Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Profesní a osobní život Rogera Summita

Čas nutný k přečtení
14 minut
Již přečteno

Profesní a osobní život Rogera Summita

0 comments
Anglicky
English title: 
The Professional and Personal Life of Roger Summit
English abstract: 
Roger Summit was one of the founders of the world information industry. He was born in Detroit, Michigan on 14th October 1930. He studied psychology at Stanford University in California. During his M.B.A. studies at Business Faculty in Stanford he started to be interested in computers. In 1960, he started to work for Lockheed & Missiles Space Company in Sunnyvale, California, and after that he established Information Systems Research Laboratory within which Dialog Information Retrieval System was developed. He continued to work on his Ph.D title at Business Faculty in Stanford under the leading of Dr. Dan Teichroew, who influenced him very much, and finished his studies in 1965. In 1972, Dialog was established as a commercial information retrieval service and Summit was its president until 1991. Then, he retired but still continued to help and support Dialog business. Nowadays, he devotes his life to yachting, playing the trombone and sometimes playing tennis. With his wife Ginger, he has got two children – Jennifer and Scott.
Autoři: 
Rubrika: 

Roger Kent Summit byl bezpochyby jedním z hlavních zakladatelů světového informačního průmyslu v 60. letech minulého století. Po více než tři desetiletí dokázal udržovat a hlavně ovlivňovat povědomí o tomto nově vznikajícím oboru. Je zakladatelem databázového centra Dialog. V říjnu minulého roku oslavil své životní jubileum. V tomto článku bych se rád zabýval jeho osobním i profesním životem. Díky úzké spolupráci s Rogerem na své rigorózní práci jsem měl tu možnost s ním komunikovat a získat přesnější informace, které o jeho životě nebyly dosud publikovány.

Roger Summit

Roger Summit (zdroj: www.dialog.com)

Dětství

Roger Kent Summit se narodil 14. října 1930 v Detroitu ve státě Michigan. Vyrůstal v nedalekém Dearbornu, kam se jeho rodiče přestěhovali, když byly Summitovi čtyři roky. V té době se také narodil jeho bratr Roland. Zde začal Roger docházet na základní školu Edison Elementary. Od září 1944 do června 1946 navštěvoval soukromou střední internátní školu Cranbrook v Bloomfield Hills a následně Dearborn High School, kterou studoval od září 1946 do června 1948. Střední škola ve městě Bloomfield Hills měla velmi přísný systém hodnocení, a jak sám Roger říká, naučila ho studovat, takže na Dearborn High School byly jeho výsledky excelentní a školu absolvoval s vyznamenáním.

Jeho rodiče Paul a Mildred byli učitelé. Otec učil několik let botaniku a později pracoval ve školní administrativě jako tzv. Guidance Counselor, kde testoval schopnosti i zájmy studentů a pomáhal jim posléze vybírat kurzy s přednáškami podle jejich zájmu. Matka vyučovala na základní škole anglický jazyk. Summitovi rodiče byli také hudebně vzděláni. Otec hrál na klavír a varhany a hudebně doprovázel němé filmy. Jeho matka hrála rovněž na klavír a zpívala. Díky hudebnímu nadání svých rodičů se Summit brzy začal zajímat o hudbu. Matka jej podněcovala ve hře na trombón a samozřejmě také ve hře na klavír. Na střední škole v Bloomfield Hills vstoupil do tamější hudební skupiny a na vysoké škole si již pak mohl většinu peněz vydělávat hraním v tanečních kapelách. Po čtyřicetileté práci v databázovém centru Dialog začal opět hrát na trombón.

Studia

Roger obdržel díky ukončení střední školy s vyznamenáním dvě stipendia. První stipendium mu zajišťovalo vstup na půdu Michiganské univerzity a druhé, s názvem N.R.O.T.C. (Naval Reserve Officer Training Corps), mu umožňovalo výběr studia na jedné z několika univerzit ve Spojených státech amerických. Summit se rozhodoval mezi třemi vysokými školami – Michiganskou univerzitou, Univerzitou Jižní Kalifornie a Stanfordskou univerzitou. Poté, co splnil přijímací kritéria na Michiganskou univerzitu a úspěšně vykonal test pro poskytnutí stipendia N.R.O.T.C., se rozhodl pro Stanfordskou univerzitu v Kalifornii, kam nastoupil v roce 1948 studovat psychologii.

