Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využití taxonomií při vyhledávání znalostí v tematických portálech (Marcin Roszkowski)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Využití taxonomií při vyhledávání znalostí v tematických portálech (Marcin Roszkowski)

0 comments
Autoři: 

Marcin Roszkowski

Marcin Roszkowski z Národní knihovny v Polsku zahájil svou přednášku rychlým připomenutím toho, co to jsou předmětové brány, a jaké jsou jejich výhody i nevýhody. Poukázal na to, že mohou být zajímavým a podnětným nástrojem při vyhledávání informací a přinášejí výhody především s ohledem na cílený a kvalitní přístup ke zdrojům a jejich kategorizaci. Tyto brány přitom mohou být zaměřeny na specifické téma nebo mohou být multioborové.

Přednášející následně přiblížil pojem taxonomie, tedy struktury, která umožnuje přístup ke klasifikovaným entitám. Mezi jejich funkce patří identifikace, objevování, doručování, ale také nabízí kontext. Mohou mít mnoho forem, kterým následně byla věnována bližší pozornost.

Cílem studie, kterou přednášející představoval byla právě role taxonomií v předmětových bránách. Bylo zkoumáno 20 předmětových bran, a proveden byl kvantitativní i kvalitativní výzkum, jak jsou taxonomie využívány. Následně došlo k identifikaci tří modelů využití:

  • 1.plochý model: neexistují sématické vazby mezi kategoriemi, které jsou orientovány na formu
  • 2.hierarchický model: podobu ovlivňuje šíře zdroje

Navíc rozlišujeme ještě statický, typ využívá zužujících a rozšiřujících pojmů a několika hierarchických úrovní, a dynamický model, který využívá fasetového přístupu k organizaci znalostí. Nejlepším příkladem je The Gateway to 21st Century Skills, což je web zaměřený na vzdělávání v USA. Při tomto přístupu dochází k výběru faset (z nabídnutých možností), čímž dojde k velmi přesnému vymezení oblasti zájmu

Existují tedy rozdílné přístupky k taxonomiím v rámci předmětových bran, které využívají kontrolované slovníky. V současnosti existuje potřeba fasetového přístupu k taxonomiím, která je založená na současném přístupu k informacím.

(pk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Využití taxonomií při vyhledávání znalostí v tematických portálech (Marcin Roszkowski). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-13662. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13662

automaticky generované reklamy
registration login password