informační profese

Soft skills jako součást osobnostně sociálního rozvoje v informační a knihovnické profesi

English title: 
Soft skills as part of personal and social development in the information and library profession
Abstract: 

This article describes the problems of personal and social development in information and library profession. It also deals with implementation soft skills in preparation for their profession.

Osobnostní růst, osobnostní rozvoj či osobnostně sociální rozvoj patří k termínům, na které dnes narazíme s určitou nadsázkou prakticky kdekoli. Nikoho tedy zřejmě nepřekvapí, že se s nimi čím dál tím častěji můžeme setkávat i ve vzdělávací sféře, kde se tyto pojmy objevují především v souvislosti s přípravou na určité profese. Základním východiskem je přitom oprávněný předpoklad, že o skutečně účinném a efektivním pracovním výkonu nerozhodují ani tak faktické odborné znalosti a dovednosti (občas také nazývané jako hard skills), ale daleko spíše dovednosti měkké, průřezové nebo např. životní (McLaughlin, Byers, 2001; Valenta, 2006).

Kolář, Jan; Nehyba, Jan. Soft skills jako součást osobnostně sociálního rozvoje v informační a knihovnické profesi. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6359>. urn:nbn:cz:ik‐006359. ISSN 1212-5075.

Glosa k článku Rudolfa Vlasáka „Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie“

Článek doc. Vlasáka v zářijovém čísle elektronického časopisu Ikaros mne přiměl k zamyšlení nad termíny, o nichž píše, a vyprovokoval mne k reakci. Jde mi konkrétně o níže uvedenou pasáž, s níž nesouhlasím:

Burgetová, Jarmila. Glosa k článku Rudolfa Vlasáka „Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie“. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5720>. urn:nbn:cz:ik‐005720. ISSN 1212-5075.

Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie

English title: 
Information and computer disciplines - notes from terminological history
Abstract: 

Some retrospective views on the name of our information profession are considered from the viewpoint of differencies between the French, Soviet-Russian, and English terminology. Informatics („informatika“ in Czech) from the 1960s to the beginning of the 1990s in contrast to l’informatique used now for computer science in continental Europe. Several usable terms for non-library information professions are discussed.

K následujícím poznámkám mě inspiroval článek mého německého kolegy původem z NDR Manfreda Bonitze [1], který jsem náhodou nepřehlédl v přehledu obsahů čísel u nás dnes už zapomenutého časopisu Naučno-techničeskaja informacija, vydávaného ruským národním vědecko-informačním centrem VINITI.

Vlasák, Rudolf. Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie . Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5687>. urn:nbn:cz:ik‐005687. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah