Tvrdé zboží

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Tvrdé zboží

0 comments

Musím přiznat, že něco takového jsem ani sama nečekala. Možná si
někteří z těch, kdo čtou moje okénka pravidelně, už o mě vytvořili
představu šílené škarohlídky, která úplně za vším vidí děs a špínu
toho nejhrubšího mužského šovinismu. Musím vám teď něco prozradit.
Naprostá většina námětů, které ve svých zamyšleních zpracovávám,
pochází od mých mužských kolegů, partnerů, kamarádů a virtuálních
ctitelů! Protože tento trend, zdá se, nemá tendenci nijak klesat,
naopak, příspěvků přibývá, nutí mě to k zamyšlení. Ale to ani tak
není to hlavní, proč jsem prohlásila, že "jsem něco takového ani
nečekala", ještě více mě občas překvapí, CO vlastně od svých tipařů
dostávám. Posuďte sami, jaké tentokrát objevili úlovky.

Myslím, že uvedená dílka nepotřebují komentář. Ten poslední
banner mě obzvlášť potěšil, protože přímo učebnicově dotahuje moje
předešlé texty k absurdnu, kterého jsem se já sama zalekla: chte-li
udělat rekalmu na COKOLIV, dejte tam ženskou, která bude v rámci
možností co nejvíc vypadat, že je také lehce k mání. To platí nejen
o reklamách na seznamky (kam lezou hlavně muži, i když často v
přestrojení za ženy), ale také o reklamách na trubky, okapy a
sanitární techniku. (Vzpomínáte na Soudala, můj vděčný příklad
sexismu v reklamě?) Není výše uvedený banner úžasný příklad?

To druhé překvapení

Můj poslední článek vyvolal odezvu, proto i tentokrát okénko
věnuji internetové reklamě. Zdá se, že většina Ikařích čtenářů se
opravdu často brouzdá po Internetu. ...a přitom naraží na každém
kliku na internetovou reklamu! Musím přiznat, že i když jsem si
vypracovala celkem účinné techniky, jak tuto reklamu ignorovat,
nelze ji vypustit úplně. Prakticky všechny bannery, které mi byly
zaslány, jsem už předtím viděla, ale přiznávám, že mě na jejich
ostudnost museli upozornit až druzí. Mě prostě už splývaly se
spoustou jiných podobných výjevů. Tím druhým překvapením pro mě proto
bylo, že na internetovou reklamu (a reklamu vůbec) reagují tak
citlivě právě muži. Možná je to tím, že také častěji na reklamu
narážejí vůbec. To může zatím platit o Internetu, ale nebude to
jistě příliš dlouho trvat, kdy i reklama na Internetu bude cílena
podobně, jako reklama v ostatních médiích, tedy na ženy (především v
oblasti spotřebního zboží), které - podle reklamních agentur -
"rozhodují o domácím rozpočtu a o tom, co se nakupuje nebo kam se
jede na dovolenou". Dokud tomu tak není, a na Internetu se
bezostyšně ukazují nahé kusy ženských těl jako vnadidlo k čemukoliv,
uchovejme tato překrásná dílka pro budoucí generace! (Nezapomeňme,
že na ně bylo vynaloženo nemálo prostředků! Kdo uvěřil mýtu, že
internetová reklama je zadarmo nebo daleko levnější než reklama
"klasická", měl by si zkusit spočítat náklady na jeden takový banner
- nejen náklady na straně poskytovatele a původce reklamy, ale
náklady na straně uživatele Internetu a pomyslnou ztrátu nebo
přinejmenším riziko ztráty na straně zadavatele.)

penize.gif

Na závěr mi nezbývá než vyjádřit touto cestou dík mým tipařům za
krásné kousky, které mi posílají. Na jednu stranu doufám, že budou
mít i nadále tak bystré oko a mysl, na stranu druhou bych opravdu
ráda už neměla o čem psát...

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Tvrdé zboží. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 9 [cit. 2015-03-12]. urn:nbn:cz:ik-10790. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10790

automaticky generované reklamy
registration login password