Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Safer Internet Day a konference Evropské komise

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Safer Internet Day a konference Evropské komise

0 comments
Autoři: 

V úterý 10. února 2009 se jako obvykle konal mezinárodní Den bezpečnějšího Internetu neboli tzv. Safer Internet Day (SID). SID probíhá již šestým rokem a stejně jako v předchozích letech do akce zapojilo mnoho zemí celého světa se svými přednáškami, soutěžemi a dalšími zábavnými i vzdělávacími akcemi.

Určitou „vlajkovou akcí“ letošního ročníku byla konference Evropské komise v Lucembursku, pořádaná pod patronací Viviane Redingové, komisařky EU pro informační společnost a média. Akce tedy částečně navazovala na Youth Forum v Bruselu z loňského roku, přičemž Lucembursko bylo vybráno jako sídlo administrativy EK zacílené právě na ochranu dětí a mládeže.

Budova Chambre de Commerce, kde se konference konala

Budova Chambre de Commerce, kde se konference konala

Děti a sociální sítě

Hlavním tématem úterní konference byly sociální sítě, protože právě tyto internetové komunity získávají v posledních letech značnou oblibu – jen v Evropě je podle statistik aktuálně více než 42 milionů uživatelů sociálních sítí a jejich počet velmi rychle roste. Na těchto portálech ovšem nečekají jen samé příjemné zážitky, ale také různé hrozby a rizika, jako třeba zneužívání osobních údajů, kyberstalking (sledování) nebo kyberšikana.

Zatímco třeba takové setkání s pedofilem není rozhodně nic běžného (ačkoliv se jedná o poměrně mediálně vděčné téma), kybernetická šikana je už mnohem častější. Útočníky jsou navíc většinou samy ostatní děti, což je informace, která se doposud téměř neobjevovala. Dosavadní informační kampaně tedy pracovaly obvykle s dospělými (jako zdroji potenciálního nebezpečí), ovšem nyní už dochází k posunu směrem k vrstevníkům.

To ostatně reflektuje i nejnovější videoklip, který byl na konferenci poprvé představen. Mladou dívku v něm obtěžují ostatní mladí uživatelé komunity a souběžně s jejich šikanou se hlavní hrdinka všelijak proměňuje – dokud si sama neuvědomí nebezpečí, nezačne se bránit a nepříjemné chování nenahlásí. Klip je společně s dalšími informacemi dostupný například na stránkách www.keepcontrol.eu.

Obávají se rodiče kybernetické šikany svých dětí? (zdroj: studie Eurobarometr)

Obávají se rodiče kybernetické šikany svých dětí? (zdroj: studie Eurobarometr)

Sedm pravidel

Aby se současná situace alespoň částečně zlepšila, vypracovala pracovní skupina pro sociální sítě (Social Networking Task Force) dokument s názvem „Safer Social Networking Principles“. Tento dokument, který obsahuje sedm pravidel (či doporučení) pro bezpečnější interakci v rámci sociálních sítí, podepsali přímo na konferenci zástupci největších a nejznámějších provozovatelů komunitních webů v Evropě – například Facebook, MySpace, Bebo, Dailymotion, Netlog a další.

Obsahem dokumentu je tedy řada doporučení, rozdělených do sedmi skupin. Návrhy jsou poměrně různorodé, zahrnují kupříkladu poskytnutí snadno použitelného a dostupného tlačítka pro nahlášení zneužívání nebo zajištění takového výchozího nastavení profilů, aby byly osobní údaje a fotografie implicitně soukromé či neveřejné. Nechybí ani opakované snahy zamezit uživatelům do určitého věku (např. třinácti let) tyto komunitní služby využívat, což je ale v anonymním prostředí internetu poměrně složitá záležitost.

Komise vítá první evropskou dohodu o sociálních sítích. Je to významný krok směrem k Evropě, kde se budou naše děti při surfování na stránkách sociálních sítí cítit bezpečněji,“ uvádí komisařka Redingová v tiskové zprávě. Skutečný přínos této dohody pochopitelně ukáže teprve čas, nicméně je velmi příznivé, že se o této problematice hovoří a že je navíc kladen důraz na samoregulaci na straně poskytovatelů a uživatelů, namísto nepříjemných a zpravidla i neefektivních zákazů či příkazů „z Bruselu“.

Jean-Louis Schiltz, Viviane Redingová a Antti Peltomäki (zdroj: European Communities)

Jean-Louis Schiltz, Viviane Redingová a Antti Peltomäki (zdroj: European Communities)

Další body programu

Jak se dalo předpokládat, představení nového videoklipu o kyberšikaně a podpis Dohody o bezpečnějším síťování nebyly jedinou náplní konference. Prostor byl věnován kupříkladu prezentaci lucemburského projektu LuSI (Luxembourg Safer Internet), který se podobně jako náš Safer Internet CZ zabývá osvětou a propagací bezpečnějšího využívání internetu.

Součástí programu bylo také vyhlášení kvízu INSAFE, ve kterém si šest výherců převzalo ceny přímo od komisařky Redingové. Pro informaci byly dále prezentovány i některé výsledky z bleskové studie Eurobarometru, která se zaměřila na využívání internetu v zemích EU. Na konferenci hovořili také zástupci „průmyslu“ (v tomto případě provozovatelé sociálních sítí) a proběhla i krátká diskuze s jejich mladými uživateli.

Konference v Lucembursku byla sice poměrně krátká, ale přesto byla z hlediska svého obsahu velice zajímavá. Signatáři dohody by navíc měli do dubna 2009 informovat Evropskou komisi o konkrétní implementaci pravidel a doporučení do svých služeb. Již brzy se tedy snad dozvíme, jaké konkrétní změny tento zmiňovaný dokument přinese.

Signatáři evropské dohody o sociálních sítích. V čele komisařka Viviane Redingová a ministr Schiltz (zdroj: European Communities)

Signatáři evropské dohody o sociálních sítích. V čele komisařka Viviane Redingová a ministr Schiltz (zdroj: European Communities)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Safer Internet Day a konference Evropské komise. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 3 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-13059. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13059

automaticky generované reklamy