Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Přehled poskytovatelů českých e-knih a jejich platforem

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Přehled poskytovatelů českých e-knih a jejich platforem

1 comments
Anglicky
English title: 
Overwiew of providers of czech ebooks and their platforms
English abstract: 
There are several providers in Czech Republic who offer czech ebooks to libraries. We mention ebrary, eReading, Flexibooks, Levná knihovna and Municipal Library of Prague. Some of them have more platforms. We describe their features, type of providing access to ebooks, amount of titles or ways of acquisition.
Autoři: 

Pokud chtějí knihovny svým čtenářům umožnit přístup k českým e-knihám, mohou si vybrat mezi několika poskytovateli. Představíme si ty, kteří nabízejí komerční tituly[1]. Někteří z nich zpřístupňují elektronický obsah více způsoby. Poskytovatelé často neuvádí oficiální názvy svých platforem nebo modelů zpřístupnění. Uváděné názvy jsou tedy pouze popisné[2].

ebrary

V dubnu 2014 zahrnul tento zahraniční distributor do své nabídky i české odborné tituly. K dnešnímu dni je k dispozici 110 e-knih[3]. Platforma umožňuje on-line čtení a e-výpůjčky pro off-line čtení (na 7 nebo 14 dnů), dále i stažení části textu do PDF souboru s horší čitelností. E-výpůjčky je možné uskutečnit na zařízeních, která podporují ochranu Adobe DRM.

Knihovna může koupit pro každý titul jeden ze tří typů přístupů a umožnit pouze jednomu nebo více čtenářům současné využívání e-knihy[4]. Akvizicí získá knihovna trvalý přístup k titulu. Knihovna platí roční poplatek za využívání platformy, který se odvíjí od celkové ceny koupených titulů.

V lokálním katalogu knihovny je uveden odkaz, který přesměruje čtenáře na platformu ebrary. E-knihu může čtenář používat, pokud je autentizován přes Shibboleth nebo pracuje na zařízení v rozsahu oprávněných IP adres.

eReading - e-výpůjčky

Od října 2013 mohou knihovny využívat systém e-výpůjček poskytovatele, který je součástí skupiny Albatros Media. V nabídce je více jak 1 200 titulů[5], které se automaticky doplňují, jak jsou průběžně nahrávány na portál eReading.cz. Jedná se o beletrii a populárně-naučnou literaturu. E-knihu si mohou čtenáři vypůjčit na 21 dnů. Čtenář může titul číst na e-ink čtečkách eReadingu (na ostatních ne), dále pomocí aplikace na tabletech se systémem Android nebo iOS Apple. Aplikace pro Windows není k dispozici. Před vlastním půjčováním se čtenář musí registrovat na portálu eReading.cz.

Knihovna nezíská trvalý přístup k titulu - platí pouze za výpůjčky uskutečněné jejími čtenáři. Cena jedné e-výpůjčky se pohybuje kolem 49 Kč. Neplatí se žádné další poplatky. Typ akvizice je PDA. Samotný čtenář rozhoduje, který titul si vypůjčí a kolik e-výpůjček knihovna následně zaplatí.

Platformu lze propojit s knihovním systémem a aplikovat tak na výpůjční proces nastavení obdobná jako při půjčování tištěných knih. Např. maximální počet souběžných e-výpůjček jednoho čtenáře nebo jejich celkový počet.

eReading - multilicence

Na podzim 2012 se několik vysokoškolských knihoven dohodlo s firmou eReading na konsorciálním způsobu nákupu dvou desítek odborných titulů. Knihovny si mezi sebou rozdělily náklady na jejich pořízení a dostaly právo nabízet je neomezenému počtu svých uživatelů (proto multilicence). Právo bylo uvolněno na 10, případně 5 let. Předpokládalo se, že tento způsob konsorciální akvizice bude realizován jednou až dvakrát do roka. To se nepodařilo naplnit.

Čtenář si stáhne e-knihu bez ochrany DRM a může ji používat po celý svůj život. Nemusí si instalovat speciální čtecí software nebo se registrovat u DRM autority. Nemusí autorizovat své čtecí zařízení. Soubor s e-knihou lze číst na všech typech zařízení a všech operačních systémech. Tyto komfortní podmínky jsou vyváženy vyšší cenou a náročnějším způsobem akvizice.

