mezinárodní spolupráce

Slovenští knihovníci dobývají vesmír

Centrum vědecko-technických informací SR (CVTI SR) pod dojmem nejnovějších poznatků vědy a techniky a především na základě úspěchů při dobývání kosmu začíná v předstihu pracovat na implementaci zcela nové služby, pracovně nazvané Interplanetary Book Service(IBS), neboli Meziplanetární knihovní služba.

Cvik, Oleg. Slovenští knihovníci dobývají vesmír. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 13 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6555>. urn:nbn:cz:ik‐006555. ISSN 1212-5075.

Vzděláváním k poznání – projekt Knihovny Kroměřížska

V roce 2009 se naše knihovna zapojila do mezinárodního projektu „From Education To Knowledge“. Projekt je dvouletý, skončí tedy až v roce 2011. Přesto si myslím, že již naše dosavadní zkušenosti by mohly být pro mnohé knihovny zajímavé a inspirující.

Zapletal, David. Vzděláváním k poznání – projekt Knihovny Kroměřížska. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6429>. urn:nbn:cz:ik‐006429. ISSN 1212-5075.

Učené hádání 2009 – tentokrát v hávu diskuze o internacionalizaci

Ve dnech 18. až 21. 5. 2009 proběhlo bez výraznější pozornosti, ba téměř bez přítomnosti odborné veřejnosti další z každoročně konaných setkání, titulované Učené hádání. Učené hádání je platforma umožňující setkávání zástupců slovenských a českých kateder vyučujících informační a knihovní vědu. Učené hádání tematizuje aktuální stav a výukové trendy odpovídajícího studijního oboru.

Lorenz, Michal. Učené hádání 2009 – tentokrát v hávu diskuze o internacionalizaci. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5599>. urn:nbn:cz:ik‐005599. ISSN 1212-5075.

Česká jména v mezinárodním souboru autorit

Od letošního roku se součástí postupně se rozrůstajícího virtuálního mezinárodního souboru autorit VIAF (Virtual International Authority File) staly i české personální autority. Vedle čtyř zakládajících institucí (Kongresová knihovna, Německá národní knihovna, Francouzská národní knihovna a OCLC) jsme se ke spolupráci připojili na základě nabídky jako v pořadí druhá přistupující knihovna (po Švédské národní knihovně). Nabídky na přistoupení v rané fázi projektu si velice vážíme.

Lichtenbergová, Edita. Česká jména v mezinárodním souboru autorit . Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5587>. urn:nbn:cz:ik‐005587. ISSN 1212-5075.

World Library and Information Congress, 74th IFLA General Conference and Council

Podnázev: 
Libraries without Borders: Navigating Towards Global Understanding

Ve dnech 10.-13. srpna 2008 jsem měla možnost zúčastnit se 74. konference International Federation of Library Associations (IFLA) v kanadském Québec City.

Landová, Hana. World Library and Information Congress, 74th IFLA General Conference and Council. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4967>. urn:nbn:cz:ik‐004967. ISSN 1212-5075.

Aktualizace českého překladu MeSH

English title: 
The updating of the Czech Translation of MeSH
Abstract: 

The Medical Subject Headings (MeSH) is a controlled vocabulary thesaurus produced by the National Library of Medicine (NLM), Bethesda, USA. MeSH is used for cataloging and searching biomedical and health-related information and documents for the MEDLINE®/PubMED® database and several other databases. The MeSH vocabulary is continually revised and updated. It is used by many national medical information centers all over the world. NLM has developed and implemented a concept centered vocabulary maintenance system for MeSH (MTMS) to help translators manage their work. The new structure support the implementation of MeSH in the UMLS Metathesaurus®, the multilingual database of controlled vocabularies and classifications.
The National Medical Library (NML), Prague, Czech Republic, has used MeSH since 1977. The Czech translation of MeSH is used by librarians at Czech medical center’s libraries. NML appreciated the possibility of using MTMS to mantain the Czech translation.
This database allows continual updating and managing the Czech translation in an easier manner. The process of translation means creation Czech terms as additional synonyms in a selected concept and dedicating one of these terms as the Czech preferred term.

Tezaurus Medical Subject Headings ( MeSH) je řízený slovník termínů z biomedicíny, vydávaný od r.1960 americkou Národní lékařskou knihovnou (U.S. National Library of Medicine, Bethesda - NLM).

