Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tematický zájezd České informační společnosti, o.s., do berlínských knihoven

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Tematický zájezd České informační společnosti, o.s., do berlínských knihoven

0 comments

Ve dnech 23.-27. 4. 2008 uskutečnila Česká informační společnost, o.s., zájezd do berlínských knihoven. Účastníci měli možnost navštívit vybrané knihovny v Berlíně a Postupimi, dále navštívit nejrůznější historické pamětihodnosti a zajímavosti.

První den po příjezdu do Berlína proběhla první z návštěv a to barokního zámku Charlottenburg s přilehlým zámeckým parkem a dále také okružní jízda po hlavních tepnách Berlína. Ten je od roku 1991 hlavním městem Spolkové republiky Německo a mimo jiné patři k největším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím se městům Evropy.

Následujícího dne účastníci zájezdu absolvovali exkurzi do Státní knihovny v centru Berlína, která se nachází v oblasti Postupimského náměstí (Postdamer Platz). Samotná budova knihovny vyniká svou architekturou, a to především díky architektům Hansi Scharounovi a Edgaru Wisniewskimu.

Zde byla možnost blíže se seznámit s fondy a interiéry knihovny. Dále proběhla návštěva běžnému uživateli nepřístupných místností pro personál. Byl vyslechnut odborný výklad a proběhlo také bližší seznámení se s jednotlivými prostorami. Knihovnické fondy jsou dnes umístěny ve dvou budovách a čítají celkem deset milionů svazků, 4 400 prvotisků a téměř 60 tisíc rukopisů. Zajímavá je i sbírka map a atlasů, kterých je přibližně jeden milion. Státní knihovna si předplácí mimo jiné 350 deníků a řadu databází.

V odpoledních hodinách následovala exkurze do odborné filologické knihovny - Freie Universität Belin - Philologische Bibliothek. Jedná se o vysokoškolskou knihovnu zaměřenou na oblast filologie a souvisejících oborů, která sídlí v nové velice moderní budově, jejímž autorem je Norman Foster. Stavba má oválný tvar „lidského mozku“. Plášť tvoří bílé a zčásti průhledné panely. Uvnitř je vestavěna efektní konstrukce s ochozy – terasami, na nichž jsou čítárny. Ve střední části najdeme regály s knihami, které jsou samozřejmě volně k dispozici Knihovna samotná čítá asi deset miliónů svazků a je hojně využívána studenty, kteří zde mají velmi příjemné a funkční prostředí ke studiu. Prostor celé knihovny skýtá výborné světelné podmínky, díky nimž získává celý interiér na přirozenosti.

V podvečerních hodinách si účastníci mohli prohlédnout vzácné sbírky v muzeích a galeriích v oblasti Muzejního ostrova (Museumsinsel), který je oddělen od nedalekého náměstí Alexanderplatz řekou Sprévou. Navštíveny byly dle individuálního zájmu zejména tato muzea: Pergamonmuseum se svými starověkými antickými sbírkami a především s monumentální Ištařinou bránou, Bode Museum a v neposlední řadě také Altes Museum se sbírkami egyptských artefaktů a papyrů.

Třetí den začal příjemnou procházkou v parku blízkého zámečku Cecilienhof, kde byla po druhé světové válce roku 1945 vítěznými zeměmi podepsána Postupimská dohoda. Účastnila se jí Velká trojka, tj. Stalin za Sovětský svaz, Harry Truman za Spojené státy americké a Winston Churchill za Spojené království (W. Churchill byl posléze nahrazen Clementem Attleem). Předmětem dohody byla poválečná správa Německa. Poté účastníci zájezdu navštívili ruskou čtvrť Alexandrowku s pravoslavným kostelem a především s dobovými dřevěnými stavbami.

