Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Redakce navštívila profesora Fiedlera ve Vídni

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Redakce navštívila profesora Fiedlera ve Vídni

0 comments

Čtvrtek 29. 4.

10:00 odjezd z Prahy
Do Brna jsme dojeli bez problémů, nadšení ochladlo, když jsme si uvědomili, že jsme měli před 80 kilometry odbočit na Znojmo. Ale teď již bez legrace. Cestou jsme testovali Nokia Communicator, stručně řečeno, připojovali se k našemu poštovnímu serveru a zjišťovali, jak vypadá Ikaros na displeji mobilního telefonu a připravovali Petru na náš příjezd.

Znojmo: nalezena dětská knihovna s nápisem "S esperantem do celého světa". Znak internacionálního cítění nebo se takto Znojmo připravuje na vstup do Evropské unie? Každopádně Rudoarmějec je na náměstí stále v pohotovosti. Pěkné, Dyjí obtékané město.

Hatě/Kleinhaugsdorgf: při čekání ve frontě před rakouskou celnicí jsme se rozhodli krátit si čas fotografováním. Při té příležitosti jsme zjistili, že jsme náš digitální fotoaparát zapomněli ve Znojmě v hospodě.
Návrat do Znojma. Fotoaparát nenalezen. Chvíle debaty, zda máme v hospodě pro nového majitele nechat i příslušenství. Návrat na hranice, druhé překročení státní hranice.
Před billboardem firmy Eurotel "Komunikace bez hranic" skončil signál obou provozovatelů mobilní komunikace jako když utne. Dále pokračujeme bez spojení se světem.
Setkání s ženou, polévající jakousi tekutinou chodník - divné.

17:00 příjezd do Vídně. Vyzvedáváme Petru v Institutu (IWM)


Pátek 30. 4.

Výlet do Schoenbrunnu - stromy zde nepochopitelně mají tvar čtverce, procházka městem, výstava artefaktů Salvatora Dalího.

dali.jpg


14:00 setkání s profesorem Fiedlerem, známým bohemistou. Dlouho oboustranně připravované setkání se uskutečnilo v hotelu Sacher, nad vyhlášenou pochoutkou. Profesor Fiedler zdůraznil, že Ikaros je periodikem, které sleduje, zaměstnává dokonce tým překladatelů, kteří články okamžitě po vydání převádějí do němčiny. Profesor Fiedler přijal naši výtku k jeho práci s informacemi. Na naši připomínku, že neověřené informace není možné seriozně publikovat, tvrdil, že jeho informace byly vždy ověřené natolik, že víc už to není možné (vzhledem k tomu, že jeho výzkum Cimrmanova života přinesl více matoucích, než přínosných informací, a že čeští cimrmanologové mají díky tomu práci navíc, je tento výrok nepravdivý).

Prof. Fiedler nabídl Ikarovi pravidlenou rubriku "Zimmermanische Quellen im Internet". Bude se jednat o tematicky členěné příspěvky, vážící se k aktuálním tematům cimrmanologie, konkrétně ke konferencím, uskutečněným v prvním čtvrtletí tohoto roku. Např. Cimrman a teorie relativity (zaměřeno na fulltextové rozbory příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci v Curychu), Cimrmanovo systematické třídění a jeho použití v 21. století (konference v Londýně), Je rukopis Cimrmanův Písně o Nibelunzích skutečně nejstarším dochovaných exemplářem? (Ranně středověké rukopisy z Cimrmanovy sbírky, konference v Mohuči).


Sobota 1. 5.

Svátek práce, rakouská SPO pořádá demostrace.
Hundertwasser Haus, Kunsthaus Wien - výstava F. Hundertwassera. Procházka Belvederem, botanickou zahradou - úžasné cca desetimetrové bambusy. Stephansdom, výstup na věž, vzhledem k tomu, že je v rekonstrukci, není nic vidět. Kostel Karla Boromejského. Pokus o sehnání něčeho k jídlu, bezúspěšné - vše zavřeno.


Neděle 2. 5.

Pobřežní expozice vody, tedy akce zdůrazňující význam vody v životním prostředí, delší chvíli jsme si hráli s pumpou, potůčkem a vírem . Pražští radní by si z takovýchto akcí mohli vzít příklad, obyvatele i turisty to baví.
Je zataženo, spolu s davem turistů jdeme to Kunsthistorisches museum, pěkná výstava jakéhosi starého germánského hrobu.
Odjezd v 17:30 do Prahy.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Redakce navštívila profesora Fiedlera ve Vídni. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 6 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-10365. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10365

automaticky generované reklamy
registration login password