Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V urbanické knihovně

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

V urbanické knihovně

0 comments
Autoři: 

Když jsem před několika dny psal pro knihovnický časopis U nás článek o tom, jak by měly vypadat vzorové stránky obecní knihovny, uvědomil jsem si, že čtenáře tohoto sloupku neustále lákám jen na stránky městských knihoven. Přitom jsou to obecní knihovny, jejichž stránky v posledních letech na internetu stále více a více zdomácňují. A stránky urbanické knihovny dokonce na sebe upozornily již v roce 2002, když se přihlásily do soutěže Biblioweb. U porotců sice dostaly jen tolik bodů, aby se zařadily na 22. místo z 39 soupeřících, ale byly to stránky nejmenší soutěžící knihovny. Se zájmem se na ně dívám znovu po třech letech.

Prohlídku tentokrát nezačnu hned na hlavní stránce knihovny. Adresa totiž prozrazuje, že nejsou umístěny na vlastním webovém serveru, ale na serveru obce Urbanice (okr. Hradec Králové). Ne každá obecní knihovna si totiž může dovolit řešit problémy spojené s vlastní doménou a vlastním serverem a ne každá má zájem využívat freewebový server. Na rozdíl od stránek obecní knihovny ve Štítné n. Vláří - Popova, které jsou rovněž na webu obce, ale odkaz na ně je schován v nabídce Kultura, v Urbanicích dlouho hledat nemusíte. Na hlavních stránkách obce je sice také nabídka Kultura, ale i samostatná nabídka Knihovna, z níž se hned dostaneme na knihovní stránky. Kéž by tak byly sestaveny stránky obce Okříšky, které sice loni zvítězily v soutěži Zlatý erb, ale na stránky knihovny se zájemce dostane až přes nabídku Veřejné instituce a její podnabídku Kultura.

Dosti však řečí a už se věnujme stránkám urbanické knihovny. Dominuje jim obrázek dvou hochů prohýbajících se pod ranečkem knih. Pod obrázkem je stručné vylíčení historie s odkazem na stránku s historickými detaily, odkaz na stránky firmy LANius, jejíž program knihovna využívá na "evidenci knihovního fondu", a odkaz na stránky webmastera. Ten pro knihovnu vytvořil program na evidenci časopisů v pasáži věnované automatizaci knihovny. Následuje odstavec s odkazem na vyhledávání knih s přímou rezervací a na zobrazení seznamu 102 CD-ROM ve formátu pdf. K tomu patří i údaje o bázi ProQuest a PCI s odkazem na www.proquest.cz, kde se teprve zájemce o práci s bází dozví, že po 1. říjnu 2004 už využívání této báze není zdarma. Závěrečný odstavec obsahuje odkaz na stránky s rádoby vtipným textem o knize převzatým z internetu. Kniha je v něm chápána jako zkratka pro "komplexní nezávislý informační heterogenní akvizitor" a najde se rovněž např. na stránkách Fudge serveru nebo Neviditelného psa, kde si můžete přečíst i komentáře.

Mne však více než onen text zaujala sedmička nabídek nalevo a napravo od obrázku hochů. Vedle pěti běžných nabídek (Fond, Služby, Dokumenty, Kontakt, Ceník) obsahuje totiž i dva zcela ojedinělé názvy nabídek. Je to BMI a NEJstatistiky.

Zkratka BMI je sice srozumitelná knihovníkům, ale nevěřím, že běžný občan ví, že na stránkách urbanické knihovny označuje pojem Březen měsíc Internetu. Spíše bych odhadoval, že sečtělý člověk nebo člověk s lékařským vzděláním klikne na tuto zkratku v očekávání, že se dozví více o indexu tělesné hmotnosti. Pro takové informace se však více hodí stránky Informačního serveru o zdraví.
Přestože většina českých knihoven ve třetím měsíci v roce žije fenoménem internetu, zkratku do názvu nabídek kromě urbanické nedala žádná. Tedy abych byl přesný, zkratka se objevila v loňském roce v názvu nabídky hradecké krajské knihovny, ale v ní byla pro lepší srozumitelnost též rozepsána.