Původně však neměl tušení, jaký obor by chtěl studovat. Pro psychologii se rozhodl stejně jako jeho bratr Roland, jenž později vykonával psychiatrickou praxi ve městě Los Angeles. V roce 1952 se Roger Summit stal bakalářem psychologie. Psychologii pak mohl využít při dalším studiu na vysoké škole. Na konci studií jej přítelkyně, studující mikrobiologii, přivedla na myšlenku funkčnosti práce počítačů. Jeho zájem o počítače byl nejprve psychologického rázu a až později se o tuto novou techniku začal zajímat i z jiných úhlů pohledu.

Od roku 1952 do roku 1955 musel absolvovat povinnou vojenskou službu v Námořnictvu Spojených států amerických, kterou mu zajišťovalo stipendium N.R.O.T.C. Během války v Koreji působil jako komunikační důstojník na námořní lodi Navy Ship USS Valley Forge, kde mu bylo podřízeno dalších 120 námořníků.

Počátky profesní kariéry

Po ukončení vojenské služby obdržel Summit stipendium GI Bill, které mu umožňovalo vládou placené vzdělání po dobu čtyř let. Rozhodl se tedy začít studovat na Podnikatelské fakultě ve Stanfordu, aby si doplnil ekonomické a obchodní znalosti, které mu scházely především v době povinné vojenské služby. Rovněž tak mu studia umožňovala získat titul M.B.A. Také navštěvoval kurzy počítačové vědy vedené odborníkem Bobem Oakfordem. Skupina tehdy pracovala s počítačem IBM 650 – byl to první počítač, který nezabíral mnoho místa a mohl se vejít do jedné místnosti. K tomuto počítači měla třída pouze manuály a pracovala s ním metodou pokusu a omylu.

Po obdržení titulu M.B.A. v roce 1957 odešel Summit pracovat do účetní firmy Arthura Andersena, který jej zaměstnal v systémovém oddělení specializujícím se na počítačové aplikace. Summit pracoval na vývoji tzv. Bank Americard (předchůdce karty Visa) a vykonával velmi jednoduché systémové operace. Protože však byl práce nedostatek, Andersen jej přemístil do oddělení revize. Tato práce ale Summitovi nevyhovovala, a tak po roce firmu opustil.

Tehdy se obrátil na svou kolegyni Ellen Urbachovou, se kterou dělal zkoušky M.B.A. a která vyučovala na Podnikatelské fakultě, jestli neví o nějaké zajímavější práci v oblasti systémů a počítačů přímo zde na škole. Ta ho odkázala na svého kolegu Dr. Dana Teichroewa, jenž byl sponzorován firmou IBM, aby na této škole podporoval vyučování počítačové technologie. Summit chtěl studovat externě, a tak si podal žádost o stipendium firmě IBM, která mu vzápětí toto stipendium poskytla. Summit měl ještě dva roky placeného studia z GI Bill, aby mohl pokrýt školné na Podnikatelské fakultě a získat doktorát Ph.D. Nechtěl ani tak titul jako si doplnit matematické vzdělání a dostat se blíže k počítačům. Dan Teichroew sehrál v životě Summita důležitou roli, neboť se stal jeho konzultantem k postgraduálním zkouškám a předsedou disertační komise.

Profesní kariéra

V průběhu studií v roce 1960 nastoupil Summit na letní úvazek do letecké a zbrojařské společnosti Lockheed Missiles & Space Company sídlící v Sunnyvale v Kalifornii, kde začala jeho profesní kariéra. Nejprve vykonával práci pro ředitele informačních procesů Eugena Kerra Fishera. Měl za úkol zjistit, jak se využívají počítače při vyhledávání informací. V té době počítače tzv. 2. generace zpracovávaly data v dávkách, což bylo obtížné, a vyžadovaly, aby je obsluhoval zkušený programátor. Navíc tyto počítače sloužily jen k provádění vědeckých a kontrolních výpočtů a měly další nevýhodu – neexistovala mezi nimi kompatibilita.

