Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros semper vivus continuus

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ikaros semper vivus continuus

0 comments
Autoři: 
Před necelým rokem nám náš spolupracovník poslal fotografie cenného artefaktu, sochy Ikara stojící nedaleko historického centra německého Norimberku. Dokumentaci jsme samozřejmě ihned zařadili jako další položku do naší jedinečné soutěže „Ikaros věčně živý a ve všech podobách“, jejíž uzávěrka je naplánována na 14. dubna 2017, kdy budeme slavit 20. výročí založení časopisu Ikaros.

Soutěž pomaličku začíná překonávat hranice vnitroredakční recese a získává další účastníky. Zcela nedávno nás náš čtenář Antonín Rozkopal upozornil na pozoruhodnou plastiku Ikara, která je umístěna před Novou radnicí v Ostravě. Neméně pozoruhodné je, že se tato socha dostala do těsné blízkosti knihovních fondů, protože v budově sídlí Moravskoslezská vědecká knihovna.

Protože se sbírka fotografií i dalších dokumentů souvisejících s názvem našeho časopisu (a samozřejmě i starořeckým hrdinou) utěšeně rozrůstá, nebude myslíme od věci zavést nový souhrnný termín pro tyto skutečnosti, který by mohl znít „ikariália“. Věříme, že se brzy najdou další soutěžící, kteří naší sbírku ikariálií rozšíří o další hodnotné přírůstky.

Ikaros před ostravskou radnicí – celkový pohled
Ikaros před ostravskou Novou radnicí – celkový pohled


Ikaros před ostravskou Novou radnicí - ánfas
Ikaros před ostravskou Novou radnicí - ánfas


Ikaros před ostravskou Novou radnicí - ánfas, mírný podhled
Ikaros před ostravskou Novou radnicí - ánfas, mírný podhled


Ikaros před ostravskou radnicí
Ikaros před ostravskou Novou radnicí - boční pohled

Autorem fotografií je Marek Schneider.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ikaros semper vivus continuus. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 8 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12212. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12212

automaticky generované reklamy