Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Čtení O Praze nad Prahou

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Čtení O Praze nad Prahou

1 comments

1. 10. 2007 uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) v rámci 11. ročníku Týdne knihoven čtení O Praze nad Prahou. Protože mottem letošního Týdne knihoven se stala Knihovnická bašta, pražští knihovníci vytvořili baštu z jedenácti pražských věží a názorně tak ukázali, že číst se dá všude. Na každé z věží (na Malostranské i Staroměstské mostecké věži Karlova mostu, na zvonici u Chrámu Svatého Mikuláše, na věži Staroměstské radnice, na Jindřišské věži, na Petřínské rozhledně, na věži Svatovítské katedrály, na Mihulce i Daliborce, na Prašné bráně, na astronomické věži Klementina a dokonce i na věži Žižkovského televizního vysílače) byl v jednu hodinu odpoledne přečten úryvek z díla týkajícího se Prahy. Čtení krátce před jednou hodinou odpolední zahájil ředitel Národní knihovny ČR Vlastimil Ježek, a to astronomické věži Klementina.

Své zástupce na věže vyslala řada pražských institucí: Národní knihovna České republiky, Městská knihovna v Praze, Vysoká škola ekonomická – Centrum informačních a knihovnických služeb, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea, Knihovna Národního technického muzea, Státní technická knihovna, Knihovna Židovského muzea, Knihovna České zemědělské univerzity a Národní pedagogická knihovna J. A. Komenského.

V tomto příspěvku vám pro názornou představu přinášíme dokumentaci z několika z těchto čtení:

Astronomická věž Klementina

Na astronomické věži Klementina, jak již bylo řečeno, četl Vlastimil Ježek:

Vlastimil Ježek s knihou (autorkou fotografie je Eva Hodíková z Národní knihovny ČR)

Vlastimil Ježek s knihou (autorkou fotografie je Eva Hodíková z Národní knihovny ČR)

Staroměstská mostecká věž

Na této věži četla Mgr. Zlata Houšková (Národní knihovna ČR) úryvky z díla Jaroslava Seiferta.

Zlata Houšková s knihou

Zlata Houšková s knihou

Zlata Houšková s knihou a naslouchajícím mladým mužem

Zlata Houšková s knihou a naslouchajícím mladým mužem

Zlata Houšková pózující pro fotografku

Zlata Houšková pózující pro fotografku

Autorkou fotografií je Věra Tafatová (Národní knihovna ČR).

Daliborka

Marie Hrubá a Františka Vrbenská (Národní knihovna ČR) nakonec z ekonomických a technických důvodů (vstup pro jednoho 250,- Kč a především velice početná výprava německých turistů, která doslova ucpala trasu) nečetly přímo na věži Daliborce, jak bylo naplánováno, ale četba se operativně přesunula na terasu před vstupní bránou (pod Černou věží), kde byla ve 13.08 zahájena.

Četlo se z těchto knih:

BASS, Eduard. Povídky. Vybral, uspoř. a doslov "Povídkář Eduard Bass" naps. Adolf Branald. Praha : Československý spisovatel, 1956.

Byla vybrána povídka "Příběh s vodárenskou věží" z cyklu "Pražských historií".

KUBKA, František. Legendy o květinách. Kreslené iniciály: Jiří Winter. Praha : Československý spisovatel, 1967.

Byly vybrány povídky "Rozmarýna" a "Poměnka", které se obě odehrávají v Praze.

Z hradní vyhlídky bylo velice dobře možné sledovat místa, o nichž autoři psali, což budilo zájem přihlížejících, dokonce i cizinců.

Františka Vrbenská, kniha a Praha jako na dlani

Františka Vrbenská, kniha a Praha jako na dlani

Františka Vrbenská, kniha a Praha jako na dlani

Františku Vrbenskou vystřídalaMarie Hrubá

Františku Vrbenskou vystřídala Marie Hrubá

Autorkami dokumentace jsou Františka Vrbenská a Marie Hrubá.

Malostranská mostecká věž

Na Malostranské mostecké věži přečetly Marie Čadková (Městská knihovna v Praze) a Linda Skolková (Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) dva úryvky z knihy Praha má tajemná od Ilony Borské (Vyd. 2. revid. Praha : Motto, 2005. 222 s. ISBN 80-7246-297-0), konkrétně z kapitol Počítání pražských věží a 135797531.

Vyprávění především o dějinách Prahy je rozděleno do kapitol podle časové posloupnosti. Mírně upravené vydání knihy Moje město Otázka podává v krátkých přehledných kapitolách zajímavým způsobem pohled na historický vývoj Prahy. Vedle historických událostí a faktů zmiňuje i legendy a tajemné děje, které se vážou k jednotlivým obdobím i místům. Z celé knihy na čtenáře působí autorčina láska a obdiv k tomuto městu.

Zahájení 11. ročníku týdne knihoven slaví slunce na Prahou s námi a Karlův most je plný nadšených obdivovatelů…

Zahájení 11. ročníku týdne knihoven slaví slunce na Prahou s námi a Karlův most je plný nadšených obdivovatelů…

co se to děje nad řekou?

co se to děje nad řekou?

je možné číst i v těchto výškách???

je možné číst i v těchto výškách???

musí to být krása, ale já spěchám k věži na konci mostu…

musí to být krása, ale já spěchám k věži na konci mostu…

i zde se dnes bude číst…

i zde se dnes bude číst…

gotika, baroko, současnost - tak blízko u sebe…

gotika, baroko, současnost - tak blízko u sebe…

Malá Strana, Linda a kniha…

Malá Strana, Linda a kniha…

Malá Strana, Linda a kniha…

pro změnu Malá Strana, Marie Čadková a kniha…

 dvě věže spojené knihou…

dvě věže spojené knihou…

lidé tam dole… slyšíte nás?

lidé tam dole… slyšíte nás?

kniha v poledním protisvětle…

kniha v poledním protisvětle…

náš hlas míří až k vrcholům…

náš hlas míří až k vrcholům…

Malostranská mostecká věž jich má několik…

Malostranská mostecká věž jich má několik…

letmý pohled na sousední věže… a také pozdrav těm, kteří čtou zde

letmý pohled na sousední věže… a také pozdrav těm, kteří čtou zde

loučíme

loučíme se s „naší“ věží…

s místem, kde jsme před několika okamžiky stály s knihou v ruce…

s místem, kde jsme před několika okamžiky stály s knihou v ruce…

ještě jeden detail z kamenické výzdoby věže…

ještě jeden detail z kamenické výzdoby věže…

a krátké zastavení u toho, co mnohé ví, vidí a slyší…

a krátké zastavení u toho, co mnohé ví, vidí a slyší…

ale mlčí…

ale mlčí…

Knihy nás doprovázejí i při návratu do knihovny…

Knihy nás doprovázejí i při návratu do knihovny…

uhádnete, kde jsou, kdo je drží a kdo je jejich autorem?

uhádnete, kde jsou, kdo je drží a kdo je jejich autorem?

Autorky těchto fotografií nemusíte hádat, jsou jimi Marie Čadková a Linda Skolková.

Na základě podkladů získaných od čtoucích a fotografujících knihovnic zpracovala a redakčně upravila Linda Skolková.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Čtení O Praze nad Prahou. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 11 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-12646. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12646

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

registration login password