Následovala poslední knihovnická exkurze, která se uskutečnila v knihovně Výzkumného ústavu pro klimatologii. Tato knihovna sice neohromí svou velikostí, ale zato je hojně využívána výzkumnými pracovníky z klimatologického ústavu a studenty tohoto oboru. Knihovna je úzce profilována na oblast přírodních věd a nabízí uživatelům mimo běžných knih především vědecké časopisy a předplacené přístupy do jednotlivých databází. Po poznávací projížďce městem Postupim, které se nachází necelých 30 kilometrů jihozápadně od Berlína, se výprava vydala na prohlídku rokokového zámku Sanssouci, který je společně se svými zahradami zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Tento zámeček byl vybudován jako letní sídlo Fridricha II., z prostorových důvodů však byl obohacen o nedalekou stavbu Neues Palais. Návštěva pokračovala poznávací procházkou po rozlehlém romantickém parku, který v sobě skýtá mnohá výjimečná zákoutí, mimo jiné i Čínskou čajovnu.

Čtvrtý den byl zahájen prohlídkou sídla německé vlády Reichstagu. Ze střechy této monumentální budovy je nádherný výhled na celé město Berlín, odkud se dá dohlédnout mimo jiné i na Braniborskou bránu či novou stavbu pro Říšský sněm. Odtud cesta pokračovala na Unter den Linden směrem k památníků obětem holokaustu, který je na povrchu ztvárněn různě velkými šedými betonovými bloky a v podzemí tvořen samotným muzeem věnovaným obětem holocaustu. Celý den probíhal ve znamení bližšího poznávání významných památek města, mezi něž se řadí již výše právě zmiňovaná Braniborská brána nebo oblast dynamického Europacentra s ruinou votivního kostela Viléma I. Dále bylo blíže prozkoumáno okolí nedalekého nádraží Zoologischer Garten, které bylo centrem bývalého západního Berlína. Den byl zakončen již tradičně v okolí Postupimského náměstí.

V den odjezdu z Berlína zpět do České republiky ještě proběhla krátká návštěva barokního zámku Moritzburg, který je u nás znám především díky filmovému zpracování pohádky Tři oříšky pro Popelku. Odpoledne se uskutečnila zastávka v historické části Drážďan s prohlídkou dominant Starého města a zámku Zwinger s galerií starých mistrů.

Tematický zájezd do berlínských knihoven se stal velice příjemným nahlédnutím do německého knihovnictví spojeným s velice bohatým a pestrým programem poznávání nejrůznějších nejen kulturních zajímavostí.

Interiér státní knihovny Berlín (Staatsbibliothek zu Berlin)

Interiér státní knihovny Berlín (Staatsbibliothek zu Berlin)

Pohled na podlaží interiéru státní knihovny Berlín (Staatsbibliothek zu Berlin)

Pohled na podlaží interiéru státní knihovny Berlín (Staatsbibliothek zu Berlin)

Filologická knihovna (Philologische Bibliothek), Freie Universität Berlin

Filologická knihovna (Philologische Bibliothek), Freie Universität Berlin

Filologická knihovna (Philologische Bibliothek), Freie Universität Berlin

Výzkumný ústav pro klimatologii v Postdam (Postdam- Institut für Klimafolgen Forschung e.V. )

Výzkumný ústav pro klimatologii v Postdam (Postdam- Institut für Klimafolgen Forschung e.V. )

Tzv. Einsteinova věž (arch. Erich Mendelsohn)

Tzv. Einsteinova věž (arch. Erich Mendelsohn)

Kupole budovy Reichstagu v Berlíně

Kupole budovy Reichstagu v Berlíně

Autory fotografií jsou Jiří a Jana Táborských. Další fotografie jsou k dispozici na adrese http://www.cisvts.cz/default.asp?typ=1&val=64937.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BENDOVÁ, Vladimíra a EISNEROVÁ, Stanislava. Tematický zájezd České informační společnosti, o.s., do berlínských knihoven. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 6 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-12858. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12858

automaticky generované reklamy
registration login password