Summit a programátorka Peggy Donová vyvinuli programy, které testovaly využití počítačů v selekci informací. Ta byla založena na pospojování slov v dotazu se slovy v dokumentech uložených v databázích. Vyhledané položky byly seřazeny dle relevance a míry podobnosti.

Roger Summit u firmy Lockheed už zůstal. V roce 1962 učil skupinu vrchního vedení podniku, zaměřující se na vytváření rozhodnutí, používat model ABES (Aerospace Business Environment Simulator), který vytvořil a který měl být základem jeho disertační práce. Jednalo se o návrh instruktážního hospodaření podniku, který např. umožňoval manažerským týmům soutěžit o nabídky kontraktů, přijímat a propouštět zaměstnance, sestavovat mzdové tarify apod. Firma Lockheed později poskytla licenci firmě IBM, aby provozovala tento model, a udělila Summitovi cenu za invenci.

Summit neprováděl školení jen ve firmě Lockheed, ale také přednášel o modelu ABES na Státní univerzitě v San Jose v letech 1963 až 1965. Tento model později využívala Technická škola při univerzitě Brigham Young. Nyní jeho model používá katedra Strategického managementu výroby a inovace na Státní univerzitě ve Washingtonu.

Ačkoli se model ABES zdál Summitovi jako dobrý základ pro disertaci, Danu Teichroewovi to nestačilo. Uložil Summitovi vytvořit počítačový model napodobující lidská rozhodnutí,   který by v provozu později využívala jedna z vybraných společností. Proto název Summitovy disertace zní Simulace procesů manažerských rozhodnutí používajících počítačový model v leteckém průmyslu. Zde Summit naplno uplatnil své vzdělání v oblasti psychologie.

V tu dobu se Summit pravidelně zúčastňuje konferencí IBM i dalších technických organizací, kde s dalšími odborníky diskutuje o úloze počítačů při vyhledávání informací. Lidé, zajímající se o knihovnické aplikace, zde vytvořili multifunkční skupinu, kde si vzájemně sdělovali nové poznatky. Při těchto diskuzích Summit poznal např. Hanse Petera Luhna z IBM, který vytvořil a představil na začátku 60. let minulého století systémy KWIC a SDI. Právě na těchto konferencích Summita napadla hlavní myšlenka použít počítač pro získání přístupu k technické i jiné celosvětové literatuře. 

V roce 1964, kdy se Summit oženil, je představena firmou IBM 3. generace počítačů – přístup již mohl být odkudkoli a velké databáze mohly být centrálně ukládány. Summit společně s dalšími kolegy navrhl firmě Lockheed založit laboratoř zkoumající využití této nové technologie a umožnit přístup k informacím takovým způsobem, který tu ještě nikdy nebyl.

Summitovi se nakonec podařilo firmu Lockheed přesvědčit, aby utvořila tzv. Vědecko-technickou laboratoř a zakoupila počítač 3. generace – IBM 360/30. V tu dobu věděl o programování této nové technologie málokdo. Na pomoc však přišla firma IBM, která poskytla pracovníkům skvělou uživatelskou podporu. Tato podpora později posloužila jako model pro uživatelské služby Dialogu. Laboratoř se zaměřila na několik projektů v oboru a Summit dohlížel na projekt Vyhledávání informací. Summitův projektový tým sestával z šesti odborníků a pomohl mu vytvořit a naprogramovat systém, který se stal předchůdcem Dialogu.

V této době panovala mezi jednotlivými projekty obrovská soutěživost. Díky programování v reálném čase, telekomunikacím a velké paměti RAM se už tehdy podařilo zpřístupnit značné množství světového poznání.

V prosinci roku 1965 Summit dokončil svoji dizertaci a získal doktorát z managementu s titulem Ph.D. V roce 1966 obdržel od společnosti NASA pro společnost Lockheed kontrakt na zpřístupnění databáze NASA STAR. V lednu 1967 začal systém úspěšně fungovat. Summit a jeho tým byli prvními, kteří mohli zavést interaktivní přístup do této databáze.

