Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rozšíření modelu CERIF pro lepší orientaci v oblasti vědy a výzkumu (Metod Majchrák)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Rozšíření modelu CERIF pro lepší orientaci v oblasti vědy a výzkumu (Metod Majchrák)

0 comments
Autoři: 

Další příspěvek si připravil Metod Majchrák ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Otázky, které si mladý výzkumík klade v počátcích svého výzkumného projektu, narážejí na problematiku zpracování více entit v oblasti vědy a výzkumu, a to v různých systémech.

V roce 1991 vznikla nezisková organizace EuroCRIS (The European Organisation for International Research Information), která se specializuje na informační systémy pro VaV. Organizace je autorem a propagátorem standardu CERIF, jež se zaměřuje na entity v oblasti VaV (osoby, projekty, publikace, organizační jednotky, ...) a vztahy mezi nimi. Systémy založené na CERIF již fungují na národní úrovni v některých státech (např. Norsku, Holandsku apod.).

Projekt pracující s modelem CERIF, který Metod Majchrák představil, je navržen pro Fakultu informatiky a informačných technológií STU. Projektový tým navrhl datový model, který vychází z CERIF a obsahuje navíc tematickou mapu pojmů. Autor příspěvku dále popsal zdroje dat a metodiku jejich získávání, způsob zpracování dat a provedenou analýzu.

(kh)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Rozšíření modelu CERIF pro lepší orientaci v oblasti vědy a výzkumu (Metod Majchrák). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13869. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13869

automaticky generované reklamy