Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp

1 comments
Anglicky
English title: 
Book Treatment in the Project BiblioHelp
English abstract: 
<p>The text gives information about a newly launched web portal BiblioHelp. It deals with sense, aims and mission of the project itself. It is occupied with information web architecture and function possibilities too which the portal BiblioHelp has at its disposal.</p>

Logo portálu BiblioHelp

BiblioHelp aneb biblioterapie na webu

Vyberte si sami léčbu zdarma. K dostání na http://www.bibliohelp.cz/.“ hlásá motto projektu BiblioHelp – webového portálu vytvořeného za účelem zpřístupnění knižních titulů z oblasti biblioterapie. Léčba knihou ve smyslu biblioterapie znamená spíše léčbu četbou. Léčebný, terapeutický efekt plynoucí z četby vybraných knih se opírá o psychologický aspekt čtení, což samotnou četbu „povyšuje“ na jednu z psychoterapeutických metod [1]. Jedná se o četbu, kterou jedinec dokáže plně prožít. Zaměřuje se na racionální, ale hlavně emoční percepci vybraného díla. Smyslem terapie je reflexe prožívané zátěžové situace, při níž dochází u pacienta-čtenáře k celkovému uvolnění nahromaděného psychického napětí, ke katarzi, vhledu, uvědomění významu prožívané situace, k jejímu přijetí, vyrovnání, též k obnově radosti ze života, podpoře osobní spokojenosti apod.

Obr. 1: Bezplatná léčba knihou

Obr. 1: Bezplatná léčba knihou

Knihy portálu BibliHelp: koho chce (a může) projekt oslovit

Biblioterapie se používá jako podpůrná metoda při léčení psychických a nervových poruch, ale i při somatických potížích, např. v léčebných zařízeních, kde jsou pacienti umístěni dlouhodobě.“ [2] Tomuto vymezení biblioterapie odpovídá i knižní struktura portálu BiblioHelp. Web literárně pokrývá nejširší spektrum životních zátěžových oblastí, problémů, které dělí do čtyř základních kategorií: 1) Psychické problémy, 2) Fyzické problémy, 3) Sociální problémy a životní situace a 4) Terapeutická praxe. Poslední zmiňovaná kategorie doplňuje předchozí knižní oblasti o průřezová témata, otázky výhradně duchovní a terapeutické přímo spjaté s praxí pomáhajících profesí [3] zohledňujících ve své práci metody expresivních terapií. V rétorice projektu se jedná o sekundární cílovou skupinu, do níž spadá též knihovnická obec (portál BiblioHelp lze využít jako hodnotný informační a referenční zdroj). Primární cílovou skupinou projektu je nejširší veřejnost – kdokoliv, kdo pociťuje potřebu knižní pomoci, kdo se dostal do tíživé situace, v níž si sám neví rady (psychická zátěž, tělesný nebo smyslový hendikep apod.) či chce a touží pomoci někomu ze svých blízkých (vyrovnat se s úmrtím v rodině, se stresem v zaměstnání atd.).

Každému, kdo se doposud beznadějně topil ve svém trápení či se ztrácel v moři knih a kusých informací, chceme prostřednictvím vybraných knih podat pomocnou ruku…

Při sestavování knižního souboru se tvůrci portálu opírali o konzultace s odborníky pomáhajících profesí. Do databáze BiblioHelp se tak dostaly knižní tipy, které projektu doporučili psychologové, psychiatři, psychoterapeuté, sociální pracovníci, duchovní, speciální pedagogové a bibliopedagogové. Osloveny byly též profesní organizace typu psychiatrických léčeben a poraden, ústavů pro mentálně a tělesně postižené, dětských domovů a léčeben, hospiců či věznic. Z důvodu propojení projektu s knihovnickým prostředím byly o konzultaci požádány i knihovny, a to knihovny specializované, vědecké a odborné (viz celkový seznam odborníků).