Společnost Lockheed vyhrála po vypsání konkurzu v roce 1968 další kontrakt od společnosti NASA na vyvinutí online vyhledávacího systému pro jejich databázi leteckého průmyslu. Výsledkem byl systém NASA/RECON, který umožnil rešeršérovi zadat najednou několik deskriptorů do dotazu a poté obdržet okamžitou odpověď. Lockheed předčil takové konkurenční společnosti jako např. IBM, Informatics nebo Computer Science, které se do této soutěže rovněž přihlásily. Kontrakt specifikoval několik rozšířených vlastností systému, ale jinak byl velice podobný původnímu Dialogu.

Následně firmě Lockheed udělily kontrakt společnosti AEC (Atomic Energy Commission) a ESRO (European Space Research Organization) k instalaci vyhledávacího systému na jejich databáze. V roce 1969 Summit vyjednával kontrakt ke zpřístupnění databáze ERIC (Educational Resources Information Center). V něm se zavázal, že umístí databázi ERIC na počítač přímo ve firmě Lockheed v Palo Alto a odtud se bude přímo do ní poskytovat přístup. Byl to vůbec první kontrakt na poskytování služeb a skupina kolem Summita už nebyla jen organizací vyrábějící a instalující systémy, ale stala se společností poskytující služby. Znamenalo to především, že zákazníci se stali závislými na průběžném dodávání služeb nového Dialogu a v tomto směru mohl začít Dialog samostatně podnikat.

Roku 1972 stál Summit u zrodu první světové komerční služby pojmenované po selekčním jazyce Dialog (celý název zněl Dialog Information Retrieval Service) se sídlem v kalifornském Palo Alto. Během několika let se služba etablovala takřka na všech kontinentech. Summit na pozici jejího prezidenta setrval dvacet let. V době jeho prezidentské funkce se již poskytovaly přístupy do multidisciplinárních databází, databází zaměřených na obchod a ekonomiku, užité vědy a technologii, sociální a humanitní vědy a přírodní vědy. Počet zákazníků ročně rostl o 20 až 30 procent.

Za dobu deseti let v čele jednoho z nejúspěšnějších světových databázových center byl Roger Summit přítomen všem technickým novinkám a inovacím, které se svým týmem zabudoval do svého vyhledávacího rozhraní systému Dialog. Rovněž tak byl přítomen programu zavedení služby do amerických akademických institucí a škol, kterým se poskytovala speciální sleva jakožto podpora informační gramotnosti. V roce 1988 stál také u odkoupení Dialogu firmou Knight-Ridder, Inc. (KRI) od společnosti Lockheed, což je označováno v informačním světě za událost desetiletí.

Roku 1990 oznámil Roger Summit vedení společnosti Knight-Ridder své přání ke konci roku 1991 odejít do důchodu. Po jeho odchodu k 1. lednu 1992 byl jmenován emeritním předsedou a jako konzultant pokračoval v podpoře činností Dialogu.  

Jim Batten, vedoucí celé společnosti Knight-Ridder, k tomu poznamenal: „Byla to neobyčejná pocta dívat se do budoucnosti společně s Rogerem Summitem. Jeho kreativita a zkušenosti nám pomohly utvořit náhled na to, jak nejlépe předvídat a plnit potřeby zákazníků, zatímco vkráčíme vstříc novému století. Jeho průkopnická práce v oblasti informačních služeb vytvořila průmysl, který v dohledné době ještě zvýší svůj potenciál“ [Change of Command at Dialog. Information Today, 1991, vol. 8, no. 9, s. 1, 18. ISSN: 8755-6286].

„Pro mě je odchod Rogera do důchodu konec začátku… je to historický mezník v elektronickém vyhledávání informací,“ řekl Jeffery K. Pemberton, vydavatel magazínů Online a Database, pro časopis Online. „I když bylo mnoho význačných osobností na počátku obchodu s online informacemi, Roger Summit dominuje nad všemi díky jeho široké vizi elektronického zpřístupnění obrovského množství světového poznání… a skutečností, že toto množství opravdu elektronicky zpřístupnil“ [Roger Summit to Retire from Dialog. Online, 1991, vol. 15, no. 6, s. 8. ISSN: 0146-5422].