Nebuďme však tak kritičtí a podívejme se raději, co urbanická knihovna v rámci BMI nabízí. Je to internet ZDARMA PO CELÝ BŘEZEN. Ne tedy jen za babku, jak v loňském roce uváděl vtipný slogan vsetínských knihovníků. Ti totiž odpouštěli poplatek za internet těm čtenářům, kteří do knihovny dovedli svou babičku a nechali ji zaregistrovat. Mimochodem z databáze akcí letošního BMI lze zjistit, že internet za babku bude i v knihovnách v Hulíně, Králíkách, Moravské Třebové, Nadějkově, Náchodě a Sobotce. V Urbanicích však je internet ZDARMA PO CELÝ BŘEZEN pro každého. Návštěvník tedy nemusí být nezaměstnaný jako v klatovské knihovně, aby za přístup na internet nemusel platit, ba ani se nemusí zúčastnit akcí horažďovické knihovny, kde je internet zdarma pro účastníky akcí. Jedině hrozí, že mu obsluha v Urbanicích omezí délku pobytu na internetu, bude-li více zájemců. Ze stránek jsem se nedočetl, kolik má knihovna počítačů připojených na internet, ale nabídka Kontakt mi prozradila, že urbanická knihovna je otevřena pouze ve čtvrtek a na internet je přístup v ten den od 18 do 20 hodin. Ještě, že v Urbanicích žije jen něco přes 300 obyvatel. Jinak by to byla asi akce skutečně jen pro vyvolené…

Se zájmem jsem klikl i na nabídku NEJstatistiky. Toto neobvyklé slovo se v současnosti zřejmě najde pouze na stránkách urbanické knihovny poté, co stránky Sokola Přerov zmizely z internetu. (Naštěstí je uchoval aspoň archiv Google, a tak si můžeme najít ono slovo v článku z časopisu Floorball). Byl jsem ale zklamán. Kromě počtu výpůjček a počtu čtenářů v letech 2000 až 2003 tu byl jen žebříček nejlepších čtenářů za rok 2000 (na nejvyšší příčce trůnila Pavlína Němcová, která si během roku půjčila a snad i přečetla 237 knih) a seznam nejpůjčovanějších knih v letech 2000 až 2002. Ty však na rozdíl od táborské knihovny nebyly ani rozděleny do kategorií.

Naštěstí nabídka Dokumenty mi opět zvedla náladu, protože obsahovala několik málo běžných listin: Potvrzení o registraci úřadu pro ochranu osobních údajů a Potvrzení o registraci MK Urbanice na Ministerstvu kultury ČR, obě ve formátu jpg. Jejich platnost jsem si následně ověřil na stránkách příslušných institucí. Úřad pro ochranu osobních údajů asi v současné době chrání i údaje o jednotlivých správcích osobních údajů, takže hledání v jeho bázi vedlo k výsledku, až když jsem zadal IČO urbanického úřadu. Lépe jsem dopadl s bází registrovaných knihoven na MK ČR, kde po zapsání registračního čísla přiděleného urbanické knihovně mi vyběhla nejen tato knihovna, ale i dalších 10 knihoven. Ne nebojte se, Ministerstvo kultury ČR nemá v evidenci nepořádek, to jen při zadání čísla 448 se vyhledají i knihovny registrované pod čísly 4480 až 4489.

Přes poněkud kritický tón ke stránkám urbanické knihovny je nechci v žádném případě zesměšňovat. (To by se mi ani nevyplatilo, když je tak snadné kliknout myší na konci tohoto článku a ohodnotit jej špatnou známkou :-) Naopak, stránky mne zaujaly svou originalitou a ocenil jsem na nich i online registraci čtenářů a online rezervování knih, tedy elektronické služby, které nemá lecjaká větší knihovna. Je vidět, že se o ně pečlivě stará webmaster obecních stránek, na nichž lze rovněž najít mnohé neotřelé nápady - obecní teploměr, na němž jsou zaznamenávány teploty v pětiminutových intervalech (a to i o jedenácté hodině večerní, kdy píši tento text), a seznam webových stránek sestavený podle četnosti návštěv v daném dni. Koneckonců o kvalitě urbanických stránek svědčí i nabídka nazvaná Soutěže. Píše se v ní totiž, že stránky obce zvítězily v loňském roce v krajském kole Zlatého erbu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V urbanické knihovně. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 3 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-11784. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11784

automaticky generované reklamy
registration login password