost Filip prožíval, ale také jeho věrné ctitele a především ctitelky.

Mezi prvními gratulanty však byli ti, kteří - nejen - Filipa k titulu dovedli, mezi jinými také ředitel Ústavu inf. studií a knihovnictví Rudolf Vlasák a Ivo Tretera, člověk, kterého znají všichni, kteří prošli na Filozofické fakultě UK úvodem do filosofie.

Zatímco jsme chytali tváře gratulantů v davu ostatních absloventů, chystal se pomalu za dveřmi sálu jiný dav, číhající na své miláčky/absolventy.

Defilé gratulantů nemělo konce, Filip rozdával úsměvy a polibky (vybraným ctitelkám).

Na této fotografii jej například můžeme vidět hned se třemi ctitelkami (které mu zcela visí na rtech)... zasvěcenější však dobře vědí, že se jedná především o profesionální vztahy...

Filip byl po chvíli z gratulantek značně vyčerpaný...

... ale síly ho neopustily natolik, aby si rychle nenacpal všechny dárky do pytle!

Pak měl volné ruce k pózování před sochou na nádvoří Karolina. Pěkně postupně a dle řádu se nechal vyfotit v různých sestavách a kreacích.

Nezapomněl ani na milou část redakce...

 

 

 

 

 

 

 

... a nakonec nám všem dal poučení do života. (Koho zajímá jeho obsah, nechť se obrátí na Filipa osobně.)

 
m-filip-studenti.jpg
m-gratul.jpg
m-vlasak.jpg
m-tretera.jpg
m-vlasak-dav.jpg
m-gratulace.jpg
m-rodin.jpg
m-promoce-jp.jpg
m-namaha.jpg
m-darky-v-pytli.jpg
m-helena.jpg
m-ikaros-nadvori.jpg
m-ikaros-socha.jpg
m-filip-socha.jpg
 

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Promoce. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 1 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-10668. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10668

automaticky generované reklamy
registration login password