Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference Elektronické vzdělávání – od budoucnosti ke školní současnosti

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Konference Elektronické vzdělávání – od budoucnosti ke školní současnosti

0 comments

Pražský Veletržní palác opět po roce ožil veletrhem vzdělávání Schola Nova. Součástí jedenáctého ročníku veletrhu byla konference Elektronické vzdělávání, dříve s názvem Internet do škol – a co s ním? Konferenci v rámci Března měsíce Internetu již po čtvrté tradičně pořádalo sdružení BMI.

Program zahájil Jaroslav Winter a moderoval Jiří Peterka. Posluchačům zástupci soukromých firem i neziskových organizací představili informační systémy, portály a projekty vztahující se k elektronickému vzdělávání.

Informační systém škol na Internetu Škola Online v sobě spojuje portál, informační a komunikační systém, elektronický obchod a bránu vědění pro školy, jejich učitele, žáky i rodiče.

Projekt Tvořivá informatika s Baltíkem má za cíl naučit děti už na prvním stupni základních škol programovat jednoduché programy. Ovládání programu je převedeno do grafického režimu tak, že děti za pomoci čaroděje Baltíka dokáží prográmek vytvořit, prezentovat ho, poslat e-mailem nebo vystavit na web. Na tento projekt navazuje iniciativa Young Developers, jež hledá učitele, kteří by se do projektu Tvořivé informatiky s Baltíkem zapojili.

A co přinesla návštěva Billa Gatese začátkem roku 2004 českému školství? MŠMT podepsalo s firmou Microsoft Memorandum o porozumění, které předurčuje několik nových programů na podporu zavádění informačních technologií do výuky. Projekt s názvem Partneři ve vzdělávání (PiL) zahrnuje více programů. Jedním z nich je i speciální podoba licenčního programu School Agreement pro školy v oblastech s vysokou nezaměstnaností nebo program Fresh Start pro darované počítače. Dalšími aktivitami jsou různé grantové programy PiL.

Představitelé odboru Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) MŠMT referovali o výsledcích své činnosti v roce 2003 a vyjádřili priority pro rok 2004 a léta budoucí. Důraz bude nadále kladen na spoluzodpovědnost managementu škol ve věci ICT na školách. Z programu se musí stát proces. V květnu t. r. má vláda přijmout opatření, jak zajistit širší přístup k vysokorychlostnímu Internetu. Vyřeší se tak problém většiny škol, které mají pomalé připojení k Internetu (do 128 kbit/s)? SIPVZ vnímá tento kvalitativní nedostatek více závažným než skutečnost, že 5 % škol zatím Internet nemá vůbec. V počtu počítačů na 100 žáků vede kraj Vysočina, pro který je informatizace škol dlouhodobý politický cíl. Nejnižší úroveň proškolenosti (ruku v ruce s ochotou zvyšovat počítačovou gramotnost učitelů) vykazuje hlavní město. V krajích má vzniknout stovka informačních středisek. Ty si budou moci samy podávat granty, aby se od nich školy v regionu mohly přiučit, jak takové materiály připravovat. A co dál? Pilotní projekty i vybavování škol výpočetní technikou budou pokračovat. Zároveň je třeba vyřazovat zastaralé počítače. Měly by pokračovat inspekce a kontrolní akce. Na období 2004-2007 se připravuje projekt Twinning škol. Rozvoj e-learningu je nadále podporován, s výjimkou základních škol, kde se chápe jen jako podpůrná metoda.

Panelová diskuze nebyla vyloženě dravá a otázky se týkaly spíše konkrétních problémů.

Příspěvek Jana Wagnera se zaměřil na vzdělávací portály. Dokázal, že portál SIPVZ E-gram podle definice vlastně portálem není. Označil E-gram za megalomanskou vizi. Dnešní velké tzv. vzdělávací portály mají malou návštěvnost, protože jim chybí komunita. Ředitelé a učitelé nemají dostatek informací a Jan Wagner "vyčítá" školám (používají staré aplikace), ale i firmám (nabízejí, co školy vlastně ani nepotřebují) jistý "amatérizmus". Jako řešení navrhuje jednoduchý hosting s nabídkou nástrojů, způsob honorování pedagogů-redaktorů, nástroje zpětné vazby, jako jsou standardy, měření návštěvnosti a evaluace kvality obsahu.

SCIO podporuje pilotní projekty škol a na jeho portálu najdeme nabídku internetových kurzů pro studenty. Interaktivní výukový systém Škola za školou podporuje e-learning na velkých školách. Pro studenty jsou tu připraveny např. testy, namluvené diktáty apod.

Jana Slančíková ze ZŠ Staré Město prezentovala projektové dny ve výuce této základní školy a dodala tak posluchačům konkrétní představu o pilotních projektech.

Poslední bod programu se týkal projektu Edunix (neboli Lindoš – Linux do škol), projektu občanského sdružení Jednota školských informatiků. Iniciativa prosazuje myšlenku Open Source (otevřeného zdrojového kódu) jako protiváhu komerčním operačním systémům. Projekt má za sebou již několik realizací a jeho součástí bylo také sledování reakcí žáků na odlišné grafické uživatelské rozhraní. Občanské sdružení se chce dále podílet na pilotních projektech, zřídit "centrum excellence" pro Open Source, prohloubit spolupráci s akademickou sférou i komerčními subjekty v servisní oblasti.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POJEROVÁ, Kateřina. Konference Elektronické vzdělávání – od budoucnosti ke školní současnosti. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 4 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-11530. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11530

automaticky generované reklamy
registration login password