Do konce roku 2000 bude automatizováno dalších pět poboček MKP

Ke dvěma knihovnám ze sítě Městské knihovny v Praze, jejichž provoz byl dosud automatizován - Ústřední knihovna (1998) a pobočka ve Školské ulici v Praze 1 (1999), přibude do konce příštího roku pět dalších poboček - v Břevnově, Bohnicích, na Novodvorské, Lužinách a na Letné. Jak uvedli představitelé MKP na setkání se čtenáři, které se uskutečnilo v rámci týdne knihoven, jde o další krok na cestě k naplnění strategického záměru MKP do roku 2005, který byl formulován v roce 1996 a který předpokládá postupnou proměnu organizační a funkční struktury MKP v takzvanou páteřní síť MKP složenou z Ústřední knihovny a tří oblastních knihoven (v Bohnicích, na Lužinách a Opatově) a dalších 21 spádových knihoven, které budou - vzájemně propojeny - poskytovat plně automatizované služby. Tyto pobočky zároveň umožní uživatelům přístup k Internetu. Páteřní síť budou doplňovat satelitní knihovny s fondem převážně zaměřeným na beletrii. Nové pobočky s automatizovaným systémem Koniáš by měly přispět ke snížení zátěže Ústřední knihovny v absenčních výpůjčkách (existují případy několika desítek rezervací na jeden dokument, což v praxi znamená čekat déle než rok na vyřízení požadavku). Zatímco dnes lze z elektronického katalogu pouze zjistit, zda daný titul je k dispozici i v dalších pobočkách, avšak přístup k němu je podmíněn registrací v příslušné pobočce, v rámci sítě (zatím ji tvoří jen ÚK a pobočka ve Školské ulici) se situace z hlediska uživatele zásadně změní k lepšímu. Bude totiž možné z jednoho místa a na jeden průkaz nejen objednávat, ale současně také rezervovat ve všech automatizovaných pobočkách. Vybraný dokument pak čtenáři nabídne ta pobočka, která jej ze svého fondu bude moci vypůjčit jako první.
Vojtášek, Filip. Do konce roku 2000 bude automatizováno dalších pět poboček MKP. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/426>. urn:nbn:cz:ik‐000426. ISSN 1212-5075.
Průměr: 1 (1 vote)

automaticky generované reklamy