Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Papilio bibliothecalis - první ročník "knihovnických motýlků"

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Papilio bibliothecalis - první ročník "knihovnických motýlků"

0 comments
Podnázev: 
Předání ocenění středočeského knihovníka/knihovnice na 1. ročníku Novoročního SKIPování
Anglicky
English abstract: 
The Papilio Bibliothecalis Award honors librarians from Central Bohemian Region for outstanding librarian achievement or continuous professional contribution. This award is given by SKIP, board of Central Bohemian Region. The 1st annual award ceremony called “Novoroční SKIPování“ took place at the National Library on February 16, 2011 and festively awarded were Mrs. Naděžda Štěrbová from Čelákovice and Mrs. Naděžda Čížková from Příbram.

„Myslím, že se většina z nás shodne na tom, že knihovnické povolání je emoční záležitost.“ Těmito slovy bylo zahájeno předávání Papilio bibliothecalis, ocenění pro středočeského knihovníka, středočeskou knihovnici za významný knihovnický počin nebo soustavnou přínosnou činnost v oboru. Ocenění bylo předáno ve středu 16. února 2011 na 1. ročníku Novoročního SKIPování (aneb Jak na nový rok, tak po celý rok – se SKIPem), které uspořádal středočeský region SKIP.

Mgr. Lada Schovánková představuje ocenění Papilio bibliothecalis

Mgr. Lada Schovánková představuje ocenění Papilio bibliothecalis

Ocenění bylo uděleno paní Naděždě Štěrbové, knihovnici z Čelákovic, za dlouholetou přínosnou činnost v oboru. Paní Štěrbová se po desetiletí svého působení v knihovnické profesi (od roku 1970) zasloužila o rozkvět své knihovny. Knihovna byla přestěhována do nových prostor, které byly následně zrekonstruovány. Za působení paní Štěrbové se knihovna rozrostla o dvě pobočky. Zasloužila se o využívání moderní výpočetní techniky v knihovně, zahájení mnohých knihovnických aktivit a dlouhodobých projektů pro širokou veřejnost. Paní Štěrbová převzala keramického motýlka z dílny berounské keramičky a výtvarnice Květy Makovské.

Naděžda Štěrbová s keramickým motýlkem od Květy Makovské

Naděžda Štěrbová s keramickým motýlkem od Květy Makovské

Druhou nominovanou byla paní Naděžda Čížková z Příbrami, která rovněž získala ocenění za svoji dlouholetou přínosnou činnost v oboru. Paní Čížková působí ve SKIPu od roku 1990 a neustále se snaží o jeho propagaci a rozvoj.  Nespokojuje se jen s pasivním členstvím, ale neustále vymýšlí nové možnosti práce ve SKIPu a soustavně usiluje o zvýšení jeho prestiže. Několikrát stála v čele středočeského regionálního výboru SKIP, je mnohaletou členkou výkonného výboru, angažovala se v sekci veřejných knihoven a již několik let je stálou členkou redakční rady Bulletinu SKIP. Paní Čížková převzala skleněného motýlka, který byl vyroben v chráněné dílně občanského sdružení Fokus Trojský vršek v Praze.

Naděžda Čížková se skleněným motýlkem z chráněné dílny Fokus

Naděžda Čížková se skleněným motýlkem z chráněné dílny Fokus

Cílem Novoročního SKIPování bylo nejen předání ceny, ale také snaha založit každoroční tradici, která by nabízela příležitost k setkávání, předávání informací, zkušeností a zejména umožnila osobní kontakt s kolegy z blízkého okolí i vzdálenějších částí středních Čech. Program Novoročního SKIPování byl koncipován tak, aby nabízel vzdělávání i zábavu:

  • Rok se s rokem sešel – přednesení výroční zprávy středočeské organizace SKIP za rok 2010, nastínění krátkodobých i dlouhodobých plánů
  • Křeslo pro hosta – představení pražského SKIPu se ujal jeho předseda Michal Záviška
  • Současná česká literatura – autorské čtení Radky Denemarkové
  • Papilio bibliothecalis – předání ocenění „knihovnického motýlka“ pro nominované středočeské knihovníky
  • Diskuze a volná zábava

Akce se zúčastnilo na 54 diváků, a naše pozvání přijali vedle předsedy pražského SKIPu Michala Závišky a spisovatelky Radky Denemarkové také PhDr. Ladislav Kurka, šéfredaktor Bulletinu SKIP, a Mgr. Zlata Houšková, předsedkyně sekce vzdělávání SKIP.

Spisovatelka Radka Denemarková

Spisovatelka Radka Denemarková

Na závěr jsme si připili na zdraví a na další úspěchy naší organizace. Popovídali jsme si, společně se zasmáli, některé tváře se neubránily dojetí. Doufáme, že si diváci odvezli příjemný zážitek a vzpomínka na naše první Novoroční SKIPování zůstane nejen milá, ale v podvědomí natolik živá, že až příští rok rozešleme pozvánky na další ročník, znovu se setkáme s kladným přijetím.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHOVÁNKOVÁ, Lada. Papilio bibliothecalis - první ročník "knihovnických motýlků". Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 3 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-13608. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13608

automaticky generované reklamy
registration login password