Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovny a veřejný internet

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovny a veřejný internet

0 comments

Více než 600 knihoven představuje mezi téměř 800 dosud zaregistrovanými subjekty v databázi míst veřejného přístupu k internetu na www.verejnyinternet.cz naprostou většinu. Avšak vzhledem k tomu, že přístup k internetu již nabízí nejméně 3000 knihoven, není to až tak ohromující číslo. K čemu může být knihovně registrace v této databázi dobrá?

Poskytovatelé míst veřejného přístupu k internetu obdrží po zaregistrování v databázi výraznou samolepku Veřejný internet o formátu A4, kterou si mohou označit své zařízení a vizuálně tak na ně upozornit veřejnost. Jedna samolepka je zdarma, v případě zájmu je možné si jich objednat více, pak se platí 20 korun za každou další samolepku a balné. Samolepky jsou oboustranné, dají se nalepit jak zvenku třeba na dveře, tak zevnitř na okenní sklo.

Některé knihovny jsou možná dosud označeny menší, modrou samolepkou, kterou získaly před lety díky zaregistrování v obdobné databázi od tehdejšího Úřadu pro veřejné informační systémy. Nová samolepka je však podstatně výraznější a větší a lze ji jen doporučit. V tomto případě jde o jeden z výstupů společného projektu Ministerstva informatiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a BMI sdružení. Cílem projektu je soustředit informace o místech veřejného přístupu k internetu a umožnit veřejnosti vyhledávat, kde se tato místa nacházejí a jaké služby nabízejí. K tomu slouží aplikace na adrese www.verejnyinternet.cz.

V databázi je možné vyhledávat podle názvu obce nebo PSČ a vyhledávání případně upřesnit podle typu internetového místa (knihovna, kavárna, úřad atd.), otevírací doby, možnosti bezbariérového přístupu a podobně. V těchto dnech se připravuje její propojení s Portálem veřejné správy a na něm umístěnou databází všech obcí v ČR. V databázi bude u každé obce položka Nejbližší místo s veřejným přístupem k internetu, takže zájemce se dozví o místech veřejného internetu v okruhu, který je momentálně nastaven na 30 kilometrů od dané obce či části města. Do budoucna se zvažuje rozšíření možností aplikace Veřejný internet.cz tak, aby k informacím z ní bylo možné se dostat nejen přes internet, ale třeba i s pomocí mobilu.

Organizátoři projektu ve snaze ulehčit zejména těm nejmenším knihovnám práci s vyplňováním formuláře vložili do databáze všechny údaje, které mělo k dispozici Ministerstvo informatiky ČR o zhruba 900 knihovnách připojených v dané době v rámci Projektu internetizace knihoven. Přestože všichni provozovatelé těchto knihoven obdrželi e-mailem zprávu o provedené registraci se žádostí o autorizaci údajů, aby poté mohly být záznamy zpřístupněny veřejnosti, 625 záznamů dosud na autorizaci čeká marně.

Jinou cestu zvolily některé větší knihovny, které provedly registraci hromadně za všechny svoje pobočky. A individuálně lze domluvit se správcem databáze (Jaroslav Winter, winter@brezen.cz, tel. 234 602 267) postup, který vznikl z podnětu Vědecké knihovny v Olomouci. Její pracovníci se rozhodli zaregistrovat všechny knihovny v Olomouckém kraji, které dosud nejsou v databázi.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
WINTER, Jaroslav. Knihovny a veřejný internet. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 8 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-11903. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11903

automaticky generované reklamy
registration login password