Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IT Inspiration 2018

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

IT Inspiration 2018

0 comments
Autoři: 

Dne 3. října 2017 se v pražském sídle firmy Microsoft konal již třetí ročník konference, organizovaný společností SoftwareOne, nazvané IT Inspiration 2018. Cílem této pravidelné akce je seznámit posluchače s novými trendy nejen z oblasti IT. Spojení SoftwareOne a Microsoftu není náhodné. Pořádající společnost se věnuje inovacím ve službách správy softwarového portfolia klientů a licencování softwaru. Microsoft ocenil SoftwareOne titulem Partner of the Year 2017 pro Českou republiku. 

Prvním přednášejícím byl Petr Ludwig, autor knihy Konec prokrastinace a zakladatel vzdělávacího institutu GrowJOB, který se zabývá osobním a firemním růstem. Ludwig zmínil základní motivační myšlenky a vysvětlil několik poznatků z psychologického hlediska lidského chování: pronesl tezi, že lidský mozek, který se po celá staletí prakticky nezměnil, se v době informační exploze složitě adaptuje na vnímání okolního světa. Čím více má člověk možností, tím horší je vybrat si jednu z nich, a nastává tak rozhodovací paralýza, z čehož vyplývá, čím více možností, tím je menší spokojenost.

„Lék na složitost je jednoduchost,“ poznamenal Petr Ludwig a připomněl, že americká Deklarace nezávislosti čítá 1300 slov, zatímco vyhláška Evropské unie o prodeji zelí jich obsahuje téměř 27 tisíc slov. Petr se ve svém bloku také zabýval pojmem hrdinství, které dle něj, začíná již na malých drobnostech a dá se vytrénovat. „Malým hrdinstvím může být vstávání na první zazvonění budíku, jít si ráno zaběhat, zkrátka najít v sobě schopnost opouštět komfortní zónu. Naše spokojenost se nachází mimo komfortní zónu, jen si vzpomeňte, jak jste dosáhli svých dosavadních úspěchů nebo na seznámení s partnerem,“ vysvětloval Petr.

Na nešťastném úmrtí seniora, které se v roce 2014 odehrálo na pardubickém vlakovém nádraží, který se pomalu udusil pečivem v přítomnosti mnoha osob, přiblížil přednášející známou rovnici, že čím více je lidí přítomno nějaké situaci vyžadující poskytnutí pomoci, tím je menší šance, že se tak někdo zachová. „Myslíte si, že ti lidé, kteří nepomohli, jsou v jádru špatní?“ zeptal se na závěr Petr a přednášku zakončil citátem Edmunda Burkeho: „Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali.“

Petr Ludwig
Petr Ludwig hovořil o prokrastinaci, rozhodovací paralýze i efektu přihlížejícího

Následující přednášku spolu prezentovali zástupci firmy SoftwareOne Dalibor Lukeš a Michal Šafář na téma přechodu do cloudu jako příležitost k zásadní změně ve firemní kultuře. Řečníci představili, jak se mění firemní prostředí a jaké jsou trendy budoucího vývoje. Standardem se již stává práce odkudkoliv, která obnáší například sdílení dokumentů, online porady, využití sociálních sítí nebo inovace v interní komunikaci napříč týmy.

Podnikový architekt Petr Lipka popisoval aplikované inovace, které se stávají novým firemním DNA České spořitelny. Přednáška o problematice pojednávala velmi obecně. Petr prozradil, že Česká spořitelna od roku 2014 využívá některá softwarová řešení od firmy Google, jako jsou například emailové služby a jiné z možností Google Apps.

Velmi zábavou a poučnou prezentaci na téma bezpečnosti osobních údajů představili David Kalenda a Martin Albrecht, specializovaní konzultanti SoftwareOne. Osobní údaje jsou v posledních letech velkým tématem a zasahují do mnoha odvětví. Osobním údajem je nejenom jméno, příjmení, adresa či rodné číslo, ale také například počet dětí, biometrické údaje, politický postoj, obrazový záznam z kamerového systému, zůstatek na účtu, znalost cizích jazyků nebo lokalizační údaje uchovávané mobilním operátorem.

Sehraná dvojice řečníků se věnovala především pojmem GDPR (General Data Protection Regulation), což je nové revoluční nařízení Evropské unie, které vzejde v platnost 25. května 2018 a výrazně zvýší ochranu osobních údajů. GDPR se dotkne každého z nás. Občané Evropské unie budou mít nová práva a větší kontrolu nad svými osobními údaji, například si budou moci vyžádat údaje o své osobě anebo využít právo na „zapomenutí“, díky kterému budou bez prodlení vymazány osobní údaje z databáze zpracovatele. „Jako zpracovatel osobních dat tedy zapomenu, ale musím vědět, že jsem zapomněl,“ dodal David Kalenda.

