Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovník na filmovém plátně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovník na filmovém plátně

2 comments
Autoři: 

Pravidelní čtenáři Ikara jistě zaregistrovali v Silvestrovském čísle digitální montáž "Librarian: Quest for the Sleep" s obličeji části členů redakčního týmu. Vzhledem k četným dotazům na původní snímek se v následujícím příspěvku pokusím o osvětlení rámce filmu, který nyní "hýbe filmovým světem".

change_m.jpg
orig_m.jpg

Jedná se o snímek s názvem "Librarian: Quest for the Spear" (="Knihovník: Hledání kopí"), který měl v USA premiéru 5. prosince minulého roku. Dějová linie filmu je jednoduchá a přímá, s rychlým spádem. Věčný student bez zkušeností z reálného života Flynn je vyhozen ze školy, kde se - dle slov svého profesora - "už nemá co naučit". Zanedlouho dostává nabídku z Metropolitan Public Library a je přijat do místní "tajné knihovny", takřka nekonečného "depozitáře kuriozit" s obrovskou magicko-technologickou mocí, jako je např. jablko Adama a Evy, Archa úmluvy nebo třeba Teslův prototyp elektromagnetické zbraně. Pečlivě střežená a utajená "knihovna" je ale následně vykradena, resp. je z ní odcizena jedna ze tří částí posvátného "Kopí osudu" (Spear of Destiny). A tak novopečenému správci/knihovníkovi nezbývá, než se vydat na dlouhou cestu plnou nebezpečí, cestu džunglí a pralesem, pronásledovat zloděje, svádět nekonečné boje s protivníky silnějšími než on atp. To vše s jediným cílem - vyhledat zbylé části kopí a zabránit tak jeho zneužití a (samozřejmě) získat ztracenou část kopí zpět a vrátit ji do bezpečí "knihovny".

Hollywoodští tvůrci se přitom přidrželi standardních klišé a stereotypů - jde o konfrontaci mezi "slabým a introvertním" se "silným a agresivním" v nerovném souboji. Co pak nemůže překvapit je fakt, že hlavním hrdinou je muž nesmělý, studiem a následně prací zcela pohlcený a jen pro ně žijící a dýchající, svobodný a bez přítelkyně. Pečlivý a s brýlemi, ponořený do knih a regálů, s očima svítícíma nadšením, když poprvé spatří divy a rozsah "knihovny". Typický "antihrdina", skoro politováníhodný tvor, prachožrout v aseptickém prostředí pečlivě až dokonale setříděné sbírky. Strážce pořádku, svatého či posvátného Řádu, který musí být za každou cenu udržen a zdokonalován, jde-li to. Neutrální až neviditelný prvek celého systému objektů knihovny, pověřený udržovat ideální stav bez vlastního života a zájmů jiných, než je "jeho fond".

Ale hle, jaká to změna, když Řád je porušen, když porušena je rovnováha, když odhalena je existence knihovny a tajemství jejího obsahu. Ba co více, když jeden kus náhle chybí!... To jsou brýle na blízko zahozeny, mysl knihovníka začíná se bouřit, povinnost vyvolá nutnost napravit chybu systému a nezkušený hrdina vrhá se do nebezpečí bez ohledu na vlastní život. Poslání je mu nade vše a on šplhá, padá, leze, plave... Jaká to změna z introvertního knihovníka v atraktivního mladíka, na kterém může najednou nejedna žena oči nechat. Ano, samozřejmě, Zlo, Chaos, egoismus a porušení pravidel knihovny, to vše v jednom, musí být po zásluze potrestáno, ve jménu Řádu a pořádku!

A právě přerod z antihrdiny na Hrdinu by měl být "těm z knihovnické praxe" (alespoň některým) bytostně známý a blízký. Neboť kdo nebojuje s chaosem nezpracovaných fondů? Kolik úsilí stojí udržení, uchránění současného "ideálního fondu" před rozkladnými silami nových nároků a zásahů zvenčí, udržení integrity?! Kdo by neuvítal uzavření knihovny před zákeřnými čtenáři a uživateli a kdo by jim - proboha - půjčil cokoli absenčně?! Mise může začít, dokument nebyl vrácen! Krádež! Chyťte ho, bijte ho... Vpřed knihovnice a knihovníci!... Všechny tyto těžkosti dokáží zvednout knihovnici či knihovníka ze židle, přinutí odložit tlusté brýle, oklepat usazený prach z ramen a vydat se na nesmiřitelnou cestu mstitele Řádu. Na cestu plnou střetů a bojů za Pravdu. Quest osamělého strážce proti rozkladným silám nepřátelského okolního světa může začít... jako ve filmu.

Ano, světlo světa spatřil v pravdě knihovnický hrdinský epos jako z minulého století. Co více napsat, než že autoři dokázali takřka nemožné - přes užitá klišé poukázat na některé důležité body přežité v knihovnické praxi a zároveň tuto profesi zpřístupnit a vyzdvihnout v očích široké (filmové) veřejnosti. Po shlédnutí tohoto filmu nelze než zvolat: "Ano, i já bych chtěl být takovým knihovníkem!"

A lze se jen ptát, kdy se dočkáme pokračování "ze současnosti", které by mohlo nést název např. "Librarian: Virtual Revolution" - nebo bude i ono slovo "knihovník" konečně nahrazeno něčím jako "Information Gate-Keeper"?

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTOGR, Jakub. Knihovník na filmovém plátně. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 1 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-11762. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11762

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Je to bezva, Pišťuchu!

Vtipna, mila recenze, ale je slovo knihovnik pejorativum, ktere je nutno
nahradit gate-keeperem?