Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

#SNMdesítka aneb 10 let nových médií

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

#SNMdesítka aneb 10 let nových médií

0 comments
Autoři: 

V pátek 16. září 2016 se v prostorách Vinohradského pivovaru konala dlouho očekávaná oslava deseti let Studií nových médií, neboli SNMdesítka. Na akci s podtitulem "Ze školy do praxe a zase zpátky" se sešlo několik desítek bývalých i současných studentů a učitelů, a společně zavzpomínali na uplynulou dekádu s novými médii a na to, jak jim nová média pomohla v práci i v životě.

Po krátkém přivítání ze strany vedoucího oboru, Josefa Šlerky, začala úvodní sekce programu, kterou byla série krátkých příspěvků převážně absolventů StuNoMe – s výjimkou příspěvku prvního, se kterým nevystoupil student, ale garant oboru, profesor Miroslav Petříček, který krátce pohovořil o tom, jak na univerzitách vznikají nové obory, a jak před více než deseti lety vznikla nová média.

Vinohradský pivovar Vedoucí oboru Josef Šlerka a jeho typický pozdrav
Vlevo: Vinohradský pivovar; vpravo: vedoucí oboru Josef Šlerka a jeho typický pozdrav

Vznik oboru jako akademické bujení

Nové obory mohou vzniknout dvěma způsoby – ten první je, že akademici hledají na mapě akademického světa volná místa, do kterých se poeticky řečeno "vmezeří" vytvoří tak nový obor. Druhý způsob profesor Petříček prozaicky označil jako "akademické bujení" – to nevzniká jen v mezerách mezi obory, ale vzniká de facto nahodile. V prostředí internetu by se dalo přirovnat ke vznikající síti (lidí, oborů, témat) – a protože život se dokáže prosadit i na akademické půdě, občas takto "vybují" nový obor.

A to byl případ i Studií nových médií, která vznikla sice v rámci FF UK, ale s přesahy do celé řady dalších oborů a s potenciálem některé další obory vytvořit či ovlivnit. Prof. Petříček také zmínil, že na nových médiích je poměrně unikátní, že se jejich studenti věnují všem třem základním kulturním technikám, kterými je slovo, obraz a číslo; což je v dnešní době definované počítači, sociálními sítěmi a multimediálním obsahem poměrně klíčové.

Vedoucí oboru Josef Šlerka Garant oboru profesor Miroslav Petříček
Vedoucí oboru Josef Šlerka a garant oboru prof. Miroslav Petříček

Pohled do historie očima absolventů

Po příspěvku prof. Petříčka přišly na řadu příspěvky absolventů. Prvním z nich byl Tomáš Tománek, který nastoupil na SNM v roce 2003 v jeho historicky prvním ročníku, a zároveň se stal jedním z jeho prvních absolventů. Hned po škole se také usadil v médiích – byť ne vyloženě v těch "nových", ale spíše v tradičních – nejprve v ČTK, nyní v redakci Lidovek.

Nicméně na nová média nikdy nezanevřel a jak zmínil, vždy mezi kolegy v redakci fungoval jako počítačový guru, protože například uměl sečíst tabulky v Excelu. Na druhou stranu, když Tomáš Tománek vzpomínal na studia a na přípravu na zkoušky, téměř tím pobouřil jednu ze spoluzakladatelek SNM, dr. Denisu Keru, která trvala na tom, že počátky SNM byly punkové a nikdo se určitě nemohl nic naučit :)

Příspěvek Tomáše Tománka Pohled na napjatě poslouchající studenty
Příspěvek Tomáše Tománka a pohled na napjatě poslouchající studenty

Po Tomášovi vystoupil Eduard Piňos, který prošel řadou oborů od PR ve společnosti Ciant, přes sociální média v O2 (kde stál za vznikem jednoho z prvních social media care týmu v ČR – O2 Guru), krátkou zastávku z Googlu až po kreativní agentury Bison&Rose, Nydrle a nyní OgilvyOne, kde pracuje v oblasti strategického plánování.

S novými médii má tedy bohaté zkušenosti – i když ne všechny jsou pozitivní; v době, kdy pracoval v O2 totiž došlo k ne úplně ideální interakci s internetovým novinářem Danielem Dočekalem, kterého nejdřív rozdováděla hrubka v oslovení od O2 care týmu a asi o týden později se zakousl i do Edy (a vydrželo mu to další tři roky).

