Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tisková konference k Týdnu knihoven 2007

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Tisková konference k Týdnu knihoven 2007

0 comments

1. 10. 2007 se v zasedací síni Národní knihovny ČR u příležitosti začátku letošního Týdne knihoven uskutečnila tisková konference, na níž byly jednak prezentovány vybrané akce chystané na Týden knihoven, jednak informace o výzkumu četby a čtenářství dospělých. Tuto tiskovou konferenci společně připravily Ministerstvo kultury ČR, Národní knihovna ČR, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i. a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Účastníky tiskové konference nejprve uvítala Zlata Houšková (Národní knihovna ČR, SKIP). Pozvala je na čtení O Praze nad Prahou (o něm přinášíme informace ve zvláštní zprávě), upozornila také na předávání ceny Knihovna roku a také dekretu o zapsání do registru Paměti světa (podrobnosti o oceněných knihovnách najdete ve zprávě od J. Rylicha).

Vít Richter (Národní knihovna ČR, SKIP) následně podrobněji představil akce pořádané v rámci Týdne knihoven 2007. Připomněl, že mezi cíle Týdne knihoven patří zejména pozvání lidí do knihoven, informování o nových službách, získání nových čtenářů a propagace četby. 99 českých knihoven ohlásilo, že se zapojí do Velkého říjnového společného čtení (VŘSČ). V Praze bylo pak čtení pojato netypicky, a to jako četba knihovníků vystoupivších na pražské věže.

V rámci Týdne knihoven jednotlivé knihovny připravily řadu akcí – od besed se spisovateli přes výstavy, přednášky, propagaci elektronických zdrojů až po amnestii výpůjček dokumentů, bezplatnou registraci nových uživatelů a setkání se zástupci samosprávy. Řada knihoven také využila této příležitosti k otevření nových prostor. Ve spolupráci s realizátory projektu Safer Internet byla také připravena brožurka nazvaná Bezpečný internet, a to v počtu dvaceti tisíc výtisků.

Mottem Týdne knihoven se stala Knihovnická bašta – ta přitom mohla být interpretována nejrůznějším způsobem, např. formou témat literatura a jídlo, jídlo v literatuře, nejchutnější čtení či knihovna jako pevnost vědění. Některé knihovny připravily pro své uživatele speciální menu, jiné různé výstavy kuchařek a soutěže s tématem jídla apod. V. Richter upozornil, že Vědecká knihovna v Olomouci představuje čtenářům nejmenší kuchařku světa.

Blanka Skučková (Ministerstvo kultury ČR) blíže představila cenu Knihovna roku, která je udělována jednak základním knihovnám, jednak za významné počiny v oblasti informačních a knihovnických služeb.

Vlastimil Ježek (Národní knihovna ČR) informoval o zápisu do světového registru Paměť světa, které se týká dvou unikátních sbírek z fondů Národní knihovny ČR – Souboru středověkých rukpisů české reformace a Kolekce ruských, ukrajinských a běloruských periodik z let 1918-1945 a o chystaném předání dokladů o zápisu do tohoto registru od ministra kultury ČR Václava Jehličky. Podrobnější informace o zápisu do registru jsou k dispozici v tiskové zprávě vydané Národní knihovnou ČR 22. 6. 2007.

Jiří Trávníček (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i.) poté podrobně charakterizoval výsledky výzkumu týkajícího se čtenářství v ČR. Výzkum, který byl zaměřen na dospělou populaci (nad patnáct let), realizoval Ústav pro českou literaturu ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Statistické šetření provedla agentura DEMA, a. s. Z výzkumu mj. vyplynulo, že 83 % Čechů přečte za rok alespoň jednu knihu. Převažují čtenářky (88 %) nad čtenáři (77 %) – jako čtenářka či čtenář jsou ve výzkumu označováni právě ti, kteří za rok přečtou alespoň jednu knihu. Nejvíce čtenářů je ve věkové skupině od 15 do 24 let. Čím se jedná o silnější čtenáře, tím se zároveň jedná o častější návštěvníky knihoven. U nich přitom převažuje spokojenost s nabídkou služeb.

V závěru tiskové konference proběhla diskuse, která se týkala převážně výše uvedeného výzkumu četby a čtenářství, dále také souvisejících otázek, např. knižního trhu.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Tisková konference k Týdnu knihoven 2007. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 11 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-12645. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12645

automaticky generované reklamy