MeSH je každý rok revidován a aktualizován a slouží pro zpracování a vyhledávání publikací a informací z oblasti lékařství a zdravotnictví. Je využíván v řadě lékařských center po celém světě a je překládán do mnoha jiných jazyků.

Maixnerová, Lenka; Šímová, Alena. Aktualizace českého překladu MeSH. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4714>. urn:nbn:cz:ik‐004714. ISSN 1212-5075.

International Transport Research Documentation (ITRD) - Mezinárodní databáze dopravního výzkumu

English title: 
International Transport Research Documentation (ITRD)
Abstract: 

The article gives brief information about the International Transport Research Documentation (ITRD) database. It is a bibliographic database which deals with transport, transport research and road construction engineering. There are a few important professional institutions from all over the world, which are the members of the ITRD, involved in producing the database. The Transport Research Centre (CDV), as a member of ITRD, supplies the database with information on research projects in progress in the Czech Republic as well as on published specialized literature that deals with transport. The ITRD database allows worldwide transfer of information among specialists in the field of transport research.

Článek přináší stručnou informaci o Mezinárodní databázi dopravního výzkumu (International Transport Research Documentation - ITRD). Jedná se o bibliografickou databázi z oboru dopravy, dopravního výzkumu a silničního stavitelství. Na tvorbě databáze se spolupodílí několik významných odborných institucí z celého světa v rámci členství v této databázi. Centrum dopravního výzkumu jako člen ITRD přispívá do databáze informacemi o výzkumných projektech řešených v České republice a o význačné publikované odborné literatuře z oboru dopravy. Databáze ITRD umožňuje celosvětovou výměnu informací mezi odborníky v oblasti dopravního výzkumu.

Charakteristika databáze ITRD

Databáze ITRD (International Transport Research Documentation) je bibliografickou databází obsahující informace z mnoha oblastí dopravy a silničního stavitelství. Tematicky databáze pokrývá např. tyto oblasti: doprava, intermodální doprava, bezpečnost silničního provozu, nehodovost, dopravní prostředky – jejich design a bezpečnostní parametry, silniční stavitelství a materiály, dopravní ekonomika, dopravní politika.

Hrbáčková, Daniela. International Transport Research Documentation (ITRD) - Mezinárodní databáze dopravního výzkumu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3802>. urn:nbn:cz:ik‐003802. ISSN 1212-5075.

33. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN

Každoroční zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISBN (dále jen MA ISBN) si zachovalo kontinuitu v číslování a bylo tedy 33. v pořadí, ale nastupující nové vedení přejmenovalo tuto akci na výroční všeobecné zasedání (Annual General Meeting – AGM). Poprvé se toto zasedání konalo mimo Evropu, a to v Teheránu ve dnech 8.-9. listopadu 2005. Zasedání bylo mimořádné důležité, protože se jej naposledy účastnil ve funkce ředitele MA ISBN dr. Hartmut Walravens se dvěma pracovnicemi berlínské agentury. Tato končí svoji činnost k 31. 3.

Jeřábek, Antonín. 33. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2090>. urn:nbn:cz:ik‐002090. ISSN 1212-5075.

13. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN v Záhřebu

Letošní zasedání poradního orgánu Mezinárodního systému standardního číslování hudebnin (MA ISMN) se konalo ve dnech 19.-20. 5. 2005 v Záhřebu v Chorvatsku. Bylo převážně věnováno revizi normy ISO 10957 v souvislosti s chystaným přechodem dosud 10místného čísla ISMN na 13místné.

Jeřábek, Antonín. 13. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN v Záhřebu. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1985>. urn:nbn:cz:ik‐001985. ISSN 1212-5075.

Culture 2000 dává šanci také knihovnám

Pošesté mohou české kulturní instituce žádat o dotaci ze zdrojů Evropské unie v rámci grantového programu Culture 2000, jehož obecným cílem je podpora vzájemného poznávání kultur evropských národů, tvůrčí činnosti a uplatnění informačních technologií v kultuře. Hlavními oblastmi, na které se Culture 2000 zaměřuje, jsou kulturní dědictví, výtvarné a scénické umění, překlady literárních děl a letos také - což je příležitost pro knihovny - četba. Na rozdíl od předchozích let není tentokrát určena žádná pritorita.

Vojtášek, Filip. Culture 2000 dává šanci také knihovnám. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1749>. urn:nbn:cz:ik‐001749. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah