Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Čtení mezi mládeží mají podpořit originální plakáty

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Čtení mezi mládeží mají podpořit originální plakáty

1 comments

Tradiční prostředky českých knihovnických public relations budiž na chvíli zapomenuty. Po Týdnu knihoven přichystal SKIP veřejnosti skutečné překvapení, které vzbudilo u některých rozpaky, u jiných nadšení, v každém případě musí každého zaujmout: plakáty, které - na naše poměry odvážným způsobem - propagují čtení.

Smyslem vydání tří plakátů ve formátu A2, které humorně a s nadsázkou parafrázují pod společným mottem "Přečtěte si to dřív než Hollywood" díla světové literatury (Stařec a moře, Jana Eyrová a Zločin a trest), je podle webové stránky SKIP "oslovit především tu část zejména mladší populace, která má často sklon preferovat `rychlejší a pasivnější` kulturu - televizi, kino a internet".

"Myslím si, že občas se někdo občas ozval s názorem, že četba a čtení by se měly podporovat, ale `takto tedy ne!`. Čekali jsme, že odpůrců bude více a musím říci, že řada lidí, o kterých jsem si myslel, že se rozzlobí, mě překvapila, protože přijala plakáty s úsměvem a nadhledem," říká předseda SKIP V. Richter.

V době zveřejnění tohoto čísla by měly být plakáty (každý v počtu 2000 kusů) již vytištěny a postupně distribuovány bezplatně knihovnám, školám a dalším institucím. Jak Ikarovi sdělil V. Richter, SKIP registruje asi 160 objednávek a náklad je tak v podstatě rozebrán. Plakáty budou k dispozici na jednom či více "výdejních" míst v každém kraji. Jakmile se tak stane, budou všichni zájemci upozorněni e-mailem. Kromě toho mohou získat plakáty v elektronické verzi. Zaměřit kampaň na samotné knihovny, resp. na jejich čtenáře by jistě bylo kontraproduktivní - SKIP proto vyzval knihovny, aby plakáty vylepily na veřejná místa.

"O plakátech na podporu četby jsme v rámci SKIP uvažovali již velmi dlouho, ale hlavní bariérou byla vždy cena těchto plakátů, problémy s distribucí, kvalitní grafický návrh apod. Hlavním podnětem pro vydání série plakátů byla především nabídka mediální agentury Leo Burnett Advertising (LBA), která grafický návrh plakátů připravila v rámci svých aktivit na podporu nekomerčních projektů," vysvětluje V. Richter. LBA navíc nechala v některých denících a časopisech (např. v Metru) otisknout inzeráty s reprodukcemi plakátů.

V. Richter odhaduje celkovou částku za tisk plakátů na 27 000 korun. Podstatný díl uhradily firmy, které nabízejí knihovnám své produkty - LANius, KP-SYS, SEFIRA, Cosmotron a Intebo Šebek.

Proč se reklamní agentury v těchto projektech angažuji (LBA není zdaleka výjimkou)? Na rozdíl od běžných zakázek nejsou v těchto specifických případech svázány tolik představami svých klientů a v neposlední řadě je to příležitost k prezentaci, napsal nedávno časopis Týden o jejich pravděpodobných motivech. Agentury pochopitelně v reklamích kampaních zůstávají obvykle v pozadí - všímají si jich jen specializované časopisy.

Plakáty z cyklu "Přečtěte si to dřív než Hollywood" uspěly i na 11. ročníku mezinárodní soutěže Golden Drum (Zlatý buben) ve slovinském Portoroži - v konkurenci 1035 prací z 23 zemí získaly hlavní cenu v kategorii tištěná reklama.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Čtení mezi mládeží mají podpořit originální plakáty. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 11 [cit. 2023-11-30]. urn:nbn:cz:ik-11720. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11720

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Tato reklamní kampaň získala již i cenu Louskáček Grand Prix 2004 v prestižní soutěži o nejlepší a nejkreativnější českou reklamu (pořádá Art Directors Club ČR ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur a Asociací producentů v audiovizi). To jen na okraj.
Mírná debata se rozvinula například na adrese: http://www.skaut.cz/rovernet/article.php?story=2004121314132459&mode
Není vůbec nezajímavé si ji přečíst... Minimálně svědčí o tom, že plakáty oslovují cílovou skupinu (mladé lidi) prostředky, které akceptuje.
V současné době zjišťujeme, jak knihovny s plakáty naložily, zda se plakáty dostaly pouze do knihoven, či zda také do škol a jiných veřejných prostor. Plakáty samy jsou totiž opravdu pouze "reklamním výstřelem" v oblasti podpory čtenářství. To další (podstatné) je na knihovnách (rodičích, školách...). Přesto se podle nejrůznějších ohlasů zdá, že to byl tah zdařilý - navzdory (naštěstí nepříliš četné) pobouřené či pohrdavé reakci některých knihovnických kolegů a kolegyní.