Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veletrh dětské knihy v Liberci

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Veletrh dětské knihy v Liberci

0 comments

V termínu 17.–19. března 2005 se na libereckém výstavišti uskuteční 3. ročník Veletrhu dětské knihy, tentokrát s hlavním tématem "Prostor pro dítě s knihou".

V rámci hlavního tématu se pokusíme zabývat nejen tím, jak vypadá prostor, ve kterém dítě pobývá s knihou, ale i tím, zda v dnešní době je dostatečný společenský a duchovní prostor pro dítě s knihou. Zda umí naše společnost vytvářet podmínky pro návrat ke čtenářství, které je vysoce významnou dovedností pro další vzdělávání našich dětí.

Očekáváme, že součástí hlavní konference bude i diskuse o školních knihovnách a jejich možnostech napomoci rozvoji čtenářství. Naším přáním bude, stejně jako v předchozích letech, vytvořit prostor pro svátek dětských knih a kvalitních učebnic, ve kterém se po celé tři dny budou pohybovat tvůrci této literatury – spisovatelé, ilustrátoři a všichni ti, kteří mají k problematice dětského čtenářství co říci – pedagogové, psychologové a další.

Návštěvníci veletrhu budou mít možnost zhlédnout nabídku nejvýznamnějších nakladatelství dětské literatury a učebnic z České republiky. Zajímavým obohacením bude prezentace ukázek zahraniční dětské literatury.

Významnou součást veletrhu vytvoří doprovodný program – konference, přednášky, semináře, výstavy knih (např. konference pořádaná ve spolupráci liberecké knihovny a Technické univerzity v Liberci s tématem "Současnost literatury pro děti a mládež", přednášky známých psychologů). Pestrá škála aktivit bude připravena pro dětské návštěvníky (literární soutěže a vystoupení, výtvarné a interaktivní dílny, divadelní představení, besedy a autogramiády se spisovateli a ilustrátory dětských knih). Doprovodný program bude probíhat nejen v prostorách výstaviště, ale také na dalších místech, např. v Krajské vědecké knihovně, libereckých divadlech, muzeích a galeriích Libereckého kraje.

Účast na zahájení veletrhu přislíbila ministryně školství Petra Buzková a ministr kultury Pavel Dostál, kteří převzali záštitu nad letošním ročníkem veletrhu.

Hlavním organizátorem veletrhu je již tradičně Sdružení pro veletrhy dětské knihy, které je tvořeno pěti institucemi – Krajským úřadem Libereckého kraje, Magistrátem Statutárního města Liberec, Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, Technickou univerzitou v Liberci a Libereckými výstavními trhy a.s. Se sdružením však v průběhu veletrhu spolupracuje celá řada dalších organizací i soukromých osob.

Letošní ročník si klade za cíl úspěšně navázat na dva předchozí veletrhy a přilákat ještě více návštěvníků (hlavně dětských). Věříme, že se opět podaří naplnit hlavní záměry projektu – tj. zviditelnit dětskou knihu, přiblížit dětskou knihu dětem i dospělým, upozornit na problematiku dětského čtenářství.

Více informací o 3. ročníku veletrhu, ročnících předcházejících i o doprovodném programu najdete na adrese http://www.veletrhdetskeknihy.cz.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PETRÝDESOVÁ, Dana. Veletrh dětské knihy v Liberci. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 2 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-11776. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11776

automaticky generované reklamy
registration login password