Osobní život Rogera Summita

Roger Summit potkal svoji ženu Ginger roku 1961, jakkoli byl velmi zaneprázdněn prací v Lockheed Missiles & Space Company a svými vysokoškolskými aktivitami. Ginger bydlela společně se svými spolužákyněmi poblíž Summita v Menlo Parku v Kalifornii a navštěvovala téhož času Stanfordskou univerzitu. V roce 1962 získala bakalářský titul v oboru Dětská psychologie a následně roku 1963 titul MA v oboru Jazyková patologie. Vzali se roku 1964.

O rok později se jim narodila dcera Jennifer. Jennifer se velmi zajímala o literaturu, takže když se měla rozhodnout, na kterou univerzitu nastoupí, vybrala si Vassar College, kde získala roku 1987 bakalářský titul v oboru Anglická literatura. Poté pokračovala na svých Ph.D. studiích na Univerzitě Johna Hopkinse, které dokončila v roce 1995. Od toho roku vyučuje na Stanfordské univerzitě. Její hlavní specializace jsou středověká literatura a počátky moderní ženské literatury, historie knih a psaní. Publikuje odborné články a knihy o anglické literatuře. V současnosti je vedoucí Anglického oddělení Stanfordské univerzity.

Roku 1967 se Rogerovi a jeho ženě Ginger narodil syn Scott. Vystudoval obor Politická věda na Univerzitě Johna Hopkinse a posléze obor Moderní design a výtvarná umění na Státní univerzitě v San Jose. Scott je zakladatelem a ředitelem firmy Summit ID založené roku 1997. Jeho firma se specializuje na moderní design nových technologií a spotřebních výrobků. Také vyrábí moderní sportovní náčiní, medicínské přístroje a audio přístroje. Firma má řadu patentů na své vlastní produkty. Scott Summit spolupracoval s předními výrobci a klienty v různých státech světa – např. v Anglii, Belgii, Francii, Izraeli, Japonsku a na Taiwanu.

Summitova žena Ginger byla učitelkou. Po celý život se zajímala o ruční řemesla a textilní umění a po jejím odchodu do důchodu v  90. letech se její zájem soustředil především na zhotovování různorodých věcí z dýní. Publikovala o tom několik svých knih a pravidelně se zúčastňovala prezentací a workshopů týkající se této problematiky. Společně s Rogerem se zapojuje do aktivit jejich města Los Altos Hills. Dokonce s ním obdržela cenyza aktivní členství v místních organizacích a přínosnou práci na vzdělávacích programech pro školy a knihovny.

Co se týče Rogera samotného, po jeho odchodu do důchodu, kromě příležitostných konzultací, psaní posudků, telefonických podpor Dialogu nebo účastí na konferencích, vzal opět do ruky trombón a začal hrát ve velké jazzové kapele Daddios. Také hraje v chóru trombónů a píše pro tento sbor některé skladby. Jeho další aktivitou je jachting. Roger tráví letní sezónu na své jachtě v Desolation Sound v Britské Kolumbii. Na toto místo je možné se pouze doplavit. Summit k tomu říká: „Je zde pár sousedů. Když jsem zde, hodně jezdím na lodi, rybařím, hraji a přemýšlím“ [QUINT, Barbara. Roger Summit: Retired Founder Still Busy Changing the World. Searcher, 1997, vol. 5, no. 1, s. 12-14. ISSN: 1070-4795]. Mezi jeho oblíbené aktivity patří také čtyřhra v tenise, kterou si občas s přáteli chodí zahrát. Summit byl také členem správních rad různých společností – některé z nich doposud fungují.

Závěr

Roger Summit, pro informační svět známý jen jako Roger, dokázal, co se zpočátku v 60. letech zdálo jako nemožné – vytvořit systém, který by byl přístupný široké veřejnosti, odborné i laické, a umožnit tak vstup do povahově různě zaměřených databází. Díky obrovské píli a houževnatosti bude Roger Summit pro většinu odborníků zapsán jako ten, kdo položil základy moderního světového informačního průmyslu.

