Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Personalizace, lokalizace a sémantické vyhledávání skutečně fungují? (Karen Blakeman)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Personalizace, lokalizace a sémantické vyhledávání skutečně fungují? (Karen Blakeman)

0 comments
Autoři: 

Karen Blakeman

Karen Blakeman, zástupkyně RBA Information Services (Velká Británie), zahájila svou přednášku konstatováním, že sémantické prvky dnes tvoří běžnou součást vyhledávání. Mění nejen výsledky, ale i přístupy a strategie, které jsou úspěšné.

V současnosti všechy vyhledávače a mnoho dalších služeb využívá personalizace, lokalizace a sémantického vyhledávání. Společnosti přitom sledují, co je vyhledáváno a to ovlivňuje i jiné služby. Tak například při vyhledávání informacích o cestě na nějaké místo mohou ostatní navštěvované a propojené služby nabízet na několik následujících dní možnosti ubytování v okolí místa, které bylo zmíněno v prvotním hledání. Toto je dobře vidět na Googlu, který často experimentuje s přizpůsobováním výsledků vyhledávání uživatelům a jejich chování.

Google může do jisté míry ovlivnit a manipulovat s uživatelem, podle toho, jaké mu zobrazí výsledky. Samozřejmě záleží na algoritmu, ale některé výsledky, přestože jsou relevantní mohou být Googlem skryty a je těžké nastavení řazení obejít.

Podobně často je využívána také lokalizace, která může být spojena např. s přiřazením ke státu i městu. Při vyhledávání jsou pak upřednostněny výsledky, které mají nějaký vztah k místu, ze kterého vyhledávání probíhá. Google i další vyhledávače (např. Bing) také podporuje uživatele tím, že jim umožní přeložit lokální záznamy vyhledávání. Díky tomu např. pokud Angličan vyhledává ZOO v Praze, vyhledavač mui nabídne českou stránku automaticky přeloženou do angličtiny.

Typ vyhledávání také ovlivní předložené výsledky. Pokud si třeba Google myslí, že je hledána osoba, nabídne více výsledků ze sociálních služeb. Pokud se domnívá, že jde o pokrm, pak ve výsledních nabídne především recepty. A když kupříkladu vyhodnotí, že je hledán odborný text, upozorní na možnost vyhledávání v Google Scholar.

Google se navíc stále snaží učit a získávat o uživateli nové informace. Pokud opakovaně vyhledává něco, co na poprvé vyhodnotil jako překlep, postupně se přikloní k vyhodnocení, že se nejednalo o překlep a jsou zobrazeny jiné výsledky, bližší přesnému znění dotazu uživatele. Vyhledavač Google se také přizpůsobuje sociálním sítím a zájmu uživatelů o ně. Při přihlášení a propojení služeb upřednostňuje výsledky relevantní s ohledem na sociální spojení uživatele. Google ale není zcela globální, a některé jeho funkce jsou uvolněny jen pro vyhledávání z USA a UK.

Uživatelé by si každopádně měli dávat pozor, co všechno o nich Google zjišťuje. Měli by také vědět, že Google jejich chování sleduje a na jeho základě se jim snaží přizpůsobit. Proto bylo nabídnuto několik tipů, jak vyhledavač přesvědčit, aby respektoval, to, co uživatel chce, a jak obejít některé algoritmy, které má nastaveny. Ty pro většinu uživatelů fungují velmi kvalitně, ale někdy se člověk může se dostat mezi minoritu, na kterou Google není zcela připravený.

(pk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Personalizace, lokalizace a sémantické vyhledávání skutečně fungují? (Karen Blakeman). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-13702. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13702

automaticky generované reklamy