Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu

0 comments
Autoři: 

Národní knihovna ČR obhájila v rámci druhého kola grantového programu MŠMT Informační infrastruktura výzkumu (program 1N) projekt 1N04170 Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu.

Tento projekt navazuje na předchozí LI01014 Optimalizace struktury informačních zdrojů fondů Knihovny knihovnické literatury odboru knihovnictví Národní knihovny ČR, který umožnil zakoupení významných oborových elektronických informačních zdrojů. Statisticky bylo sledováno využívání těchto zdrojů a praxe potvrdila, že tyto informační zdroje jsou maximálně potřebné pro odbornou veřejnost i do budoucnosti.

Cílem navazujícího projektu je zajistit kontinuitu potřebných informačních zdrojů a rozšířit online přístup pro další instituce. Bylo založeno neformální konsorcium, jehož členy jsou:

  • Národní knihovna České republiky;
  • Univerzita Karlova;
  • Masarykova univerzita v Brně;
  • Slezská univerzita v Opavě;
  • Knihovna Akademie věd ČR.

Hlavním cílem konsorcia je koordinace doplňování elektronických informačních zdrojů a zkvalitnění služeb jednotlivých institucí. Na základě schváleného projektu 1N04170 jsou od července 2004 do konce roku 2008 v institucích konsorcia online dostupné čtyři významné informační zdroje:

Library and Information Science Abstracts (LISA)

Databáze poskytuje abstrakty z více než 550 periodik publikovaných ve 20 jazycích v 65 zemích - pokrývá oblasti knihovnictví a odborných knihoven, informatiky, managementu knihoven, vyhledávání v online databázích, CD-ROM, hypertextu, nových informačních technologií, expertních systémů, strojového překladu, vydavatelství, audiovizuálních materiálů, internetových technologií, CD a DVD, WWW apod. Celkový počet záznamů je 184 000 s ročním přírůstkem 13 000 záznamů, aktualizace je měsíční.

Library Literature & InfoScience Fulltext (LLIS)

Indexována jsou knihovnická periodika, vybrané státní časopisy, monografie, sborníky z konferencí a diplomové práce v angličtině a dalších jazycích. Záběr databáze pokrývá automatizaci, katalogizaci, cenzuru, autorské právo, pracovní příležitosti, informační brokery, národní a mezinárodní knihovny, ochranu fondů, vydavatelství, standardizaci apod. Pokrývá celkem 200 klíčových periodik a přes 600 monografií ročně (od roku 1936). Ve verzi FULLTEXT jsou navíc plné texty 78 časopisů počínaje rokem 1998.

Information Science and Technology Abstracts Plus (ISTA)

ISTA poskytuje záznamy o mezinárodní literatuře v oblasti knihovnictví a informatiky z více než 450 periodik, s retrospektivou do roku 1966 a více než 255 000 záznamy. Zpracovávaná témata zahrnují problematiku vytváření abstraktů a indexů, klasifikace, informačního managementu, vyhledávání informací online, vedení knihoven, telekomunikací apod. Databáze je od roku 2003 zpřístupněna pod názvem Information Science & Technology Abstracts (původně Information Science Abstracts).

Encyclopedia of Library and Information Science (ELIS)

Online přístupná encyklopedie obsahuje hesla z oboru knihovnictví a informační vědy. V rámci licenčních podmínek obdržela Národní knihovna ČR, Knihovna knihovnické literatury i tištěnou čtyřdílnou verzi encyklopedie.

K uvedeným informačním zdrojům připravujeme ve spolupráci s PhDr. E. Bratkovou z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK školení pro zástupce konsorciálních institucí a pracovníky služeb knihoven, kde jsou zdroje využívány. Uživatelům budou k dispozici elektronicky přístupné manuály.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MARVANOVÁ, Eva. Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 9 [cit. 2023-11-29]. urn:nbn:cz:ik-11677. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11677

automaticky generované reklamy