Eduard Piňos Diskuse s ostatními studenty
Příspěvek Edy Piňose a diskuse s ostatními studenty

Mezi další úspěšné absolventy patřila Eliška Hutníková, nyní software developer ve společnosti BeBanjo (která nás pozdravila elektronicky formou videa), Radka Peterová, která nyní pracuje jako delivery manager v digitální agentuře Actum (a zavzpomínala například na svůj novomediální projekt Kanárci.cz), či body-modifikovaná Máša Dudziaková, která se věnovala PR a marketingu ve firmě Hell, copywritingu v Boomerang Publishing a je spoluzakladatelkou konzultační agentury Lovebrand.

Dále se nám představila Tereza Lišková, šéfredaktorka magazínu o materiálech Material Times, Jan Špacír, marketing automation consultant v agentuře Actum, Marek Botha, specialista sociálních médií v agentuře Triad a Hana Němečková, editorka magazínu Forbes.

Tereza Lišková Eliška Hutníková
Tereza Lišková zavzpomínala mj. na projekt HotKarot; Eliška Hutníková se objevila alespoň virtuálně

Oslava 10 let & SNM tombola

Vzhledem k tomu, že se jednalo o významné výročí oboru, nechyběl samozřejmě ani dort a přípitek do dalších (minimálně) deseti let. V souvislosti s dortem se mimo jiné sluší připomenout i dlouholetého tajemníka SNM, Jakuba Fialu, který téměř od začátku pomáhá s chodem oboru i s organizací přidružených akcí – jako např. konference New Media Inspiration či pravidelných exkurzí na festival Transmediale.

Krájení dortu - Rudolf Vlasák, Jabub Fiala, Máša Dudziaková, Dita Malečková a Hanka Ovesleová Krájení dortu - Rudolf Vlasák, Jabub Fiala, Máša Dudziaková, Dita Malečková a Hanka Ovesleová
Krájení dortu se ujal nestor UISK doc. Rudolf Vlasák, s krájením pomáhá Jakub Fiala; od dortu napravo se smějí Máša Dudziaková, Dita Malečková a Hanka Ovesleová

Na úplný závěr pak došlo i na losování tomboly, která trefně probíhala formou SNMdesítek, speciálních láhví piva "desítky" se SNMdesítkovou etiketou a soutěžním číslem.

SNM desítka (pivo) Marta Kolárová
Vlevo: pravá a nefalšovaná SNM desítka; vpravo: správkyně tomboly Marta Kolárová

Závěrem

Oslava deseti let SNM byla zajímavá a zábavná a rozhodně bylo příjemné "networkingově" propojit současné i budoucí studenty na společné neformální akci. Ačkoliv je to u nových médií paradoxní, akce se bohužel nenatáčela a ani ji nikdo nestreamoval; ale aspoň se novomediálně twítovalo – kdo by se tedy chtěl podívat na relevantní příspěvky, oficiální hashtag (na Twitteru, Instagramu a FB) byl #SNMdesitka.

Současně je dlužno dodat, že i když byl Vinohradský pivovar zaplněný, řada studentů i učitelů na "desítce" i tak chyběla – například zakladatelka a první vedoucí SNM, Petra Štogrová-Jedličková či tehdejší ředitel ÚISK Richard Papík. A nebo lidé z CIANTu, se kterými obor zejména v začátcích velmi úzce spolupracoval.

Diskutující a popíjející StuNoMe Denisa Kera, Dita Malečková a Máša Dudziaková
Vlevo: pohled na diskutující a popíjející StuNoMe; vpravo: tři novomediální femme-fatale - Denisa Kera, Dita Malečková a Máša Dudziaková

Každopádně ať měli studenti a absolventi s oborem jakékoliv zkušenosti, a ať už je studium v profesním životě zavedlo kamkoliv (do médií, k marketingu či na sociální sítě), myslím, že Studia nových médií jsou velmi zajímavý obor plný zajímavých lidí, a společně s ostatními jim přeji řadu dalších podobných narozenin. Byť je pravděpodobné, že na #SNMdvacítku už budeme potřebovat minimálně Sazka arénu.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 3)
RYLICH, Jan. #SNMdesítka aneb 10 let nových médií. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 9 [cit. 2023-12-03]. urn:nbn:cz:ik-17848. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17848

automaticky generované reklamy