Bibliografie:
 1. BJORNER, Susanne – ARDITO, Stephanie C. Online Before the Internet: Early Pioneers Tell Their Stories. Part 4: Roger Summit. Searcher, 2003, vol. 11, no. 9, s. 20-29. ISSN: 1070-4795.
 2. BJORNER, Susanne – ARDITO, Stephanie C. Online Before the Internet, Part 2: Early Pioneers Tell Their Stories. Searcher, 2003, vol. 11, no. 7, s. 52-61. ISSN: 1070-4795.
 3. The Dialog Corporation. Professional Biography of Dr. Roger K. Summit – Chairman Emeritus, Dialog [online]. Dialog: About Us, 2011 [cit. 2011-02-05]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/about/biographies/rogersummit_bio.pdf>.
 4. Dialog Names New President and CEO. Information Today, 2001, vol. 18, no. 1, s. 58. ISSN: 8755-6286.
 5. Ginger Summit - Biography [online]. 2011 [cit. 2011-02-05]. Dostupný z WWW: <http://www.gingersummit.com/pages/vita.html>.
 6. HANE, Paula J. For Sale: Knight-Ridder Information, Inc. (& Dialog!). Information Today, 1997, vol. 14, no. 5, s. 1, 20, 21. ISSN: 8755-6286.
 7. Change of Command at Dialog. Information Today, 1991, vol. 8, no. 9, s. 1, 18. ISSN: 8755-6286
 8. Jennifer Summit, Associate Professor [online]. Stanford University: Department of English, 2011 [cit. 2011-02-05]. Dostupný z WWW: <http://english.stanford.edu/bio.php?name_id=115>.
 9. LANE, Patricia. Dialog/Knight-Ridder: “One Big Happy Family”. Information Today, 1988, vol. 5, no. 10, s.1-2. ISSN: 8755-6286.
 10. PEMBERTON, Jeffery K. Online Interviews Roger K. Summit, President & CEO of Dialog Information Services, Inc. Online, 1989, vol. 13, no. 2, s. 31-37. ISSN: 0146-5422.
 11. PEMBERTON, Jeffery K. Roger Summit Retires: The End Of The Beginning Of The Online Industry. Online, 1992, vol. 16, no. 1, s. 8-9. ISSN: 0146-5422.
 12. People Line: Roger Summit. Information Today, 1998, vol. 15, no. 3, s. 66. ISSN: 8755-6286.
 13. QUINT, Barbara. Roger Summit: Retired Founder Still Busy Changing the World. Searcher, 1997, vol. 5, no. 1, s. 12-14. ISSN: 1070-4795.
 14. Roger Summit to Head Knight-Ridder Electronic Publishing Group. Information Today, 1990, vol. 7, no. 3, s. 1, 6. ISSN: 8755-6286.
 15. Roger Summit to Retire from Dialog. Online, 1991, vol. 15, no. 6, s. 8. ISSN: 0146-5422.
 16. Summit ID [online]. 2011 [cit. 2011-02-05]. Dostupný z WWW: <http://www.summitid.com>.
 17. SUMMIT, Roger K. RE: The Beginnings of Dialog [online]. 3. května 2006 22:37; [cit. 2011-02-05]. Osobní komunikace.
 18. SUMMIT, Roger K. RE: Biography, bibliography, awards [online]. 15. července 2006 17:03; [cit. 2011-02-05]. Osobní komunikace.
 19. SUMMIT, Roger K. RE: A Piece of Your Biography [online]. 11. prosince 2005 15:47; [cit. 2011-02-05]. Osobní komunikace.
 20. SUMMIT, Roger K. RE: Questions – Biography [online]. 27. listopadu 2005 20:45; [cit. 2011-02-05]. Osobní komunikace.
 21. SUMMIT, Roger K. Reflections on the Beginning of Dialog: The Birth of Online Information Access. Chronolog [online]. June 2002 [cit. 2011-02-05]. Dostupný z WWW: <http://support.dialog.com/publications/chronolog/200206/1020628.shtml>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HORVÁTH, David. Profesní a osobní život Rogera Summita. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 3 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-13606. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13606

automaticky generované reklamy