Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Letní potápění v moři nul a jedniček

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Letní potápění v moři nul a jedniček

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 
Vážení čtenáři,

pokud si projdete příspěvky červencového čísla, odhalíte v mozaice článků toto hlavní sdělení: postupující digitalizace připravuje knihovny o uživatele a postupující ekonomická krize je připravuje o peníze. Otázce změněné hospodářské situace byla ostatně věnována i letošní konference CASLIN, na níž zaznívala spousta hlasů a rad, co si počít. Netýkaly se ovšem jen peněz a jejich získávání, ale i změn, které mají knihovnám zajistit větší atraktivitu pro jejich uživatele i chlebodárce. Jedním z klíčů k (budoucímu) úspěchu (nebo jen prostému přežití) je přestat chápat digitální svět, který „kolem“ knihoven za několik málo let vyrostl (a kterého jsou ony samy součástí, ať chtějí, či nikoliv), jako ohrožení a začít jej vnímat jako příležitost. Někteří to už pochopili a po hlavně se vrhli třeba do virtuálního světa Second Life, i když prozatím jsou někdy vnímáni jako podivíni nebo dokonce zrádci těch „pravých“ knihovnických zásad a postupů.

Knihovny se mohou snažit sebevíc, ale pokud o nich nebude slyšet, dopad jejich činnosti bude minimální. O tom se na konferenci Knihovny a rock´n´roll přesvědčovali její účastníci. Změny dorazily i do činnosti, která je na první pohled poměrně konzervativní – akvizice. Řada příspěvků na jubilejním 20. semináři akvizičních pracovníků se totiž dotkla otázky, jak postupovat při získávání elektronických dokumentů.

Knihovny ovšem nejsou jen pasivními příjemci dokumentů, které vznikají jinde – samy také vytvářejí rozsáhlé databáze dokumentů, resp. jejich digitalizovaných obrazů. Několik úspěšných projektů z této oblasti přiblížila konference Digitalizace aneb Konec oslích uší. Pokud si však přečtete zprávu z konference TransISTor 2010, zjistíte, kolik problémů a otevřených otázek ještě digitalizace (zvláště netextových – tj. zvukových a audiovizuálních – dokumentů) obnáší, a uvědomíte si, že jsme vlastně pořád ještě na začátku.

O dovolené však tyto úvahy radši pusťte k vodě a začtěte se do nějaké poutavé knihy. Vsadíme se, že většina z vás si s sebou vezme klasický tištěný artefakt – vyjádřete se prosím v aktuální anketě.

A na závěr poznámka pro příznivce letní soutěže časopisu Ikaros: letos jsme si z několika důvodů rozhodli dát přestávku a letní soutěž nevyhlásit. Věříme, že neztratíme vaši přízeň a že se s vámi při řešení zapeklitých otázek setkáme třeba za rok.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Letní potápění v moři nul a jedniček. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 7 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-13515. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13515

automaticky generované reklamy
registration login password