Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nová pravidla tvorby přístupného webu

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nová pravidla tvorby přístupného webu

0 comments
Anglicky
English title: 
New Web Accessibility Guidelines
English abstract: 
<p>New Accessibility Guidelines for the web sites of a public administration were published in mid June 2007. The content of these guidelines has provoked big discussion.</p>

17. července 2007 byla české veřejnosti oznámena zpráva o vydání nových pravidel tvorby přístupného webu. Pravidla jsou zveřejněna na adrese http://www.pravidla-pristupnosti.cz/. Tato informace na českém internetu rozvířila velkou diskusi.

Jedná se o přepracovanou verzi pravidel, která vznikla v roce 2004 jako Best Practice na Ministerstvu informatiky ČR. K přepracování pravidel došlo v rámci výzkumného úkolu projektu vědy a výzkumu vypsaném v roce 2006 Ministerstvem informatiky. Pravidla jsou zpracována pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb [4]. Pravidla by měla vstoupit v platnost od příštího roku [1].

Oproti platné verzi přibylo sedm pravidel, ubylo dvanáct pravidel a jedenáct pravidel bylo upraveno [1]. Jejich úprava se opírala o výzkum mezi handicapovanými uživateli, který byl proveden v rámci výše uvedeného výzkumného úkolu. Diskuze se vzápětí strhla především k článku na stránkách Přístupnost, kde jsou pravidla rozdělena podle novosti/úpravy a k jednotlivým pravidlům uvedeno vysvětlení a komentář. Mezi základní body střetu patří přílišná orientovanost na celosvětovou metodiku WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), ke kterým se přihlásily členské státy EU, přehrávání zvuků na stránkách, vyjmutí nutnosti definovat znakovou sadu v hlavičce dokumentu a v neposlední řadě přílišná formálnost definicí. Diskuze k článku je velmi zajímavá a cenná, na dotazy a kritiku odpovídali přímo autoři metodiky.

Zdroje

  1. BUREŠ, Jiří. Conblog : nová pravidla přístupnosti [online]. c2004, 19. 7. 2007 [cit. 2007-07-24]. Dostupný z WWW: <http://blog.converter.cz/index.php?p=1294&c=1>.
  2. DOČEKAL, Daniel. Pooh.cz : nová pravidla přístupnosti? Ehm, ehm, ehm. [online]. [2007], 17. 7. 2007 [cit. 2007-07-24]. Dostupný z WWW: <http://pooh.cz/pooh/a.asp?a=2014276>.
  3. ŠPINAR, David. Přístupnost : nová verze pravidel přístupnosti [online]. [2007], 17. 7. 2007 [cit. 2007-07-24]. Dostupný z WWW: <http://pristupnost.nawebu.cz/weblog/blogpost.php?post=142>.
  4. ŠPINAR, David, PAVLÍČEK, Radek. Pravidla tvorby přístupného webu [online]. [2007] [cit. 2007-07-24]. Dostupný z WWW: <http://www.pravidla-pristupnosti.cz/>.
Hodnocení: 
Průměr: 2 (hlasů: 2)
VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Nová pravidla tvorby přístupného webu. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 8 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12579. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12579

automaticky generované reklamy
registration login password