Obr. 2: Léčebné a podpůrné účinky četby

Obr. 2: Léčebné a podpůrné účinky četby

Nashromážděný soubor doporučených knižních tipů není žánrově limitován. Podařilo se získat jak beletristické, tak relevantní naučné publikace včetně titulů na pomezí obou těchto žánrů. Na portálu BiblioHelp tedy uživatel nalezne poezii, prozaické útvary (romány, povídky, pohádky, příběhy z klinické praxe apod.), dále rozhovory, úvahy, eseje, autobiografie, poradenské publikace, příručky, populárněnaučné tituly, odborné monografie, studijní materiály atd. Knihy jsou určeny široké veřejnosti pro jakoukoliv věkovou kategorii čtenáře – pro děti, mládež, dospělé čtenáře a seniory.

Architektura webu

Portál BiblioHelp v sobě snoubí dvě roviny přístupu k obsahu a zaměření webu – čtenářskou a psychoterapeutickou složku. Jeho vlastním obsahem je prezentace záznamů knih, záznamů doporučujících odborníků, jejich propojení a uživatelská interakce.

Úvodní stránka:


1. Menu

 • Databáze knih
  • Psychické problémy
  • Fyzické problémy
  • Sociální problémy a životní situace
  • Terapeutická praxe
 • Tipy čtenářů
 • Skupiny
  • Moje skupiny
  • Procházet skupiny
  • Příspěvky ze skupin
 • Rejstříky
  • Abecední seznam autorů
  • Abecední seznam knih
  • Abecední seznam odborníků
  • Slovníček
  • Další hlediska
 • Odkazy
  • Expresivní terapie
  • Čtenářství
  • Handicapovaní
  • Psychoterapie
 • Můj účet
  • Moje oblíbené knihy
  • Moje skupiny
  • Moji přátelé
 • O projektu


2. Moduly a funkční bloky

 • Aktuality
 • Rychlé odkazy
 • Štítky redakce
 • Štítky uživatelů
 • Vyhledávání

Obr. 3: Úvodní stránka portálu BiblioHelp

Obr. 3: Úvodní stránka portálu BiblioHelp

Záznamy knih a odborníků

Záznam každé knihy je prezentován v závislosti na konkrétním titulu údaji z těchto oblastí popisu:

 • Název, autor knihy a obálka
 • Upřesňující údaje: doporučující odborník, kategorie, žánr, věkové určení, štítky redakce, upozornění na náboženské zaměření, jazyk, vhodnost pro ženy/muže, umístění ve čtenářské anketě Kniha mého srdce, štítky uživatelů, plný text
 • Propojení záznamu: e-shopy (Heureka!, zvukové knihy), JIB, katalog Beth, Google Books
 • Popis knihy: doporučující text odborníka/čtenáře/anotace, ukázka
 • Odkazy na obdobné tituly z databáze BiblioHelp
Záznam doporučujícího odborníka obsahuje tyto údaje:
 • profesní specializace (popř. odkaz na osobní stránku)
 • název a zaměření instituce, v níž odborník působí (popř. odkaz na web instituce)
 • doporučené knižní tipy

Obr. 4: Ukázka záznamu knihy

Obr. 4: Ukázka záznamu knihy

Obr. 5: Ukázka záznamu doporučujícího odborníka

Obr. 5: Ukázka záznamu doporučujícího odborníka

BiblioHelp a knihovny

Propojení knih s prostředím knihoven funguje přes rozhraní Jednotné informační brány (prohledávání v Souborném katalogu ČR – Caslin) a též spojení se záznamem knihy v rozšířeném knihovním katalogu Beth. Jedná se o alternativní elektronický katalog knihoven Filozofické fakulty, Fakulty sociálních studií, Pedagogické fakulty a Ekonomicko-správní fakulty na Masarykově univerzitě v Brně, jehož cílem je podpora interakce uživatelů katalogu – prostředí katalogu umožňuje registrovanému uživateli editaci knižních záznamů (možnost doplňovat přidané texty ke knihám, knihy komentovat, vkládat nové záznamy knih či webových stránek apod.). Právě funkce přidaných textů umožňuje v některých případech při výběru knihy z databáze BiblioHelp nahlédnout k dalším popisným údajům, např. je možné si pročíst přidanou recenzi u beletrie nebo si projít obsah díla u naučného titulu apod. Propojení záznamu knihy z databáze BiblioHelp se záznamem v katalogu Beth je oboustranné.

Obr. 6: Zločin a trest – záznam v databázi BiblioHelp

Obr. 6: Zločin a trest – záznam v databázi BiblioHelp

Obr. 7: Zločin a trest – záznam v katalogu Beth

Obr. 7: Zločin a trest – záznam v katalogu Beth

Uživatelský účet, skupiny a vyhledávání

Snahou tvůrců portálu BiblioHelp byla nejenom tvorba webových stránek, které by prezentovaly vybrané knižní tituly a jejich doporučující odborníky, ale i místa virtuální interakce, která by umožňovala uživatelům (čtenářům, pacientům, lékařům-terapeutům, knihovníkům atd.) aktivně se podílet na obsahu a chodu celého portálu. Zpětnou vazbu portálu BiblioHelp zajišťuje možnost vkládání knižních tipů (z pozice čtenáře i odborníka) či zasílání oznámení do aktualit. Registrovaný uživatel může navíc přidávat komentáře ke knihám, vytvářet si libovolné seznamy knih, zapojit se do diskuzních skupin či založit skupinu vlastní. Skupiny mají aspekt sociálních sítí, čemuž odpovídá i jejich potenciální využití – vhodné jsou jak k diskuzím o knihách, tak o daných problémech a zátěžových situacích (virtuální diskuzní skupina může do jisté míry simulovat interakci mezi členy reálné terapeutické skupiny apod.). Uživatelé mají též možnost mezi sebou navazovat přátelství (sdílení konkrétních knih či zasílání soukromých zpráv).

Při hledání té správné knihy může uživatel portálu:

 • procházet jednotlivými tematickými Kategoriemi a oblastmi či Tipy čtenářů,
 • použít klíčová slova přiřazená ke knihám – Štítky redakce (tagy), navíc může sám jakoukoliv knihu označit dle svého hlediska (např. kniha Na vozíku na rovníku) Štítky uživatelů a usnadnit tak vyhledávání dalším čtenářům a uživatelům portálu,
 • využít nabídku Rychlých odkazů z úvodní stránky – filtrování knih dle věku, žánru, pohlaví a dalších hledisek (např. náboženské hledisko, plnotextové verze knih atd.),
 • vyzkoušet Rejstříky s abecedním seznamem knih, autorů či doporučujících odborníků,
 • zadat hledaný termín do pole pro Vyhledávání.

Obr. 8: Ukázka použitých štítků – tagový mrak

Obr. 8: Ukázka použitých štítků – tagový mrak

Závěrečné shrnutí

Portál vznikl v „tvůrčí dílně“ studentů Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně (KISK) za podpory grantu Ministerstva kultury ČR (VISK 3). Od 13. října 2009 je spuštěn jeho oficiální provoz. Jeho tvůrci si nepřejí nic jiného, než aby dostál svému poslání – našel si své (spokojené) uživatele a možná i fanoušky (virtuální stopu projektu BiblioHep můžete sledovat v e-zinu Inflow (http://www.inflow.cz/bibliohelp a http://www.inflow.cz/vas-bibliohelp-je-tu) nebo na stránkách SlideShare (http://www.slideshare.net/bibliohelp).

Poznámky:
 1. Mezi další psychoterapeutické metody blízké biblioterapii řadíme např. muzikoterapii (léčbu hudbou), arteterapii (léčbu výtvarným uměním) apod. Uvedené terapie spadají do kategorie expresivních (zážitkových) terapií – působí na nitro člověka, podporují jeho tvůrčí potenciál a schopnost sebepoznání.
 2. VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : ISV, 1995, s. 61. ISBN 8085866072.
 3. Pomáhající profese – odborné profese pracující přímo s klienty, obvykle rizikovými, kterým poskytují konkrétní druh péče, resp. pomoc psychického, sociálního či zdravotnického charakteru apod.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VALIŠOVÁ, Edita. Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 11 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-13281. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13281

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

registration login password