Za osobní údaje budou nově považovány také technické parametry jako IP adresa, e-mail nebo cookies. Zpracovatel osobních údajů bude mít nově povinnost ohlásit jakýkoliv únik nebo nebezpečí ohrožení osobních dat Úřadu na ochranu osobních údajů do 72 hodin od zjištění incidentu. Porušení GDPR bude mít za následek astronomické pokuty v řádu desítek milionů eur dle závažnosti. Přednášející připomněli, že toto nařízení opravdu nelze brát na lehkou váhu a nelze s úpravami firemní kultury a zabezpečení dat čekat až na květen příštího roku.

Martin Albrecht a David Kalenda předali v závěru prezentace slovo Davidu Horadovi, který pracuje na pozici business security officer v NN pojišťovně a penzijní společnosti. David krátce hovořil především o svých praktických zkušenostech při předběžném zavádění opatření požadovaných blížícím se právním ustanovením GDPR.

Cloud architekt firmy SoftwareOne Petr Rosol provedl posluchače strastmi přechodu do cloudu, což obnáší vzdálený přístup k veškerým firemním datům a práci s nimi prakticky odkudkoliv. Petr předal slovo Davidu Kalendovi, který v přednášce pokračoval. David se zabýval rozdělením přechodu do cloudu na jednotlivé díly v tzv. modelu „porcování medvěda“ a seznámil přítomné s problematikou zálohování a automatizací cloudového řešení, důkladným vícefaktorovým ověřením identity pro ochranu před možnými kybernetickými útoky. Blok zakončil David Kalenda varováním: „Nelze data jednoduše vzít a nahrát do cloudu.“

Porcování medvěda v cloudu
Porcování medvěda v cloudu od firmy SoftwareOne

V závěrečné prezentaci Dalibor Kačmář z Microsoftu, kde pracuje jako ředitel divize Cloud a Enterprise, uvedl příklady nastávajících trendů v oblasti IT, umělé inteligence a internetu věcí (IoT). Dalibor definoval internet věcí, jako revoluci byznysu poháněnou technologií. Inspirací byly představené reálné ukázky použití spojených technologií v praxi. Společnost Rolls-Royce je známá nejen z automobilového průmyslu, nýbrž také jako výrobce leteckých motorů, kterou firma dovedla téměř k dokonalosti.

Britská firma využila možnosti IoT a osadila letecké motory mnoha senzory a nabídla tak leteckému průmyslu nový rozměr. Letečtí dopravci jsou nyní schopni kontrolovat online obrovské množství informací o poloze letadel, stavu motoru, objemu zbývajícího paliva, provedení inspekcí nebo například predikce poruchy konkrétních součástí motorů. „Při spojení různých dat, získáme naprosto odlišnou inteligenci než z jednotlivých dat samotných.“ Dalibor Kačmář spojení zjednodušil větou: „Je to kus železa doprovázený službou.“ Demoverzi služby Rolls-Royce lze nalézt na stránce https://rolls-royce.azurewebsites.net/#/fleetlocation.

Ukázka informačního systému firmy Rolls-Royce sledující polohu a stav letadel
Ukázka informačního systému firmy Rolls-Royce sledující polohu a stav letadel

 Dalším příkladem, který Dalibor Kačmář představil, je moderní pobočka nové generace, jejíž prototyp je umístěn v budově Microsoftu. Inovativní pobočka je univerzální, může sloužit k prodeji různých produktů, sleduje pohyb lidí, provádí například správu front. Kamery odhadnou věk a pohlaví zákazníka, a dokáží tak personalizovat nabídku. Sledovány jsou také emoce, projevovaný zájem neboli emoční analytika.

Příkladná je situace, kdy si zákazník prohlíží mobilní telefon uchycený v bezpečnostním držáku, ten po pěti minutách manipulace odesílá personálu informaci na chytré hodinky, že konkrétní zákazník projevuje zájem o daný přístroj a personál zajistí další podporu a cílení na prodej produktu. Dalibor zdůraznil hlavní myšlenku své přednášky: „Nejlepší na tom je, že nehovoříme o technologiích, které budou dostupné za deset let. Využíváme technologie, které jsou dostupné dnes.“

Internet of Things (Internet věcí) jako změna business modelu
Internet of Things (Internet věcí) jako změna business modelu

Konference IT Inspiration 2018 překonala mé očekávání. Setkání bylo velice precizně naplánováno a profesionálně organizováno. Programový blok považuji za velmi vyvážený, vhodný nejen pro odborníky, ale také pro širší veřejnost. Dalibor Kačmář poskytl inspiraci, která je okamžitě aplikovatelná, David Kalenda a Martin Albrecht zase zábavnou formou představili nově chystanou legislativu. Vyzdvihnout musím vystoupení Petra Ludwiga, který do českého prostředí zabudoval mnoho nových zajímavých myšlenek a názorů v oblasti lidského chování a osobního rozvoje, sleduje výzkumy v zahraničí, dokáže publikum strhnout, a hlavně má dar vysvětlit své poznatky na jednoduchých modelech.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
RADA, Miroslav. IT Inspiration 2018. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 8 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-18154. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18154

automaticky generované reklamy