Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ing. Hana Študentová – nekrolog

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Ing. Hana Študentová – nekrolog

0 comments
Rubrika: 

V horkých srpnových dnech zasáhla Vědeckou knihovnu v Olomouci šokující zpráva o smrti její ředitelky Ing. Hany Študentové. Působila ve funkci sedm let a zemřela v pouhých 52 letech. Je vskutku těžké se tak brzy ohlédnout za její krátkou, ale významnou profesní kariérou.

Ing. Hana Študentová

Ing. Hana Študentová (26. 2. 1958 - 8. 8. 2010)

První léta jejího vedení znamenala značný pokrok pro olomouckou knihovnu, která se už tradičně řadí mezi nejbohatší svým fondem a nejvýznamnější v rámci informační páteře České republiky. H. Študentová se ujala funkce s velkým elánem a všechny udivovala, jak rychle a dobře se orientuje v knihovnickém světě. Uměla výborně navazovat partnerské vztahy a svých schopností využívala pro knihovnu naplno, bohužel i na úkor osobní spokojenosti a zdraví. Zemřela po dlouhé zákeřné nemoci 8. 8. 2010, zanechala po sobě dvě dospělé děti, manžela (všechny tři lékaře) a maminku.

Ing. Hana Študentová se narodila 26. 2. 1958 v Olomouci v úřednické rodině. Stojí za zmínku, že její otec V. Látal v padesátých letech prošel jako vězeň jáchymovským lágrem. Vystudovala střední ekonomickou školu, vysokoškolská studia rovněž v oboru ekonomie na VŠB v Ostravě dokončila na první mateřské dovolené a při zaměstnání. Vždy se zajímala o kulturu, z rodinného prostředí byla zvyklá na knihy a grafiky, kontakty s umělci a významnými osobnostmi Olomouce. Profesní kariéru zahájila na ředitelství Dopravních staveb, v roce 1992 přešla do Vědecké knihovny Olomouc jako vedoucí ekonomického oddělení a později přijala funkci zástupkyně ředitelky PhDr. M. Nádvorníkové, CSc. V září 2003 se stala ředitelkou.

Hana Študentová na přednášce

Podařilo se jí rozšířit profil VKOL o nový rozměr: kromě rozsáhlého informačního a komunikačního systému jako svého základního poslání knihovna začala přispívat ke zvyšování intelektuální, kulturní a duchovní úrovně Olomouckého kraje. Svými akcemi, z nichž mnohé přesáhly odborný knihovnický horizont, přitáhla širokou veřejnost. Zavedením nového periodika KROK (Knihovnická revue Olomouckého kraje) získala knihovna nové kontakty a příznivce v celé republice. Ing. Hana Študentová velkou péči věnovala finančnímu zajištění provozu knihovny a stavbám. S jejím jménem je spojeno dokončení rekonstrukce budovy ředitelství Vědecké knihovny v Ostružnické ulici, kompletní rekonstrukce skladů v Holické a Sokolské ulici, nezbytná rekonstrukce hlavní knihovní budovy v  Bezručově ulici, postupně realizovaná oprava budovy Červeného kostela a využití jeho okolí. Nejnáročnějším krokem byla přestavba tzv. provizorního skladu, který nahradila nová čtyřpodlažní budova. V ní byl mimo jiné vybudován trezor historických fondů, nové rozsáhlé pracoviště pro historické fondy, velké studovny a přednáškový sál. Tato budova napomohla k rozvoji multifunkčnosti knihovny v duchu obecných světových trendů. Dílo ředitelky H. Študentové bylo v roce 2008 oceněno medailí Z. V. Tobolky.

Hana Študentová a obrovský knižní svazek

Když se v červnu loňského roku poprvé podrobila náročné mozkové operaci, nikdo nepochyboval, že se tato neobyčejně vitální žena po nějakém čase vrátí do funkce. Diagnóza však byla neúprosná. I když další operace byly provedeny na špičkovém pracovišti v Praze a léčba byla na nejlepší světové úrovni, nemoc i náročná léčba zdolaly její síly.

Pro knihovníky Vědecké knihovny v Olomouci zůstanou trvalou vzpomínkou chvíle, které s nimi trávila v pohodě a se svým příznačným smyslem pro humor. Byla lidsky chápavá, soucitná, snažila se pomáhat prostřednictvím společenského vlivu, finančních příspěvků i osobní péčí. Ujímala se nešťastných a trpících, a to nejen lidí, ale i zvířat. Po její smrti zůstane v mnoha srdcích nezhojitelná rána.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VELIČKOVÁ, Helena. Ing. Hana Študentová – nekrolog. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 9 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-13525. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13525

automaticky generované reklamy
registration login password