Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jaký byl třetí ročník Veletrhu dětské knihy v Liberci?

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Jaký byl třetí ročník Veletrhu dětské knihy v Liberci?

0 comments

Ve dnech 17.-19. března 2005 proběhl v Liberci třetí ročník Veletrhu dětské knihy - s hlavním tématem "Prostor pro dítě s knihou".

Samotný veletrh probíhal, stejně jako v předchozích letech, na libereckém výstavišti. V rámci jednotného "image" veletrhu (internetové stránky, propagační materiály) byly prosklené části jednotlivých pavilonů výstaviště vyzdobeny barevnými foliemi s motivy dětských obličejů, které celý areál příjemně oživily.

V prostorách výstaviště se prezentovali nejvýznamnější nakladatelé, vydavatelé a distributoři dětské literatury z České republiky, např. Albatros, Státní pedagogické nakladatelství, Egmont ČR, Fortuna, Mladá fronta, Didaktis, Prodos, Delta - Macek, Portál a další. Počet nakladatelství se oproti roku 2004 výrazně nezměnil, nabídka knih a učebnic byla velmi bohatá a pestrá.

Jeden z pavilónů byl věnován zahraničním expozicím - prezentovali se zde zástupci Polska, Španělska a Íránu. Tyto expozice doplnila výstava dětských knih několika dalších států - Německa, Rakouska, Finska, Švédska, Lotyšska, Nizozemí a Ruska. Atmosféru zahraničního pavilonu významně obohatily výstavy lotyšských ilustrací autorky Anity Paegle a nejlepších slovenských ilustrací roku 2004.

Veletrh byl významně obohacen kvalitním doprovodným programem určeným primárně dětským návštěvníkům. Nejvýznamnější část doprovodného programu, jejímž pořadatelem byly Kulturní služby Liberec, s. r. o., se po celé tři dny odehrávala v pavilonu I.
Děti měly možnost vstoupit do světa knih a literárních hrdinů, možnost vnořit se do imaginárních světů. Organizátoři se pokusili nenásilným způsobem a hravou formou přiblížit vybrané kvalitní knižní tituly, které jsou v současné době na trhu.

Zajímavým zpestřením byla knihařská dílna, vybavená historickými stroji a nástroji, ve které přední česká knihařka Jarmila Sequensová předváděla ukázky knihařského řemesla, zejména strojního a ručního zlacení, které si mohli návštěvníci sami vyzkoušet. Atmosféru dotvářely výstavy vzácných knižních vazeb a výtvarných prací studentů Střední pedagogické školy a gymnázia Jeronýmova z Liberce.

V "komornějším" prostředí Čítárny probíhala po celou dobu veletrhu čtení z oblíbených knih, tematické pořady a křty nových knížek. Ve stejném pavilonu se mohli také dětští návštěvníci zapojit do činnosti studia Dětské televize, seznámit se s nezbytnou vysílací technikou, vyzkoušet si hovořit před kamerou atd.

Významnou akcí prvního dne veletrhu bylo vyhlášení nominací na "Zlatou stuhu" - cenu za nejlepší dětskou knihu roku, jejímž pořadatelem je česká sekce IBBY. Vyhlášení se uskutečnilo v obřadní síni liberecké radnice. Nominováni zde byli nejvýznamnější čeští spisovatelé a ilustrátoři dětských knih. Vítězové Zlaté stuhy budou vyhlášeni na veletrhu "Svět knihy" v květnu v Praze.

Akce doprovodného programu probíhaly také v dalších významných kulturních institucích v Liberci a v Libereckém kraji. Pro děti základních škol byla uspořádána divadelní představení v Naivním divadle a Divadle F. X. Šaldy. Zpestřením nabídky doprovodného programu byla možnost návštěvy Zoologické a Botanické zahrady v Liberci za zvýhodněné vstupné.

Svými aktivitami se zapojila také Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVK). Již od 1. března hostila výstavu Klubu ilustrátorů dětské knihy "To nejlepší z ilustrace 2004", která představila současnou dětskou ilustraci, a výstavu "Books for Children" podpořenou Britskou radou v Praze. Za zmínku stojí dvoudenní seminář "Současnost literatury pro děti a mládež", který připravila KVK ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. První den byl věnován zejména teoretické rovině dětské knihy a dětského čtenářství, téma druhého dne korespondovalo s hlavním mottem veletrhu - "prostor pro dítě s knihou". Cílem bylo prezentovat možnosti práce s dětským čtenářem z pohledu pedagoga, psychologa i knihovníka. Zazněly příspěvky např. Mgr. Zlaty Houškové, PhDr. Vladimíra Píši, Miloše Zapletala a dalších.

Velký úspěch zaznamenalo mimo jiné interaktivní divadelní představení pro mateřské školy "Můj medvěd Flóra" a také interkulturní dílny (tzv. protipředsudkové) pro děti 5.-6. tříd ZŠ připravených ve spolupráci s Multikulturním centrem v Praze.

Celkově lze 3. ročník veletrhu hodnotit jako velmi úspěšný, kladně hodnocený jak ze strany návštěvníků - branou výstaviště jich prošlo za tři dny téměř 8 500 - tak ze strany samotných vystavovatelů. Věříme, že veletrh splnil svůj cíl a svým dílem přispěl k rozvoji čtenářství u dětí.

Informace o letošním ročníku budou v nejbližších dnech uveřejněny na stránkách veletrhu.

Následující fotografie pocházejí z archivu Sdružení pro veletrhy dětské knihy.

veletrh1.jpg

veletrh2.jpg

veletrh3.jpg

veletrh4.jpg

veletrh5.jpg

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PETRÝDESOVÁ, Dana a PROVÁZKOVÁ, Ivana. Jaký byl třetí ročník Veletrhu dětské knihy v Liberci?. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 4 [cit. 2023-11-29]. urn:nbn:cz:ik-11800. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11800

automaticky generované reklamy