Titul je zařazen do katalogu knihovny, kde je uveden odkaz na platformu eReading. Zde se čtenář jednorázově registruje. Autentizace probíhá přes systém Shibboleth nebo formou seznamu oprávněných čtenářů (jejich emailů). 

Flexibooks - e-výpůjčky

Tento poskytovatel patřící do skupiny Nakladatelství Fraus zprovoznil dva modely pro čtení e-knih. Ty obsahují nabídku několika tisíc učebnic, odborných a populárně naučných titulů a beletrie z nakladatelství Fraus, Grada, Portál a desítek dalších. Najdeme zde i multimediální tituly a učebnice doplněné o videa, zvukové nahrávky, odkazy na doplňující informace, interaktivní cvičení a animace. U e-knih z určitých nakladatelství musí knihovna počítat s nutností projednávání licenčních podmínek přímo s vlastníky práv.

První model Flexibooks, funkční od podzimu 2012, je založen na principu e-výpůjček. Lze vybírat z nabídky titulů Flexibooks, popsané výše. Čtenář si půjčí e-knihu na dobu 31 dnů do PC, tabletu nebo chytrého telefonu. Ke čtení a půjčování si musí na vlastní zařízení nainstalovat speciální program (k dispozici na platfromy Windows, Android, iOS.) Čtení nefunguje na e-ink čtečkách. Je možné odložit začátek výpůjční doby: dnes půjčím, ale začnu číst později (max. 5 let). Výpůjční lhůta se počítá od začátku čtení. Čtenář má k dispozici vždy nejnovější vydání. Stáhnutí e-knihy je podmíněno zadáním kódu na poukazu, který knihovna předá svému čtenáři. Knihovna popřípadě sama aktivuje čtenáři e-výpůjčku a ten si následně vypůjčí e-knihu do svého zařízení.

Čtenáři realizují během jednoho měsíce určitý počet e-výpůjček a ty jsou následně fakturovány knihovně. Předem si knihovna domluví s Flexibooks pouze rozsah titulů, které umožní půjčovat svým čtenářům. Cena výpůjčky pro knihovnu je o 30 % nižší než pro individuální čtenáře. Je možné dohodnout další slevy závislé na objemu výpůjček.

Součástí tohoto modelu je i nabídka pro knihovny spočívající v bezplatném on-line zpřístupňování přibližně 3 500 titulů na terminálech knihovny. V ní je zahrnuta částečná produkce nakladatelů Fraus, Grada, Host, Meander, Portál, Kniha Zlín a dalších.

Flexibooks - multilicence

Druhý model byl představen v listopadu 2013. Knihovna pro své čtenáře zakoupí balík titulů (na 1 rok) z nabídky popsané výše. Ke každému titulu zakoupí určitý počet licencí, který vyjadřuje, kolik uživatelů může e-knihu souběžně číst. Čtenář si nainstaluje do svého zařízení aplikaci pro Windows, Android nebo iOS. Chystá se také čtečka v prohlížeči pro on-line čtení.

Platforma Flexibooks se propojí s knihovním systémem. Evidence a řízení e-výpůjček probíhá v knihovním systému. Po autentizaci ve výpůjčním systému knihovny a ověření, že je možné e-knihu půjčit (v závislosti na tom, zda je k dispozici dostatek volných licencí), si čtenář stáhne e-knihu do aplikace Flexibooks. Po uplynutí 31 dnů se e-kniha stane pro čtenáře nedostupnou a zároveň se uvolní licence v knihovním systému. E-knihu si tak může stáhnout další čtenář.

Obchodní model je založen na individuálních podmínkách stanovených primárně mezi knihovnou a nakladatelem.  

Levná knihovna

Od ledna 2014 nabízí Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk knihovnám, institucím i jednotlivcům platformu pro čtení e-knih. V nabídce najdeme 700 odborných titulů[6] z oborů právo, ekonomie, politologie, filosofie, psychologie a další.

Způsob zpřístupnění je formou on-line čtení. Knihovny si mohou vybrat mezi dvěma modely:
a) Desktopový přístup v knihovně: On-line čtení probíhá na PC v knihovně ve speciální aplikaci (pevná prezenční licence - čtenář ji nemůže „vyčerpat“ - je vždy přístupná v knihovně).
b) Webový přístup. Čtenář může číst on-line e-knihu na svém zařízení odkudkoli (plovoucí licence).

