Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační zdroj pro evaluaci - od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři (Jana Doleželová)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Informační zdroj pro evaluaci - od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři (Jana Doleželová)

0 comments

Přednášející Jana Doležalová představila podobu, fungování a využití bibliografické databáze ASEP (Automatizovaný systém evidence publikací). Knihovna Akademie věd (KNAV) zajišťuje koordinaci sběru dat a celého systému, evidence publikační činnosti pracovníků ústavů AV ČR vznikla v r. 1993. Systém obsahuje také autoritní záznamy vědců a pracovišť. Od r. 2005 funguje ASEP v knihovním systému ARL; ze systému se data exportuji do RIV a NUŠL.

ASEP má dvě nadstavby:

  1. Analytiku ASEP (Jsou zde stránky s profily jednotlivých autorů. Nechybí odkazy do RIV)
  2. Institucionální repozitář s možností otevřeného přístupu (Je to jen nadstavba systému ARL; autoři a spoluautoři se mohou rozhodnout, zda s otevřeným přístupem ke svému dílu souhlasí či nikoliv)

Výstupy z ASEP slouží jako podklady pro různé orgány (např. pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace, pro vedení celé AV ČR i jejich ústavu, při hodnocení výzkumých záměrů v CEZ, tj. centrální evidenci záměrů).

Knihovna Akademie věd podepsala smlouvu se společností Elsevier o možnosti stahování článků do institucionálního repozitáře. Smluvně je také ošetřen přístup k archivaci vydavatelů periodik SHERPA/RoMEO. Všechny ústavy, ktere chtějí do repozitáře přispívat, musejí podepsat licenční smlouvu s KNAV a nechat proškolit pověřené pracovníky pro nastavení parametrů systému.

Pro úspěšnost ASEP je nutné zapojení všech ústavů Akademie, uložení všech důležitých typů dokumentů a také plná podpora vedení AV ČR. Systém je podle autorky příspěvku přínosný jako zdroj pro hodnocení kvality i kvantity ve vědě a výzkumu, jako služba pro uživatele, i jako zdroj odborných textů ze všech oblastí, které pokrývají pracoviště AV ČR.

Na závěr prezentace zazněly dotazy na omezený přístup, autorská práva a autoarchivaci. Omezený přístup znamená, že dokument s tímto statusem je k dostání jen na vyžádání, a to se souhlasem autora i pracoviště. Držitel autorských práv je ústav jako zaměstnavatel vědeckého pracovníka, a podepisuje licenční smlouvu s KNAV coby s provozovatelem ASEP. Autoarchivace je v zásadě možná, systém ji umožňuje. Není však od autorů vyžadována.

(kh)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce a BAYER, Miroslav. Informační zdroj pro evaluaci - od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři (Jana Doleželová). Ikaros [online]. [node:field_vydani] [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13911. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13911

automaticky generované reklamy
registration login password