Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovnictví v kostce v živých obrazech

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovnictví v kostce v živých obrazech

0 comments
Knihovnický happening se konal 18. října v pravé poledne na Staroměstském náměstí a formálně/neformálně zahájil Týden knihoven. Přes drobné technické potíže - rozkopané okolí pomníku Mistra Jana, kde se to celé mělo konat - se akce opravdu zdařila. Přítomní byli nadšeni, a to i přesto, že mnoho z nich nic nevidělo ani neslyšelo (v příštím roce se to určitě nějak vyřeší). Neknihovníci mohli jen litovat, že mezi nás nepatří. V tisku byl happening zmíněn sporadicky, ale o tom více v článku Ivy Celbové.
Srdce happeningu - Zlata Houšková, po mnoha obavách září a již bezmezně důvěřuje ve schopnosti knihovníků.
Po stránce tvorby transparentů projevili knihovníci značnou míru invence. Když jde o legraci, neznají knihovníci míru.
Knihovnická skupina VOREL (Liberec) předvedla "Průřez knihou". Na snímku pravěká žena, v ruce má právě vytvořeného věstonického Venouše. V pozadí transparent perly jihočeských knihoven - Městské knihovny Jindřichův Hradec.
Stále skupina VOREL (Velkolepé originální retrospektivní eklektické lapidárium). Vývoj knihy je ve fázi egyptské, na snímku Kleopatra a pravěká žena. Představitelky obou postav byly skutečně spoře oděny, pravěká žena dokonce bez bot.
Knihovna Kroměřížska - Homo Bibliotecus Informaticus. Na snímku knihovnice rozvinutého socialismu, v pozadí se zelenými vlasy knihovník digitálního věku. V žlutých šálách čeká na svou chvíli Okresní knihovna Havlíčkův Brod.
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana z Uherského Hradiště názorně předvedla Počátky českého písemnictví.
Výsledek badatelského úsilí prezentovala Knihovna města Plzně. Knihovníci vědecky podloženou metodou dokázali, že Kronika trojánská (1468) je skutečně první tisk na českém území.
Městská knihovna v Třebíči přesvědčovala publikum o pravosti Rukopisu královédvorského a zelenohorského.
Okresní knihovna Havlíčkův Brod předvedla informační explozi, proti očekávání nikoliv výbuchem. Naopak zlikvidovala zavilý vir a poradila si i s problémem roku 2000.
Dlouho připravované a několikrát i vylepšované vystoupení redakce Ikaros "Knihovny na WWW" se povedlo, i diváci se tvářili, že pochopili, co jsme měli na mysli.
Pro pořádek stručně přiblížím, co bylo skutečným obsahem našeho vystoupení. Na počátku byl server (v našem případě NK ČR).
K serveru se postupně připojovaly knihovny (STK, NLK, regionální knihovna). Poté se knihovny spojily do sítě i navzájem.
Knihovny si mezi sebou posílaly požadavky, vyžádané dokumenty byly přenášeny po Síti, prostřednictvím vozíčku.
Pád serveru se pochopitelně dotknul všech knihoven, které se též podílely na jeho oživení.
STK efektní pavučinou předvedla Integrovanou virtuální knihovnu.
Knihovny Valašského království reprezentovala těžko spočítatelná veselá skupina tančících a zpívajících knihovníků všech věkových skupin.
Rozdávali valašské produkty (zdroje se rozcházejí v tom, o jaké produkty skutečně šlo) a přečetli valašskou ústavu, v které mimo jiné stojí, že knihovník může opustit knihovnu, když se pálí slivovice.
Knihovna K. Dvořáčka z Vyškova polapila a přivezla jednovaječné dvojče pátera Vrby.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Knihovnictví v kostce v živých obrazech. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 10 [cit. 2023-11-29]. urn:nbn:cz:ik-10422. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10422

automaticky generované reklamy
registration login password