Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna Kroměřížska regionálním partnerem evropské sítě Eurodesk

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovna Kroměřížska regionálním partnerem evropské sítě Eurodesk

0 comments
Anglicky
English title: 
Public Library in Kromeriz is a region member of European net named Eurodesk
Autoři: 

V průběhu ledna a února letošního roku se Knihovna Kroměřížska-příspěvková organizace stala součástí neustále se rozšiřující sítě Eurodesk, s působností ve většině států Evropské unie. Tato komunikační a informační síť, založená ve Velké Británii v devadesátých letech dvacátého století, je zaměřena na pomoc mládeži a studentům středních a vysokých škol. Program, původně koncipovaný jako výlučně britská záležitost pro jejich jednotlivá teritoria, se záhy rozšířil i za kanál La-Manche a během několika let zdomácněl v řadě dalších evropských zemí, také v České republice. Hlavní myšlenkou je pomoc mladým lidem při hledání pracovních příležitostí v zahraničí, při hledání možností a podmínek zahraničního studia, dále seznamuje mladé lidi s možnostmi, jak se zapojit do evropských projektů pro mládež, v oblasti vzdělávání, jazykových výměnných pobytů, dobrovolnictví a v neposlední řadě může být pomocnou rukou v turistice po státech Evropské unie. „Být včas a dobře informován“, tak by se dal shrnout záměr tvůrců evropské sítě Eurodesk. Principem je rychlá a veřejná výměna informací mezi registrovanými partnery, především o evropském dění, ale také o dění v jednotlivých regionech a mikroregionech. Představu o náplni činnosti i nabídce Eurodesku poskytuje jejich domovská webová stránka, česká lokalizace je dostupná na www.eurodesk.cz. Další informace nabízí také Evropský portál pro mládež, dostupný v jednotlivých jazykových mutacích na http://europa.eu.int/youth, případně pro registrované partnery Eurodesku také intranet programu FirstClass, nabízející mimo jiné propagační materiály a dokumenty.

Eurodesk není ojedinělým projektem, jak pomoci mladým lidem v jejich jednání a konání. Je přirozeně spjat s dalšími podobně koncipovanými projekty a programy a do určité míry se mohou v některých ohledech obsahově i koncepčně překrývat. Eurodesk má však tu výhodu, že není nijak omezen v počtu svých regionálních partnerů, jejich počet tedy vzrůstá a komunikační síť se tak stává stále více aktivnější a atraktivnější. Také v České republice jejich počet vzrůstá, jsou jimi především různá centra pro mládež a pro využití volného času mládeže a další neziskové organizace orientované na práci s dětmi. Knihovny mezi nimi zřejmě stále nejsou, a tak je Knihovna Kroměřížska patrně prvním subjektem, který do této sítě jako instituce s knihovnickými službami vstoupil. Patrně tak v brzké době učiní i další knihovny, neboť se tím mohou rozšířit jejich možnosti v poskytování informací o evropských i národních projektech zaměřených na mládež, nebo v opačném směru mohou pomoci mládeži v regionu v jejich úsilí zkusit „štěstí“ na pracovním trhu v zahraničí či začít studium na některé ze zahraničních univerzit.

Knihovna Kroměřížska-příspěvková organizace tak hodlá zřídit několik internetových stanic v prostorách stávajícího hudebního oddělení, na kterých by byly přístupné relevantní portály evropské sítě Eurodesk, informace o vzdělávacích programech, k dispozici bude návštěvníkům také informační periodikum Eurokompas a řada doprovodných a propagačních letáků s nejdůležitějšími informacemi. Naši působnost hodláme rozšířit také úzkou spoluprací s Gymnáziem Kroměříž, které projevilo zájem o činnost Eurodesku v naší knihovně a hodlá v tomto ohledu také motivovat vlastní studenty. Vzhledem k obecnému vzrůstu zájmu mládeže o studium cizích jazyků, stipendijní a pracovní pobyty v zahraničí, i zajímavé projekty z oblasti tělovýchovy a sportu, které jsou v zemích Evropské unie průběžně připravovány a realizovány, se nám jeví Eurodesk jako ideální řešení, jak vstoupit z pozice veřejné knihovny do problematiky současného dění kolem mladé generace a jejich zájmů v oblasti vlastní seberealizace, zvláště když se to dotýká možností jejich dalšího vzdělávání a nabývání nových zkušeností v zahraničí. Budoucnost mladých lidí totiž není pouze záležitostí rodičů a školských a výchovných institucí, ale také např. i veřejných knihoven, neboť ty ve svém důsledku pracují s mladými lidmi také, prostřednictvím bohatství vlastních knižních a hudebních fondů, či rozličných kulturních, výchovných a informačních programů, které jsou i pro ně cíleně připravovány.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MAHEL, Richard. Knihovna Kroměřížska regionálním partnerem evropské sítě Eurodesk. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 4 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-12452. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12452

automaticky generované reklamy
registration login password