Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Katalog perských rukopisů z Národní knihovny ČR na CD-ROM

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Katalog perských rukopisů z Národní knihovny ČR na CD-ROM

0 comments
Ve spolupráci Národní knihovny ČR a Albertiny icome Praha s domácím nakladatelstvím Dar Ibn Rushd, které se orientuje na produkci knih arabské provenience, vyjde pravděpodobně na přelomu září a října 2000 elektronický katalog sbírky perských iluminovaných rukopisů, která je součástí historického fondu Národní knihovny ČR (FÁREK, Michal. Perské rukopisy v Národní knihovně ČR. Praha : NK ČR ; Albertina icome Praha ; Dar Ibn Rushd, 2000. 44 s., il. + 1 CD-ROM). Stejně jako obdobný soupis arabských rukopisů, který vznikl v roce 1999 a který vzbudil značnou odezvu v zahraničí, tento počin představuje rozšíření projektu Memoriae Mundi Series Bohemica, který je zaměřen na digitalizaci středověkých textových rukopisů z kategorie tzv. drobných žánrů (např. kázání, legendy). Projekt je rozvíjen v rámci celosvětového programu Memory of the World, vyhlášeného UNESCO v roce 1992, a na jeho realizaci se podílejí Národní knihovna ČR a Albertina icome Praha, resp. její dceřinná společnost AiP Beroun.

Databáze má textově-obrazový charakter - bibliografické údaje, které jsou uloženy v metadatovém formátu DOBM, který byl vyvinut Albertinou icome Praha speciálně pro účely digitalizace a který byl v roce 1999 schválen jako standard na půdě UNESCO, jsou doplněny digitálními kopiemi vybraných listů nebo miniatur, které byly pořízeny na specializovaném pracovišti provozovaném v pražském Klementinu. Katalog, který doprovází publikace Perská literatura v Národní knihovně ČR od Michala Fárka z Filozofické fakulty UK, obsahuje záznamy 149 dokumentů pocházejících z období od 14. do 20. století. Nejvíce je zastoupena beletrie (poezie) od nejvýznamnějších perských spisovatelů. V odborné literatuře převažují díla z filozofie, mystiky, lékařství, astronomie, astrologie a historiografie.

Veškeré náklady spojené s tímto počinem pokryl sponzorský dar od Československé obchodní banky ve výši 660 tisíc korun. Katalog vyšel v nákladu 1200 kusů, z tohoto počtu obdržela ČSOB 500 kusů. Zbytek nabízí Albertina icome Praha v ceně 630,- Kč (včetně DPH).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Katalog perských rukopisů z Národní knihovny ČR na CD-ROM. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 7 [cit. 2024-05-28]. urn:nbn:cz:ik-10603. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10603

automaticky generované reklamy