Čtenář si může stanovit dobu „výpůjčky“ (pronájmu[7]) na 1 až 14 dnů. Maximální lhůtu stanoví knihovna. Čtenář si definuje začátek výpůjční doby, od kdy si ji bude chtít vypůjčit (formou rezervace). Přihlášení a ověření probíhá přes Shibboleth. Knihovna stanoví, kolik může mít čtenář souběžně vypůjčených e-knih. Parametry výpůjčky se nastavují v platformě Levné knihovny.

Co se týče technické stránky, ze serveru se posílají na koncové PC (do aplikace nebo do webového prohlížeče) části stránky, které se složí do čitelné podoby. Čtenář nemůže kopírovat, tisknout ani snímat obrazovku pomocí klávesy printscreen. Na vybraných partnerských místech (knihovna, instituce) je možné e-knihu nebo její část vytisknout. Takto je zajištěna evidence pro držitele práv.

Akvizice: Knihovna zakoupí určitý počet pevných a plovoucích licencí k danému titulu. Jedna licence stojí na jeden rok 50 % ceny tištěné knihy. Jde o stejný model, který se uplatňuje při nákupu tištěných knih.

E-knihy do každé knihovny

Koordinátorem tohoto projektu, Městskou knihovnu v Praze, nemůžeme nazvat poskytovatelem v pravém slova smyslu. Nelze ale tuto platformu vynechat, protože také nabízí komerční publikace a celý projekt byl důležitým krokem pro pronikání českých e-knih do knihoven.

V roce 2011 začala MKP zpřístupňovat elektronické verze novějších českých knižních titulů. Současný počet činí 112 publikací z nakladatelství Academia, Jan Melvil Publishing a Aleš Prager. Na podzim přibudou tituly z nakladatelství Univerzity Pardubice, P3K a vydavatelství VŠCHT. 12 českých knihoven nyní nabízí svým čtenářům prezenční čtení e-knih, které je omezeno na určené terminály ve vlastních prostorách.

Literatura
 • ebrary. In: aip – odborné informace [online]. Praha: Albertina icome Praha s.r.o., 1991- [cit. 2014-09-23]. Dostupný z: http://www.aip.cz/produkty/1-ebrary/.
 • E-knihy do každé knihovny. In: Městská knihovna v Praze [online]. Praha: hlavní město Praha, c2000- [cit. 2014-09-23]. Dostupný z: http://prezencnieknihy.cz.
 • eReading.cz [online]. Praha: eReading, s.r.o, 2010- [cit. 2014-09-23]. Dostupný z: http://www.ereading.cz.
 • Flexibooks [online]. Plzeň: Fraus Media, s.r.o., 2012- [cit. 2014-09-23]. Dostupný z: http://www.flexibooks.cz.
 • Levná Knihovna [online]. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014- [cit. 2014-09-23]. Dostupný z: http://www.levnaknihovna.cz.
 • Na eReading.cz jako v knihovně půjčujeme e-knihy. In: eReading.cz [online]. Praha: eReading s.r.o, 2010- [cit. 2014-09-23]. Dostupný z: http://www.ereading.cz/cs/vypujcky-navod/.
Poznámky:
 1. Komerčním titulem rozumíme takový, který není volně šiřitelný. (Není volným dílem dle §28 Autorského zákona.)
 2. Poskytovatelé jsou řazeni abecedně.
 3. Do konce roku 2014 plánuje nabízet celkem 200 e-knih z nakladatelství Karolinum.
 4. Jedná se o tyto typy přístupů: Single-user, three-user, multi-user.
 5. Aktuální seznam naleznete na http://www.ereading.cz/cs/vypujcky
 6. Na podzim 2014 je plánováno zařazení celkem 2500 titulů.
 7. Poskytovatel sám definuje zrealizování zpřístupnění jako „pronájem elektronické publikace“.
Hodnocení: 
Průměr: 4 (hlasů: 15)
HANÁK, Martin. Přehled poskytovatelů českých e-knih a jejich platforem. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 9 [cit. 2023-10-03]. urn:nbn:cz:ik-14270. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14270

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Omlouvám se za nezahrnutí tohoto poskytovatele do textu. Děkuji za upozornění Ing. Pavlíkovi. EBSCO představilo své české e-knihy na semináři v NTK na konci září.
Bližší informace: https://sites.google.com/site/eknihyproknihovny/home/ebsco-ebooks
Martin Hanák